Xem Nhiều 12/2022 #️ Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Học Kì I Có Đáp Án / 2023 # Top 18 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 12/2022 # Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Học Kì I Có Đáp Án / 2023 # Top 18 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Học Kì I Có Đáp Án / 2023 mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

I.

Phần trắc nghiệm

Đề kiểm tra vật lý 10 chương 1 phần trắc nghiệm

1.

Đề kiểm tra vật lý 10 chương 1

phần trắc nghiệm

Câu 1: Chuyển động cơ là gì ?

 A. Chuyển động cơ là sự thay đổi về hướng của vật này so với một vật khác theo thời gian.

 B. Chuyển động cơ là sự thay đổi về chiều của vật này so với một vật khác theo thời gian.

 C. Chuyển động cơ là sự thay đổi về vị trí của vật này so với một vật khác theo thời gian.

 D. Chuyển động cơ là sự thay đổi về phương của vật này so với một vật khác theo thời gian.

Câu 2: Nhận xét nào là nhận xét sai trong những nhận xét sau đây?

 A. Tốc độ trung bình trên sẽ là như nhau trên mọi quãng đường trong chuyển động thẳng đều.

 B. Công thức để tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều là: s = vt.

 C. Công thức vận tốc trong chuyển động thẳng đều là : v = v0 + at.

 D. Phương trình chuyển động trong chuyển động thẳng đều là x = x0 + vt.

Câu 3: Một ô tô di chuyển từ A và đến B trong 5 giờ, trong đó, 2 giờ đầu di chuyển với tốc độ 50km/h và 3 giờ tiếp theo sau di chuyển với tốc độ 30km/h.  Tính vận tốc trung bình trên toàn đoạn đường AB của ô tô ?

 A. 45 km/h.

 B. 38 km/h.

 C. 47 km/h.

 D. 32 km/h. 

Câu 4: Tính chất của gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều là tính chất nào sau đây ?

 A. Có phương, chiều và độ lớn luôn cố định theo thời gian. .

 B. Tăng dần đều theo thời gian.

 C. Luôn luôn lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều.

 D. Chỉ có độ lớn giữ nguyễn. Mọi thứ khác đều thay đổi

Câu 5: Một xe đang di chuyển với tốc độ 36km/h thì gia tốc và sau 2s xe lên tới tốc độ 54km/h. Tính gia tốc của xe trong 2s ?

 A. 1 m/s²

 B. 2,5 m/s²

 C. 1,5 m/s²

 D. 2 m/s²

Câu 6: Điều nào sau đây đúng khi nói về sự rơi tự do ?

 A. Sự rơi tự do là sự chuyển động khi không có lực tác dụng.

 B. Sự rơi tự do là sự chuyển động khi bỏ qua lực cản.

 C. Sự rơi tự do là một dạng chuyển động thẳng đều.

 D. Sự rơi tự do là chuyển động của vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

Câu 7: Một giọt nước rơi tự do xuống đất từ sân thượng tòa nhà có độ cao 45m . Cho g = 10 m/s². Thời gian từ lúc rơi tới lúc giọt nước tới mặt đất là bao nhiêu?

 A. 4,5 s.

 B. 2,0 s.

 C. 9,0 s.

 D. 3,0 s.

Câu 8: Các công thức dùng để thể hiện sự liên hệ giữa tốc độ góc ω với chu kỳ T và giữa tốc độ góc ω với tần số f trong chuyển động tròn đều là gì ?

 A. ω = 2π/T và ω = 2πf.

 B. .ω = 2π/T và ω = 2πf.

 C. ω = 2πT và ω = 2πf.

 D. ω = 2πT và ω = 2π/f.

Câu 9: Một bánh xe ôtô có bán kính vành ngoài là 25cm. Xe di chuyển với vận tốc 10m/s. Vận tốc góc của một điểm trên vành ngoài xe so với trục bánh xe là bao nhiêu ?

 A. 30 rad/s

 B. 10 rad/s

 C. 20 rad /s

 D. 40 rad/s.

Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi xét về trạng thái của một vật trong các hệ quy chiếu khác nhau ?

