Xem Nhiều 5/2022 # Đề Thi Cuối Kỳ Tài Chính Doanh Nghiệp 2 # Top Trend

Xem 15,147

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Cuối Kỳ Tài Chính Doanh Nghiệp 2 mới nhất ngày 17/05/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 15,147 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Cpa 2022: Tài Chính Và Quản Lý Tài Chính Nâng Cao (Đề Lẻ)
 • Đề Thi Cpa 2022 Môn Tài Chính Và Quản Lý Tài Chính Nâng Cao
 • Đề Thi Cpa 2022 Môn Kế Toán Tài Chính Kế Toán Quản Trị Nâng Cao
 • Đề Cương Học Phần Hệ Thống Quản Lý Có Đáp Án Và Các Tài Liệu Tmu
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Quản Trị Chiến Lược
 • Câu 1: Hãy giải thích bản chất của đòn bẩy kinh doanh? Đòn bẩy kinh doanh có phải là nguồn gốc dẫn đến rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp không? Vì sao?

  Câu 2: Công ty cổ phần Huy Hoàng hiện đang xem xét đầu tư một nhà máy sản xuất bình đựng nước đa năng dành cho trẻ em, thời gian hoạt động của nhà máy dự tính là 5 năm. Nhà máy sản xuất dự kiến sẽ được xây dựng trên một khu đất mà công ty hiện đang cho đơn vị khác thuê với giá cho thuê trước thuế là 1,4 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, công ty đã chi ra 100 triệu đồng để điều tra nghiên cứu thị trường đối với nhu cầu sản phẩm và cho thấy nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm là khá cao.

  Theo dự tính, số lượng tài sản cố định cần phải đầu tư lúc ban đầu bao gồm:

  – Tài sản cố định là nhà xưởng có nguyên giá là 2.000 triệu đồng. Công ty xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản này là 8 năm và áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Sau khi kết thúc dự án, công ty có thể bán lại với giá 500 triệu đồng.

  – Tài sản cố định là máy móc thiết bị được nhập từ Hàn Quốc, có giá về đến cửa khẩu là 3.200 triệu đồng. Thuế suất thuế nhập khẩu là 10%, thuế suất thuế VAT là 10%. Chi phí vận chuyển máy về đến công ty là 40 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích của máy móc thiết bị là 8 năm. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Sau khi kết thúc dự án, công ty có thể bán lại với giá 1.300 triệu đồng.

  Toàn bộ vốn đầu tư vào TSCĐ giả thiết bỏ ngay một lần và thời gian đầu tư thi công, lắp đặt là không đáng kể.

  Theo ước tính, số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong 5 năm như sau:

  Giá bán chưa bao gồm thuế VAT là 100.000 đồng/sản phẩm. Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh bằng tiền (chưa gồm khấu hao TSCĐ) là 70.000 đồng/sản phẩm. Vốn lưu động thường xuyên dự tính quay được 10 vòng/năm.

  Biết rằng: Công ty là đối tượng nộp thuế VAT tính thuế theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%. Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án là 12%.

  Yêu cầu:

  a. Hãy xác định dòng tiền vốn lưu động của dự án đầu tư?

  b. Hãy xác định dòng tiền thuần từ thanh lý TSCĐ của dự án?

  c. Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm và dòng tiền thuần hoạt động hàng năm của dự án?

  d. Hãy xác định IRR và cho biết công ty nên chấp nhận hay loại bỏ dự án?

  Câu 1: Hãy trình bày nội dung của phương pháp phân tích điểm hòa vốn, qua đó giải thích tác động của phân tích điểm hòa vốn trong quản trị tài chính doanh nghiệp?

  Câu 2: Công ty cổ phần CP Group hiện đang xem xét để đầu tư một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thời gian hoạt động của nhà máy dự tính là 5 năm. Nhà máy sản xuất dự kiến sẽ được xây dựng trên một khu đất mà công ty hiện đang cho đơn vị khác thuê với giá cho thuê chưa bao gồm thuế gián thu là 800 triệu đồng/năm. Công ty đã chi ra 200 triệu đồng để điều tra nghiên cứu thị trường đối với nhu cầu sản phẩm và cho thấy nhu cầu của thị trường là khá cao. Theo dự tính, số tài sản cố định cần phải đầu tư lúc ban đầu bao gồm:

  – Tài sản cố định là nhà xưởng có nguyên giá 2.400 triệu đồng. Công ty xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản này là 6 năm và áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Sau khi kết thúc dự án, công ty có thể bán thanh lý với giá chưa bao gồm thuế gián thu là 400 triệu đồng.

