Xem Nhiều 3/2023 #️ Đề Thi Giữa Học Kì I Môn: Sinh Học ( Khối 11 ) # Top 10 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 3/2023 # Đề Thi Giữa Học Kì I Môn: Sinh Học ( Khối 11 ) # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Giữa Học Kì I Môn: Sinh Học ( Khối 11 ) mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I Môn: Sinh học ( Khối 11 ) ( Thời gian làm bài: 45 phút) Đề I Câu 1: Nêu vai trò thoát hơi nước? ( 2điểm) Câu 2: Giải thích vì sao các cây trên cạn không sống được trên đất ngập mặn? ( 1 điểm ) Câu 3: Vì sao dưới bóng cây mát hơn mái che bằng vật liệu xây dựng? (1 điểm) Câu 4: Động lực nào giúp dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác? ( 1 điểm ) Câu 5: Trình bày cơ chế hấp thụ ion khoáng? ( 2điểm ) Câu 6: Thế nào là cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học? Ý nghĩa quá trình này đối với dinh dưỡng nitơ ở thực vật? ( 2điểm) Câu 7: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây không thể phát triển được bình thường? ( 1 điểm ) ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I Môn: Sinh học ( Khối 11 ) ( Thời gian làm bài: 45 phút) Đề II Câu 1: Nêu đặc điểm hai con đường thoát hơi nước? ( 2 điểm) Câu 2: Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin nhiều hơn? ( 1 điểm) Câu 3: Tác nhân chủ yếu của đóng mở khí khổng? ( 1 điểm) Câu 4: Động lực giúp dòng nước và ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ lớn cao hàng chục mét? ( 2 điểm) Câu 5: Hãy liên hệ thực tế, nêu bốn biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoáng trong đất từ dạng không hòa tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ đối với cây? (1 điểm) Câu 6: Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được? (2 điểm ) Câu 7: Điều kiện chủ yếu giúp các vi khuẩn cố định nitơ? ( 1 điểm ) Mức độ Nội dung Biết Hiểu Vận dụng Tổng câu/ Tổng điểm Trao đổi nước ở thực vật 1 câu 1 câu 1 câu 3 câu 2 đ 1 đ 1 đ 4đ Trao đổi khoáng ở thực vật 1 câu 1 câu 2 câu 2 đ 1 đ 3 đ Dinh dưỡng nitơ ở thực vật 1 câu 1 câu 2 câu 2đ 1 đ 3 đ Tổng cộng: 7 câu/ 10 điểm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KÌ I ( Khối 11 ) Môn: Sinh học ĐỀ I Câu 1 Nêu vai trò thoát hơi nước ? 2điểm - Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ giúp vận chuyển nước, các ion khoáng và các chất tan khác từ rễ đến mọi cơ quan của cây, tạo môi trường liên kết bộ phận của cây; tạo độ cứng cho thực vật thân thảo. - Nhờ thoát hơi nước, khí khổng mở ra cho khí CO2 khuếch tán vào lá làm nguyên liệu cho quá trình quang hợp. - Thoát hơi nước giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng đảm bảo cho các quá trình sinh lí xảy ra bình thường. 0.75 điểm 0.75 điểm 0.5 điểm Câu 2 Giải thích vì sao các cây trên cạn không sống được trên đất ngập nặm ? 1 điểm + Dịch bào rễ cây trên cạn nhược trương hơn so với môi trường đất ngập mặn nên không thể hấp thụ được nước từ đất + Cân bằng nước trong cây bị phá vỡ và cây chết. 0.75 điểm 0.25 điểm Câu 3 Vì sao dưới bóng cây mát hơn mái che bằng vật liệu xây dựng ? 