 A. vật có thể có vật tốc khác nhau trong 2 hệ quy chiếu khác nhau .

 B. vật có thể chuyển động với quỹ đạo khác nhau trong 2 hệ quy chiếu khác nhau.

 C. vật có theå có hình dạng khác nhau trong 2 hệ quy chiếu khác nhau.

 D. vật có thể đứng yên hoặc chuyển động trong 2 hệ quy chiếu khác nhau.

Câu 11: Một chiếc thuyền di chuyển ngược dòng trên sông theo một đường thẳng, sau đúng 1 giờ đi được 9 km so với bờ. Một thanh củi khô cũng trôi trên đoạn sông đó, sau 1 phút trôi được 50 m so với bờ. Vận tốc của thuyền so với nước là

 A. 9 km/h.

 B. 6 km/h.

 C. 3 km/h.

 D. 12 km/h.

Câu 12: Kích thước của vật như thế nào thì được xem là chất điểm ?

 A. Vật có kích thước rất nhỏ so với con người.

 B. Vật có kích thước rất nhỏ so với độ lớn chiều dài quỹ đạo.

 C. Vật có kích thước rất nhỏ so với vật mốc.

 D. Vật có kích thước rất lớn so với quãng đường ngắn.

2.

Đề kiểm tra vật lý 10 chương 1

phần tự luận .

Câu 1 (1,50 điểm): Một ca nô di chuyển  thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau, AB = 36km trong khoảng thời gian là 1h30 phút. Tốc độ của dòng chảy là 6 km/h. Tính xem thời gian mà ca nô chạy ngược dòng từ B đến A là bao nhiêu?

Câu 2 (2.00 điểm): Một bánh xe hình tròn đang quay đều với tốc độ góc là 2π (rad/s). Biết rằng, bánh xe có bán kính là 30cm. Tính chu kỳ, tần số cũng như tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của một điểm bất kì thuộc vành ngoài bánh xe. Giả sử rằng : π² = 10.

Câu 3 (2,50 điểm):

Cho một sợi dây không dãn có chiều dài L = 0,5 m, bỏ qua khối lượng của dây, Dây treo một viên nặng, đầu còn lại giữ cố định và cách mặt đất 10m. Khi viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng  với 1 đầu cố định là tâm O với tốc độ góc ω = 10 rad/s. Dây bị đứt viên bi đang theo chiều đi xuống và tại thời điểm dây nằm ngang . Giả sử lấy g = 10 m/s2. Tính vận tốc của viên bi khi viên bi chạm đất.

Câu 4 (1.00 điểm): Trong lúc tính gia tốc của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều, có một học sinh đã sử dụng đồng hồ bấm giờ và thước mét để xác định thời gian t và đo quãng đường L, sau đó xác định gia tốc bằng công thức .Kết quả cho thấy . .Xác định gia tốc a của vật và sai số tuyệt đối của phép tính. 

II. Phần đáp án của đề kiểm tra vật lý 10

1. Đáp án phần trắc nghiệm đề kiểm tra vật lý 10

2. Đáp án phần tự luận đề kiểm tra vật lý 10

Câu 1 (1,50 điểm):

Lời giải:

Vận tốc của canô so với bờ khi chạy xuôi dòng là :

Vận tốc của canô so với mặt nước là :

Khi canô chạy ngược dòng thì vận tốc canô so với bờ là 

Thời gian canô chạy ngược dòng là :

  

Câu 2 (2,00 điểm):

Lời giải:

Tốc độ góc của bánh xe khi quay đều :  ω = 2π (rad/s).

Từ đó suy ra một điểm M thuộc vành ngoài bánh xe cũng quay đều với cùng tốc độ góc ω = 2π (rad/s).

Ta có chu kỳ quay của M: T = 2π/ω = 1 (s).

Cũng có tần số quay của M: f = 1/T = 1 Hz.

Khi đó tốc độ dài của M: v = R.ω = 0,3.2π = 0,6π (m/s) ≈ 1,9 (m/s).

Vậy gia tốc hướng tâm của M: an = R.ω2 = 0,3.(2π)2 = 12 m/s2.

Câu 3 (2,50 điểm):

Lời giải:

Tốc độ dài của viên bi lúc dây đứt là: v0 = ω.L = 10.0,5 = 5 m/s

Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống gốc O tại vị trí viên bi khi bị đứt dây, gốc thời gian là lúc dây bị đứt.

