Xem Nhiều 8/2022 # Đáp Án Môn Eg14 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 8/2022 # Đáp Án Môn Eg14 # Top Trend

Xem 17,424

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Môn Eg14 mới nhất ngày 16/08/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 17,424 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Viện Sư Phạm Kỹ Thuật
 • Đáp Án (答案) – Luân Tang (倫桑)
 • Đáp Án Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đáp Án Câu Hỏi Tập Huấn Modul 2 Môn Toán
 • Hỏi Đáp Về Adobe Photoshop : 45 Câu Hỏi Thường Gặp !
 • “Điểm vừa đủ” trên đường tiêu dùng là điểm mà tại đó:

  Tiết kiệm của các hộ gia đình bằng 0

  Tiết kiệm của các hộ gia đình bằng đầu tư của các doanh nghiệp.

  Tiêu dùng của các hộ gia đình bằng đầu tư của các doanh nghiệp

  Tiêu dùng của các hộ gia đình bằng tiết kiệm của các hộ gia đình.

  “Điểm vừa đủ” trên đường tiêu dùng là điểm mà tại đó:

  check_box

   Chi tiêu bằng thu nhập (C = Y)

  Tiêu dùng của các hộ gia đình bằng đầu tư của các doanh nghiệp

  Tiết kiệm của các hộ gia đình bằng đầu tư của các doanh nghiệp

  Chi tiêu của các hộ gia đình bằng 0

  Biến nào sau đây có thể thay đổi mà gây ra sự dịch chuyển của đường tổng cầu

  check_box

   Chi tiêu hộ gia đình

  Tư bản

  Mức giá

  Lao động

  Biến nào sau đây có thể thay đổi mà không gây ra sự dịch chuyển của đường tổng cầu

  check_box

   Chi tiêu hộ gia đình

  Lao động

  Mức giá

  Tư bản

  Biến nào sau đây có thể thay đổi mà không gây ra sự dịch chuyển của đường tổng cầu.

  Cung tiến

  Lãi suất

  Mức giá

  Thuế suất

  Tăng tiền lương tối thiểu.

  Tăng trợ cấp thất nghiệp

  Thực hiện chính sách tài khoá và tiền tệ mở rộng.

  Trợ cấp cho các chương trình đào tạo lại và hỗ trợ cho công nhân đến làm việc ở các vùng xa và vùng sâu.

  Tăng tiền lương tối thiểu

  Tăng trợ cấp thất nghiệp

  Thực hiện chính sách tài khoá và tiền tệ mở rộng

  Trợ cấp cho các chương trình đào tạo lại và hỗ trợ cho công nhân đến làm việc ở các vùng xa và vùng sâu.

  NHTƯ bán trái phiếu chính phủ

  NHTƯ mua trái phiếu chính phủ

  Tăng chi tiêu Chính phủ

  Tăng thuế

  check_box

   Tăng chi tiêu Chính phủ

  NHTƯ bán trái phiếu chính phủ

  NHTƯ mua trái phiếu chính phủ

  Tăng thuế

  Giảm chi tiêu Chính phủ

  NHTƯ bán trái phiếu chính phủ

  NHTƯ mua trái phiếu chính phủ

  Tăng thuế

  Giảm giá đồng nội tệ trên thị trường ngoại hối.

  Ngân hàng trung ương (NHTƯ) khuyến khích các ngân hàng thương mại cho vay.

  NHTƯ bán trái phiếu chính phủ

  NHTƯ mua trái phiếu chính phủ

  Biểu thức nào sau đây không thể hiện sự cân bằng:

  C + I = C + S

  S + T = I + G

  S = F (Y)

  Y = C + I + G

  Các mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô bao gồm

  Giá cả ổn định

  Tăng trưởng kinh tế nhanh một cách bền vững

  Tất cả các đáp án đều đúng

  Thất nghiệp thấp

  Các nhà hoạch định chính sách gọi là đã “thích nghi” với một cú sốc cung bất lợi nếu họ:

  Đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc làm giảm tổng cầu và do đó góp phần bình ổn mức giá.

  Đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc làm giảm tổng cung ngắn hạn.

  Đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc làm tăng tổng cầu đẩy mức giá lên cao hơn nữa.

  Không phản ứng trước cú sốc cung bất lợi và để nền kinh tế tự điều chỉnh.

  Các nhà kinh tế tin rằng sự cứng nhắc của tiền lương có thể là do:

  Công đoàn

  Luật về tiền lương tối thiểu.

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Tiền lương hiệu quả.

  Các tổ chức nào sau đây được xếp vào trung gian tài chính:

  check_box

   Ngân hàng đầu tư phát triển, Công ty tài chính và Công ty chứng khoán

  Công ty chứng khoán

  Công ty tài chính

  Ngân hàng đầu tư phát triển

  Quĩ tín dụng

  Cách tính GDP danh nghĩa là

  check_box

   Tính theo giá thị trường hiện hành.

  Tính giá trị sản phẩm trung gian.

  Tính giá trị của tất cả các hàng hóa sản xuất ra

  Đo lường toàn bộ sản lượng cuối cùng mà nền kinh tế sản xuất ra.