1 điểm Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm nhiệt độ tăng cao. Lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh lá. 0.5 điểm 0.5 điểm Câu 4 Động lực nào giúp dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác 1 điểm Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ) Câu 5 Trình bày cơ chế hấp thụ ion khoáng ? 2 điểm - Hấp thụ chọn lọc bằng 2 cơ chế thụ động và chủ động. + Cơ chế thụ động: một số ion khoáng khuếch tán từ đất (nơi có nồng độ ion cao) vào tế bào lông hút (nơi có nồng độ ion đó thấp hơn). + Cơ chế chủ động: một số ion khoáng khuếch tán ngược chiều nồng độ (gradien nồng độ) xâm nhập vào rễ cây, cần năng lượng và chất mang 1 điểm 1 điểm Câu 6 Thế nào là cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học ? ý nghĩa quá trình này đối với dinh dưỡng nitơ ở thực vật ? 2 điểm - Khái niệm: là qúa trình liên kết N2 với H2 để hình thành NH3 do các vi sinh vật thực hiện - Ý nghĩa của quá trình này đối với dinh dưỡng nitơ của thực vật: + Biến nitơ phân tử có sẵn trong khí quyển nhưng thực vật không hấp thu được thành dạng nitơ khoáng NH3 cây sử dụng được + Đảm bảo nguồn cung nitơ bù đắp lượng nitơ mà cây trồng lấy đi hàng năm, đảm bảo sự phát triển bình thường của cây 1 điểm 0.75 điểm 0.25 điểm Câu 7 Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây không thể phát triển được bình thường ? 1 điểm Vì nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu Nên thiếu nitơ cây không hoàn thành được chu trình sống, cây không phát triển bình thường được 0.5 điểm 0.5 điểm ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KÌ I ( Khối 11 ) Môn: Sinh học ĐỀ II Câu 1 Nêu đặc điểm hai con đường thoát hơi nước ? 2điểm - Thoát hơi nước qua khí khổng: vận tốc nhanh, được điều chỉnh - Thoát hơi nước qua cutin trên biểu bì lá: vận tốc chậm, không được điều chỉnh 1 điểm 1 điểm Câu 2 Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin nhiều hơn ? 1 điểm Cây trong vườn Vì cây trong vườn lớp cutin phát triển yếu do ánh sáng vườn yếu. Cây trên đồi cutin phát triển mạnh do ánh sáng mạnh 0.5 điểm 0.5 điểm Câu 3 Tác nhân chủ yếu của đóng mở khí khổng ? 1 điểm Là hàm lượng nước trong tế bào khí khổng Câu 4 Động lực giúp dòng nước và ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ lớn cao hàng chục mét ? 2 điểm - Động lực gồm : + Áp suất rễ (động lực đầu dưới) tạo ra sức đẩy nước từ dưới lên. + Lực hút do thoát hơi nước ở lá (động lực đầu trên). + Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với vách mạch gỗ tạo thành một dòng vận chuyển liên tục từ rễ lên lá. 0.75 điểm 0.75 điểm 0.5 điểm Câu 5 Hãy liên hệ thực tế, nêu bốn biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoáng trong đất từ dạng không hòa tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ đối với cây ? 1 điểm Làm cỏ, sục bùn, cày phơi ải đất, bón vôi cho đất chua Câu 6 Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được ? 2 điểm Nitơ trong đất tồn tại ở 2 dạng: + Nitơ khoáng(NO3- và NH4+) - cây hấp thụ trực tiếp. + Nitơ hữu cơ (xác sinh vật) - cây không hấp thụ trực tiếp được, nhờ VSV đất khoáng hóa thành NO3- và NH4+. 1 điểm 1 điểm Câu 7 Điều kiện chủ yếu giúp vi khuẩn cố định nitơ? 1 điểm Vi khuẩn cố định nitơ phải có enzim độc nhất vô nhị là enzim nitrôgenaza 1 điểm