  – Tài sản cố định là máy móc thiết bị dược nhập từ Nhật Bản, có giá về đến cửa khẩu (giá CIF) là 3.000 triệu đồng. Thuế suất thuế nhập khẩu là 10%, thuế suất thuế VAT là 10%. Chi phí vận chuyển máy móc thiết bị về đến công ty và thực hiện lắp đặt là 100 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích của máy là 8 năm. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Sau khi kết thúc dự án, công ty có thể bán với giá chưa bao gồm thuế gián thu là 800 triệu đồng.

  Toàn bộ vốn đầu tư vào TSCĐ giả thiết bỏ ngay một lần và thời gian đầu tư thi công, lắp đặt TSCĐ là không đáng kể.

  Theo ước tính, số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong 5 năm như sau:

  Giá bán chưa bao gồm thuế VAT là 150.000 đồng/sản phẩm. Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh bằng tiền hàng năm (chưa gồm khấu hao TSCĐ) là 120.000 đồng/sản phẩm.

  Theo thông tin từ doanh nghiệp trong cùng ngành, vốn lưu động thường xuyên dự tính quay được 5 vòng/năm. Số vốn lưu động dự tính được thu hồi dần khi quy mô dự án thu hẹp và thu hồi nốt phần còn lại khi kết thúc dự án.

  Yêu cầu:

  a. Hãy xác định khoản thu thuần từ thanh lý TSCĐ?

  b. Hãy xác định LNST hàng năm và dòng tiền thuần hoạt động hàng năm của dự án?

  c. Hãy lập báo cáo dòng tiền thuần của dự án đầu tư? Từ đó, xác định giá trị hiện tại thuần của dự án và cho biết công ty nên chấp nhận hay loại bỏ dự án?

  Biết rằng: Công ty tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN với thuế suất 20%. Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án là 12%/năm.

  Câu 1: Hãy trình bày đặc điểm và cách xác định giá trị của cổ phiếu thường? Giải thích tại sao khoản tiền thanh lý doanh nghiệp sau này chia cho cổ đông thường lại không được tính vào dòng tiền để định giá cổ phiếu thường?

  Câu 2: Công ty cổ phần Hải Hậu đang xem xét kế hoạch sản xuất và tiêu thụ một dòng sản phẩm mới, dự kiến vòng đời của dự án là 5 năm. Công ty đã chi 200 triệu đồng cho việc nghiên cứu thị trường tiêu thụ dòng sản phẩm này.

  – Để sản xuất dòng sản phẩm này, công ty dự kiến đầu tư ban đầu vào một dây chuyền sản xuất có giá trị 5.000 triệu đồng (thời gian bỏ vốn không đáng kể). Dây chuyền sản xuất này được khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh với thời gian sử dụng hữu ích là 6 năm.

  – Vào cuối năm thứ hai, công ty đầu tư mua bổ sung một thiết bị khác có giá trị 500 triệu đồng, thiết bị này dược khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm.

  – Công ty dự kiến số lượng sản phẩm tiêu thụ hàng năm như sau:

  – Giá bán mỗi sản phẩm được ước tính là 200.000 đồng/sản phẩm, chi phí biến đổi là 60.000 đồng/ sản phẩm và tổng chi phí cố định kinh doanh (chưa bao gồm khấu hao TSCĐ) là 1.000 triệu đồng/năm.

  – Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết hàng năm dự tính bằng 20% doanh thu thuần. Số vốn lưu động dự tính được thu hồi dần khi quy mô dự án thu hẹp và thu hồi nốt toàn bộ khi kết thúc dự án.

  – Khi kết thúc dự án, dây chuyền sản xuất sẽ được thanh lý với giá chưa bao gồm thuế gián thu ước tính là 300 triệu đồng và thiết bị đầu tư thêm có thể bán với giá thanh lý chưa bao gồm thuế gián thu là 200 triệu đồng. Chi phí thanh lý là không đáng kể.