Sau đó bi chuyển động như vật được thẳng đứng hướng xuống. Phương trình chuyển động của viên bi là:

  

Khi viên bi chạm đất thì: x = 10 m → v0.t + 0,5.g.t2 = 10

Giải phương trình ta được: t = 1s (loại nghiệm âm)

Vận tốc viên bi lúc chạm đất là: v = v0 + g.t = 15 m/s

Câu 4 (1,00 điểm):

Lời giải:

Đề Kiểm Tra Học Kì I Môn: Vật Lý 6 ( Thời Gian 45 Phút ) / 2023

Môn: Vật lý 6 ( Thời gian 45 phút ) I- Mục tiêu : 1) Kiến thức : Học sinh cần nắm được cách đo độ dài, đo thể tích. Hiểu được khái niệm lực, lực đàn hồi, trọng lực, trọng lượng riêng, mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc 2) Kỹ năng : Học sinh có kỹ năng vận dụng kiến thức, áp dụng công thức vào giải các bài tập và kỹ năng tính toán, suy luận. 3) Thái độ : Nghiêm túc, trung thực, tư duy lôgíc và vân dụng kiến thức. II- Ma trận 2 chiều: Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Đo độ dài, đo thể tích. C3 4 1 4 Lực, trọng lượng C1 2 1 2 Khối lượng và trọng lượng C4 2 1 2 Máy cơ đơn giản ( MP nghiêng, đòn bẩy C2 1 C5 1 2 2 Tổng 2 3 1 4 2 3 5 10 III-Đề bài; Câu 1: ( 2điểm ) Một vật có khối lượng treo vào một sợi dây cố định vì sao vật đứng yên ? Cắt sợi dây vật rơi xuống vì sao ? Câu 2: ( 1điểm ) Hãy nêu tác dụng của một pa lăng gồm một ròng rọc động và một ròng rọc cố định. Câu 3: ( 4điểm ) Hãy lập phương án xác định khối lượng riêng của một hòn đá với các dụng cụ sau đây: Cân và các quả cân Bình chia độ có kích thước nhỏ hơn hòn đá Bình tràn có kích thước lớn hơn hòn đá Chậu đựng nước và nước Câu 4: ( 2điểm ) 1kg bột giặt Viso có thể tích 900 cm3 . Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của bột giặt? Câu 5: ( 1điểm ) Tại sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo? IV- Đáp án và Hướng dẫn chấm: Câu 1: ( 2 điểm ) a) Vật đứng yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng ( Trọng lực và lực kéo của dây ) ( 1 điểm ) b) Khi cắt dây, không còn lực kéo nữa, trọng lực sẽ làm vật rơi xuống ( 1 điểm ) Câu 2:( 1 điểm ) Tác dụng của pa lăng trên là – Làm thay đổi hướng của lực ( 0,5 điểm ) – Làm thay đổi độ lớn của lực ( 0,5 điểm ) Câu 3: ( 4 điểm ) Phương án như sau Dùng cân để xác định khối lượng của hòn đá ( 0,5 điểm ) Đổ nước vào đầy bình tràn ( 0,5 điểm ) Đặt chậu ( không có nước ) vào sát bình tràn soa cho vòi của bình tràn nằm trên miệng chậu ( 0,5 điểm ) Thả hòn đá vào bình tràn. Khi đó nước trong bình tràn sẽ tràn ra chậu ( 0,5 điểm ) Đổ nước từ chậu vào bình chia độ để xác định thể tích của nước đã tràn vào chậu ( 0,5 điểm ) Ghi lại kết quả đo ( 0,5 điểm ) dùng công thức D = để tính khối lượng riêng của hòn đá ( 1 điểm ) Câu 4:( 2 điểm ) Tóm tắt: m=1kg V=900cm3=0,0009m3 a. D=? b. d=? Khối lượng riêng của bột giặt: – áp dụng công thức : D = = = 1111,1 kg/m3 (1 điểm). Trọng lượng riêng của bột giặt Viso: Ta có: d = 10.D =10. 1111,1=11111 N/m3 (1 điểm) Câu 5:( 1 điểm ) Để làm cho lực mà lưỡi kéo tác dụng vào tấm kim loại lớn hơn lực mà tay ta tác dụng vào tay cầm. ( 1điểm). Hoặc: Để được lợi về lực.

Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì I / 2023

đề kiểm tra cuối học kì i – năm học 2010 – 2011 Môn : Lịch sử – Địa lí lớp 4 Thời gian làm bài : 40 phút. Họ và tên học sinh: …………………. Lớp …………. Điểm Bằng số: Bằng chữ:….. Giáo viên chấm ( Kí và ghi rõ họ tên) Chữ kí của PHHS A. Lịch sử I. Trắc nghiệm: Câu 1: Nối tên nhân vật lịch sử ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng. A B Đinh Bộ Lĩnh Tiêu diệt quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng Ngô Quyền Chống quân xâm lược nhà Tống Lý Thường Kiệt Xây thành Cổ Loa An Dương Vương Dẹp loạn 12 sứ quân Lý Công Uẩn Dời đô ra Thăng Long Câu 2: Nối sự kiện lịch sử ở cột A với thời gian xảy ra các sự kiện đó ở cột B cho thích hợp. A B Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng Năm 981 Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo Năm 968 Quân Tống xâm lược nước ta lần thứ nhất Năm 40 Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước Năm 938 II. Tự luận: Câu 1. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… B. Địa lí I. Trắc nghiệm: Câu 1: Người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là: A. Người Thái B. Người Tày C. Người Mông D. Người Kinh Câu 2: Ghi vào ô vuông chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai. a) Sông ở đồng bằng Bắc Bộ thường hẹp, nước chảy xiết, có nhiều thác ghềnh. b) Đắp đê là biện pháp tốt nhất để ngăn lũ lụt. c) Hệ thống đê là một công trình vĩ đại của người dân ở đồng bằng Bắc d) Hệ thống kênh, mương thủy lợi chỉ có tác dụng tiêu nước vào mùa mưa.’ e) Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình khá bằng phẳng và đang tiếp tục mở rộng ra biển. g) Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn nhất cả nước. II. Tự luận Câu 1: Nêu những dẫn chứng cho thấy Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học hàng đầu của nước ta. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề Kiểm Tra Học Kì I Môn Swr 7 / 2023

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 7Câu 1:Thế nào là lãnh địa phong kiến ? Em hãy nêu đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa ?Câu 2:Các cuộc phát kiến về địa lí đã tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu ?Các nhà thám hiểm đã đem lại kết quả gì?Câu 3:Phong trào văn hóa phục hưng ?( Lu- Thơ có vai trò gì trong phong trào VHPH)Câu 4:Niên biểu chính của lịch sử Trung Quốc? Những thành tựu lớn về văn hóa , Khoa học -Kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến?Câu 5:Ấn Độ đạt được Mọi thành tựu gì về văn hóa?Câu 6:Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm Mọi nước nào ? Kể tên một số công trình kiến trúc nổi tiếng của Đông Nam Á?Câu 7:Xã hội phong kiến Phương Đông và Phương Tây ( hình thành từ bao giờ ,cơ sở kinh tế ,các giai cấp cơ bản? )Câu 8: Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập ?Câu 9:Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh như thế nào ?Câu 10: Nhà Lý được thành lập như thế nào ? Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất ?Câu 11:Trình bày diễn biến cuộc tiến quân sang đất Tống và kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến Sông Như Nguyệt ?Kết quả ?Câu 12:Những biện pháp phát triển kinh tế nước ta thời Lý ?Câu 13 : Giáo dục ,văn hóa thời Lý phát triển như thế nào ?Em nhận xét gì về nghệ thuật thời Lý ?Câu 14:Nhà Trần lên ngôi trong hoàn cảnh nào ?Câu 15:Em hãy nêu Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội ,củng cố quốc phòng của nhà Trần .Kết quả của Những biện pháp đó ?Câu 16:Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên :Sự quyết tâm đánh giặc của nhân dân ta thể hiện qua ba lần đánh quân Mông -Nguyên như thế nào?Diễn biến ,kết quả ,ý nghĩa của Những trận thắng lớn của ta như thế nào?Kết quả qua ba lần như thế nào?Tên một số anh hùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mông -Nguyên?Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử qua ba lần chống giặc?Câu 17: Tình hình kinh tế, xã hội nước ta cuối thế kỉ XIV ( cuối thời Trần)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT MÔN LỊCH SỬ 7NĂM HỌC :2012-2013Tên chủ đềNHẬN BIẾTTHÔNG HIỂUVẬN DỤNGCỘNG

Phấn ILịch sử thế giới trung đạiLãnh địa là gì ?

Thế kỉ XV- XVI ai đã tìm ra Châu Mĩ?

Những thành tựu về văn hóa của Ấn Độ thời phong kiến?

Phần IILịch sử Việt Nam-Luật pháp, quân đội thời Lý, Trần?

Em hãy nêu tình hình kinh tế và xã hội nước ta cuối thế kỉ XIV?

Hiểu ,biết các anh hùng LT Kiệt, Trần Quốc Tuấn, LCUẩn,Đinh Bộ Lĩnh.

Diễn biến, kết quả cuộc kháng chiến trên Sông Bạch Đằng 4/ 1288. Nguyên nhân tháng lợi và ý nghĩa LS ..?

-Tên giặc chui vào ống đồng ?– Quân giặc thất bại ở Vân Đồn do Trần Khánh Dư chỉ huy tiêu diệt?

Bạn đang xem bài viết Đề Kiểm Tra Vật Lý 10 Học Kì I Có Đáp Án / 2023 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!