Đề Thi Tiếng Việt Giữa Kì I

ĐỀ THI GIỮA KÌ I – LỚP 5 CỦA TRƯỜNG TRÂN HƯNG ĐẠO(Đã thi từ năm 1998-2008 và đề dự kiến thi 2009)Môn : TIẾNG VIỆT

I-Đề thi 07/11/1998A- Đọc tiếng : ( cho HS đọc 1 đoạn ở 1 trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 )B – Đọc thầm : Bài : “Thư gửi các học sinh”1- Nêu ý chính của bài : “Thư gửi các học sinh”.2- Tìm từ ngữ nói lên niềm vui tươi phấn khởi của các bạn học sinh trong ngày khai trường đầu tiên ?3- Phân biệt nghĩa của hai từ : “học tập” , “học hành” .4- Đặt câu với từ : “tiến bộ” .5- Thêm trạng ngữ vào câu sau :………………….,cờ bay phấp phới .C- Chính tả : Bài viết : ” Thư gửi các học sinh”( Viết đoạn : ” Từ đầu đến …..các em nghĩ sao ?” )Bài tập : Tìm hai từ láy có thanh ngang đi với thanh hỏi .Tìm hai từ láy có thanh lặng đi với thanh ngã .Tập làm văn : Tả hình dáng và những nết tốt của một bạn trong lớp .

II-Đề thi 05/11/1999

A- Đọc tiếng : ( cho HS đọc 1 đoạn ở 1 trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 )B – Đọc thầm : Bài : ” Bà tôi ” – (T.V 5 -Tập I/ Trang 23 + 24 )1- Hình dáng của người bà có những nét gì tiêu biểu ?(Tóc đen dày kì lạ, phủ kín hai vai,xoã xuống ngực xuống đầu gối, một tay khẽ nâng mái tóc, một tay cầm chiếc lược thưa chải vào mớ tóc dày, mắt long lanh, lưng hơi còng nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn, đôi má có nhiều nếp nhăn.)2- Tìm những từ ngữ tả tính tình của người bà ? ( Yêu mến vô tư với tất cả mọi người ; đánh thức tôi đưa tôi ra ngoài ánh sáng, truyền sức mạnh cho tôi.)3- Tìm từ láy và từ ghép trong câu sau : Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh Rụng rời khung dệt tan tành gói may .4- Xác định chủ ngữ , vị ngữ , trạng ngữ trong các câu sau :– Để đạt kết quả tốt, em cần chăm chỉ học tập .– Hôm nay, tất cả học sinh trường em thi giữa kì một .5- Thêm trạng ngữ vào câu sau :………………….,cờ bay phấp phới .(Ngày quốc khánh; Trên đỉnh cột;….)C- Chính tả : Bài viết : ” Bà tôi “( Viết đoạn : ” Giọng nói ….nhanh nhẹn ” )Bài tập : Phân biệt : ên / ênh .

D- Tập làm văn : Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu ( cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen ) .

III-Đề thi : thứ năm 07/11/2002

A- Đọc tiếng : ( cho HS đọc 1 đoạn ở 1 trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 )B – Đọc thầm : Bài : “Thư gửi các học sinh”1- Nêu ý chính của bài : “Thư gửi các học sinh”.( Niềm vui tươi phấn khởi của các bạn học sinh trong ngày khai trường đầu tiên và trách nhiệm của các em là phải học tập tốt .)2- Tìm từ ngữ nói lên niềm vui tươi phấn khởi của các bạn học sinh trong ngày khai trường đầu tiên ?(Cảnh nhộn nhịp, tưng bừng, sung sướng ,…)3- Phân biệt nghĩa của hai từ : “học tập” , “học hành” .( Học tập: học và tập làm cho quen cho thạo .Học hành : học kết hợp với thực hành áp dụng lí thuyết vào thực tế .)4- Đặt câu với từ : “tiến bộ” .( VD : Dạo này, bạn An học tập tiến bộ . )5- Thêm trạng ngữ vào câu sau :………………….,cờ bay phấp phới .(Ngày quốc khánh; Trên đỉnh cột;….)C- Chính tả : Bài viết : ” Thư gửi các học sinh”( Viết đoạn : ” Từ đầu đến …..các em nghĩ sao ?” )D- Tập làm văn : Tả hình dáng và những nết tốt của một bạn trong lớp .