  Yêu cầu:

  1. Hãy xác định báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm và dòng tiền thuần hoạt động của dự án?

  2. Xác định dòng tiền thuần từ thanh lý đối với toàn bộ TSCĐ?

  3. Hãy lập báo cáo dòng tiền thuần của dự án đầu tư?

  4. Hãy xác định IRR của dự án và cho biết công ty có nên thực hiện dự án hay không?

  Biết rằng: Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án là 10% và thuế suất thuế TNDN là 20%.

  Câu 1: Điểm hòa vốn là gì? Tại sao nhà quản lý doanh nghiệp phải quan tâm đến điểm hòa vốn? Hãy thiết lập công thức xác định sản lượng sản xuất và tiêu thụ để đạt được lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) như dự kiến?

  Câu 2: Hãy phân tích các nhân tố: Chính sách kinh tế của nhà nước, thị trường và sự cạnh tranh trong quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp?

  Câu 3: Công ty X đang xem xét đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất sản phẩm mới với thời gian xây dựng cơ bản là 2 năm, thời gian hoạt động dự kiến là 5 năm. Vốn đầu tư ban đầu dự kiến là 500 triệu đồng, cuối năm thứ nhất bỏ thêm 1.500 triệu đồng, cuối năm thứ 2 bỏ thêm 1.000 triệu đồng.

  – Nhu cầu VLD thường xuyên hàng năm dự tính bằng 20% doanh thu thuần. Doanh thu thuần các năm dự kiến như sau: 10.000; 12.000; 14.000; 16.000 và 12.000. Chi phí cố định (chưa kể khấu hao TSCĐ) là 1.000 triệu đồng/năm. Chi phí biến đổi hàng năm ước tính bằng 70% doanh thu thuần.

  – Toàn bộ TSCĐ của dự án dự kiến khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. Giá bán thanh lý của số TSCĐ này khi kết thúc dự án là 200 triệu đồng, chi phí thanh lý tài sản cố định dự tính là 40 triệu đồng. Số VLĐ thu hồi từng phần khi quy mô dự án thu hẹp và thu hồi nốt số còn lại khi dự án kết thúc.

  Yêu cầu:

  a. Hãy xác định dòng tiền VLĐ và khoản tiền từ thu thuần từ thanh lý TSCĐ của dự án đầu tư.

  b. Hãy xác định giá trị hiện tại thuần (NPV) của dự án đầu tư. Theo tiêu chuẩn NPV, công ty có nên thực hiện dự án hay không?

  Biết rằng: Chi phí sử dụng vốn của dự án à 15%/năm; công ty phải nộp thuế TNDN là 25%.

  Câu 4: Công ty X đang xem xét đầu tư vào dây chuyền sản xuất sản phẩm A, tuy nhiên, công ty đang đứng trước 2 phương án đầu tư như sau:

  a. Hãy xác định sản lượng hòa vốn kinh tế, doanh thu hòa vốn kinh tế của 2 phương án đầu tư trên?

  b. Hãy xác định EBIT của từng phương án đầu tư biết rằng cả 2 phương án cùng đạt sản lượng sản xuất và tiêu thụ là 30.000 sản phẩm?

  c. Hãy xác định mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh đến mỗi phương án tại mức sản lượng tiêu thụ là 30.000 sản phẩm

  d. Tại mức sản xuất và tiêu thụ là bao nhiêu sản phẩm thì cả 2 phương án đạt được EBIT là như nhau? Hãy nêu ý nghĩa của kết quả tính ra?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Toán Thpt Quốc Gia 2022 Và Đáp Án Chuẩn Nhất
 • 12 Đề Thi Trắc Nghiệm Tổ Hợp Môn Khxh Thpt Quốc Gia 2022, Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
 • Tham Khảo Đề Thi Thpt Quốc Gia Các Môn Xã Hội Năm 2022
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Sử Số 1
 • Bộ Đề Thi Thử Thptqg, Thpt Quốc Gia Môn Lịch Sử 12 File Word
 • Bạn đang xem bài viết Đề Thi Cuối Kỳ Tài Chính Doanh Nghiệp 2 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100