TH Trần Hưng Đạo Thứ năm ngày 09 tháng 11 năm 2006và tên :……………………….5 …. BÀI THI GIỮA KÌ I

: TIẾNG VIỆT ( Thời gian : 60 phút không kể thời gian giao đề )

Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 5 Môn Toán

đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn toán

Lưu ý: Mời bạn ôn thi giữa kì 2 lớp 5 trực tuyến các môn tại: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Online

Bộ

DeThiGiuaHocKy2 

lớp 5 năm 2017 – 2018 theo Thông tư 22

Bộ

DeThiGiuaHocKy2 

lớp 5 năm 2016 – 2017 theo Thông tư 22

DeThiGiuaHocKy2 

môn Toán lớp 5 năm học 2017 – 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng việt lớp 5 năm học 2017 – 2018

Đề ôn thi giữa học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh

Đề thi giữa học kì 2  5 môn toán mới nhất

https://dethihocki.com

 › de-thi-giua-ki-2-lop-5-mon-to…

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán – VnDoc.com

https://vndoc.com

 › Học tập

Các bạn có thể tìm thấy các tìm kiếm phổ biến như: DeThiGiuaHocKy2   lớp 5 môn toán, đDeThiGiuaHocKy2  giua học kì 2 lớp 5 môn tiếng việt, đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng việt …

Mọi người cũng tìm kiếm

De thi giữa kì 2 lớp 5 môn Tiếng ViệtDe thi Toán lớp 5 giữa học kì 1De thi Toán giữa kì 2 lớp 6

De thi giữa kì 2 lớp 4Đề thi Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2Đề thi Toán lớp 5 VnDoc

DeThiGiuaHocKy2 

lớp 5 môn Toán có đáp án năm 2019 …

https://vndoc.com

 › Học tập › Đề thi giữa kì 2 lớp 5

DeThiGiuaHocKy2  môn Toán lớp 5 năm học 2019 – 2020 là tài liệu tham khảo bao gồm đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, ôn thi hiệu quả cho bài thi …

 Xếp hạng: 3 · ‎185 phiếu bầu

Bộ

DeThiGiuaHocKy2 

môn Toán lớp 5 năm 2019 – 2020 theo …

https://download.vn

 › Học tập › Đề thi học kì 2 Lớp 5

DeThiGiuaHocKy2  môn Toán lớp 5 năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22. Ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 5 – Giữa học kì 2. Mạch KT, KN, Số câu và …

 Xếp hạng: 3,7 · ‎324 phiếu bầu

5 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn toán lớp 5 – iHoc.me

https://ihoc.me

 › 5-de-kiem-tra-giua-hoc-ki-2-mon-toa…

5 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn toán lớp 5 của một số trường qua các năm. Đề thi kiểm tra gồm các kiến thức thuộc phần đầu học kì 2 lớp 5.

Bộ

DeThiGiuaHocKy2 

môn Toán lớp 5 năm học 2019 – 2020

https://mathx.vn

› tai-lieu ›

DeThiGiuaHocKy2 

-2-mon…

Bộ DeThiGiuaHocKy2  lớp 5 năm học 2019 – 2020. Ngày cập nhật: 03/12/2019. chúng tôi gửi đến quý phụ huynh và các em học sinh Bộ đề ôn thi giữa …

Hoa tươi đẹp ở Vinh  Shop hoa tươi ở Vinh 

https://vietjack.com

 › de-kiem-tra-toan-5 › de-kiem-tra-…

https://dethikiemtra.com

› d

DeThiGiuaHocKy2 

-lop-5-…

Dethikiemtra.com – website chuyên về đề thi, kiểm tra và giải bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. Trang web với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng là học …

https://dethikiemtra.com

DeThiGiuaHocKy2 

-lop-5

DeThiGiuaHocKy2  lớp 5. [ …

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 năm 2019:

Ngoài đề thi học kì 2 lớp 5, VnDoc còn cung cấp các đề thi giữa kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Các bạn có thể tìm thấy các tìm kiếm phổ biến như: DeThiGiuaHocKy2  lớp 5 môn toán, DeThiGiuaHocKy2  lớp 5 môn tiếng việt, đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng việt theo tt 22, đề thi DeThiGiuaHocKy2  lớp 5 môn lịch sử, đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn địa lý,…

Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 môn toán lớp 5 năm 2020 – YouTube

https://www.youtube.com

 › watch

21:51

Toan5, dethitoan5, de thi toan 5, de kiem tra toan 5, de kiem tra toan 5, on thi ky 2, on thi toan 5 …

8 thg 2, 2020 · Tải lên bởi 2k Vlogs

DeThiGiuaHocKy2 

lớp 5 môn Toán – Tin tuyển sinh 247

https://thi.tuyensinh247.com

DeThiGiuaHocKy2 

lop-5-e…

02/06/2020 10:16 am. DeThiGiuaHocKy2  năm học 2019 – 2020 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa có đáp án.

https://www.giasudaykem.com.vn

 › de-thi-giua-ki-2-m…

Nhằm để đáp ứng cho việc ôn tập và hệ thống kiến thức một cách hiệu quả về môn Toán lớp 5 chuẩn bị cho việc kiểm tra định kỳ của học sinh được tốt sau đây …

DeThiGiuaHocKy2 

môn toán lớp 5 – Tài liệu – 123doc

https://123doc.net

 › … › Tư liệu khác

Tài liệu về DeThiGiuaHocKy2   môn toán lớp 5 – Tài liệu , DeThiGiuaHocKy2  2 mon toan lop 5 – Tai lieu tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Đ

DeThiGiuaHocKy2 

môn Toán lớp 5 – Đề 1 – Đề kiểm tra …

https://thaygiaoba.vn

DeThiGiuaHocKy2 

-mon-to…

DeThiGiuaHocKy2  Toán lớp 5 – Đề 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm chuẩn bị …

DeThiGiuaHocKy2 

môn Toán lớp 5 – Dạy học online

https://kinhnghiemdayhoc.net

 › Đề thi ma trận lớp 5

DeThiGiuaHocKy2  môn Toán lớp 5. Lượt Xem : 3,065. DeThiGiuaHocKy2   môn Toán lớp 5 …

DeThiGiuaHocKy2 

môn Tiếng Việt lớp 5

https://taimienphi.vn

› download-

DeThiGiuaHocKy2 

-…

Trước kì kiểm tra đỉnh kỳ giữa học kì 2, các em có thể thực hành làm đề thi môn tiếng việt lớp 5 để nâng cao kiến thức và làm quen với nhiều dạng bài tập khác …

DeThiGiuaHocKy2 

– Hoc360.net

https://hoc360.net

› de-on-thi- -toan-lop-5-giua-ho…

Đề ôn thi môn toán lớp 5 giữa kì 2 là tài liệu tham khảo hay dành cho giáo viên và học sinh, giúp các em tự ôn tập tiếp cận với cấu trúc đề thi.

DeThiGiuaHocKy2 

LỚP 5 – Đề thi – Nguyễn Thị Hương …

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN TOÁN – LỚP 5 (Thời gian làm bài: 45 phút) Họ và tên học sinh:.

DeThiGiuaHocKy2 

môn Toán lớp 5 theo thông tư 22 – Giáo …

https://giaovienvietnam.com

 › … › Lớp 5 › Đề thi Toán 5

DeThiGiuaHocKy2  môn Toán lớp 5 theo thông tư 22 được tổng hợp dưới dạng cấu trúc đề thi đổi mới với lời giải chi tiết mỗi câu hỏi.

DeThiGiuaHocKy2  lớp 5  Toán năm 2020 có đáp an

DeThiGiuaHocKy2  lớp 5 Toán năm 2019 có đáp an

De thi giữa kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt

De thi giữa kì 2 lớp 5 2020

De thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

De thi giữa học kì 1 lớp 5  Toán năm 2020 có đáp an

Ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 5

De thi Toán lớp 5 giữa học kì 1

Trận Đề Thi Học Kì I Môn Vật Lí 7 (Đề 2)

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ 7 (Đề 2) Nhận biết Thông hiểu Vân dụng Cộng Quang học Câu 1a(1đ) : Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng Câu 1b(1đ)Kể tên được 3 loại chùm sáng . Nêu đặc điểm của các loại chùm sáng Câu 2(1đ) Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng: Hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Câu 3(1đ) Vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Cộng Điểm Tỉ lệ Câu 1: 2đ 20% Câu 2: 1đ 10% Câu 3: 1đ 10% 4đ 40% Âm học Câu 4(1đ) Nêu được nguồn âm và đặc điểm của nguồn âm. Câu 5a(1đ) Nêu được tần số là gì, đơn vị của tần số. Câu 6a(1đ) Hiểu được biên độ dao động là gì, đơn vị độ to của âm. Câu 7a(0,5đ) So sánh được vận tốc truyền âm trong các môi trường Câu 6b(1đ).Hiểu được mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm Câu 7b(0,5đ) Hiểu được cách tính quãng đường âm truyền đi Câu 5b(1đ) Tính được tần số dao động của vật Cộng Điểm Tỉ lệ Câu 4: 1đ Câu 5a: 1đ Câu 6a: 1đ 30% Câu 7a: 0,5đ Câu 6b: 1đ Câu 7b: 0,5đ 20% Câu 5b: 1đ 10% 6đ 60% Tổng cộng Điểm Tỉ lệ 5đ 50% 3đ 30% 2đ 20% 10đ 100% GVBM Tổ trưởng chuyên môn BGH Đinh Thị Hồng Thúy Lê Ngọc Châu Phan Đức Cường Phòng GD& ĐT Châu Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Thái Bình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 -2016 MÔN : VẬT LÍ 7 (Đề 2) Câu 1: ( 2đ) Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? Kể tên 3 loại chùm sáng? Nêu đặc điểm của 3 loại chùm sáng đó? Câu 2: (1đ) Nhật thực toàn phần hay một phần quan sát được ở đâu? Câu 3: (1đ) Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Đặt tam giác ABC tại vị trí bất kì trước gương phẳng. Hãy vẽ ảnh A’B’C’của tam giác ABC Câu 4: (1đ) Nguồn âm là gì? Nêu đặc điểm của nguồn âm? Câu 5: (2đ) Tần số là gì? Đơn vị của tần số? Trong một phút vật A thực hiện được 2400 dao động. Tính tần số dao động của vật A? Câu 6: (2đ) Biên độ dao động là gì? Đơn vị độ to của âm? Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ? Vì sao? Câu 7: (1đ) Trong các môi trường sau: nước, gỗ, không khí. Môi trường nào âm thanh truyền đi chậm nhất, nhanh nhất? Sau khi bạn An nhìn thấy chớp 7 giây thì bạn An nghe thấy tiếng sét. Hỏi nơi xảy ra sét cách nơi bạn An đứng bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s GVBM Tổ trưởng chuyên môn BGH Đinh Thị Hồng Thúy Lê Ngọc Châu Phan Đức Cường ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM (Đề 2) Câu Nội dung Điểm Câu 1 Định luật phản xạ ánh sáng Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới. Góc phàn xạ bằng góc tới. Có 3 loại chùm sáng: Chùm sáng song song có các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng . Chùm sáng phân kì có các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. Chùm sáng hội tụ có các tia sáng loe rộng ra. (1đ) (1đ) Câu 2 Nhật thực toàn phần (hay 1 phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của mặt trăng trên trái đất. (1đ) Câu 3 C A B A’ B’ C (0.5đ) (0.5đ) Câu 4 Nguồn âm là vât phát ra âm. Các vật phát ra âm đều dao động. (0.5đ) (0.5đ) Câu 5 Tần số là số dao động trong 1 giây. Đơn vị tần số là Héc (kí hiệu Hz) Ta có 1 phút = 60 giây Vậy tần số dao động của con lắc là 2400 : 60 = 40(Hz) (1đ) (1đ) Câu 6 Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng. Dộ to của âm có đơn vị là Đêxiben ( kí hiệu dB) Khi gảy mạnh dây đàn, biên độ dao động của dây đàn sẽ lớn, tiếng đàn sẽ to. (1đ) (1đ) Câu 7 Trong môi trường gỗ âm truyền đi nhanh nhất. Trong môi trường không khí âm truyền đi chậm nhất. b) Nơi xảy ra sét cách nơi bạn An đứng là: Ta có: S = v.t = 340.7 = 2380m (0.5đ) (0.5đ) Tổng 10đ GVBM Tổ trưởng chuyên môn BGH Đinh Thị Hồng Thúy Lê Ngọc Châu Phan Đức Cường

Bạn đang xem bài viết Đề Thi Giữa Học Kì I Môn: Sinh Học ( Khối 11 ) trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!