  Cán cân tài khoản vốn đo lường:

  Chênh lệch giá trị giữa xuất khẩu và nhập khẩu về hàng hoá và dịch vụ.

  Chênh lệch giá trị thương mại trong nước và thương mại với nước ngoài.

  Chênh lệch giữa luồng vốn chảy vào một quốc gia và chảy ra khỏi quốc gia đó .

  Sự tăng thêm hoặc giảm bớt của dự trữ ngoại tệ ở trong nước.

  Cán cân thanh toán bao gồm có 3 tài khoản chính. đó là:

  Tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản lãi suất ròng

  Tài khoản vãng lai, tài khoản vốn, và kết toán chính thức

  Tài khoản vốn, tài khoản kết toán chính thức, tài khoản hàng hóa hữu hình.

  Tài khoản vốn, tài khoản lãi suất ròng, tài khoản kết toán chính thức.

  Tài khoản vốn, tài khoản vãng lai và tài khoản hàng hóa hữu hình

  Cán cân thương mại của một nước chịu ảnh hưởng của

  Sự thay đổi lãi suất trong nước và quốc tế.

  Sự thay đổi thu nhập trong nước và ở nước ngoài.

  Sự thay đổi tỷ giá hối đoái thực tế

  Cán cân thương mại là:

  Chênh lệch giá trị thương mại trong nước và nước ngoài

  Chênh lệch giữa giá trị của tài khoản vãng lai với tài khoản vốn.

  Chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu về hàng hoá và dịch vụ

  Chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu về hàng hoá.

  Cán cân thương mại là:

  Chênh lệch giữa dòng vốn chảy vào và dòng vốn chảy ra

  Chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu.

  Chênh lệch giữa tài khoản vãng lai và tài khoản vốn.

  Chênh lệch giữa tổng thương mại trong nước với tổng thương mại với nước ngoài.

  Giá trị tuyệt đối của cán cân thanh toán

  check_box

   MPC + MPS = 1

  MPC – MPS = 1

  Nếu MPC tăng, thì MPS cũng tăng

  Nếu MPS giảm, thì MPC cũng giảm

  check_box

   Trái phiếu dài hạn có xu hướng trả lãi suất thấp hơn trái phiếu ngắn hạn.

  Cổ phiếu thường có thu nhập thấp hơn trái phiếu.

  Tất cả các đáp án đều sai

  Trái phiếu chính phủ thường trả lãi suất thấp hơn trái phiếu công ty.

  NNP không thể lớn hơn GNP.

  NNP lớn hơn GNP nếu mức giá giảm

  NNP lớn hơn GNP nếu mức giá tăng.

  NNP luôn lớn hơn GNP.

  GDP thực tế bằng GDP danh nghĩa nhân với chỉ số điều chỉnh GDP

  GDP thực tế bằng GDP danh nghĩa trừ đi khấu hao

  GDP thực tế chỉ bao gồm hàng hoá, trong khi GDP danh nghĩa bao gồm cả hàng hoá và dịch vụ

  GDP thực tế được tính theo giá cố định của năm gốc, trong khi GDP danh nghĩa được tính theo giá hiện hành

  Câu nào sau đây là KHÔNG đúng khi đề cập đến mối quan hệ giữa MPC và MPS?

  check_box

   MPS giảm thì MPC cũng giảm

  MPC tăng, thì MPS giảm

  MPC + MPS = 1

  MPC giảm, thì MPS tăng

  Chỉ số điều chỉnh GDP có thể tăng trong khi GDP thực tế giảm. Trong trường hợp này, GDP danh nghĩa sẽ:

  giảm

  không thay đổi

  tăng

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Chỉ số điều chỉnh GDP được tính bởi công thức:

  GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tế

  GDP danh nghĩa cộng với GDP thực tế

  GDP danh nghĩa nhân với GDP thực tế

  GDP danh nghĩa trừ đi GDP thực tế

  Chỉ số điều chỉnh GNP được tính bởi công thức:

  check_box

   GNP danh nghĩa chia cho GNP thực tế

  GNP danh nghĩa trừ đi GNP thực tế

  GNP danh nghĩa cộng với GNP thực tế

  GNP danh nghĩa nhân với GNP thực tế

  Tăng trưởng GDP danh nghĩa.

  Tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người

  Tăng trưởng GDP thực tế.

  Tăng trưởng khối lượng tư bản.

  Giảm tiền lương tối thiểu

  Mở rộng các chương trình đào tạo nghề

  Phổ biến rộng rãi thông tin về các công việc cần tuyển người làm

  Tăng trợ cấp thất nghiệp

  Chính sách tài khoá chặt sẽ làm cho:

  Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải

  Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.

  Đường tổng cung dịch chuyển sang phải

  Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.

  Chính sách tài khoá và tiền tệ mở rộng sẽ làm cho:

  Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải

  Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.

  Đường tổng cung dịch chuyển sang phải

  Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.

  GDP theo giá thị trường cộng thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài.

  GDP theo giá thị trường trừ thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài.

  NNP theo giá thị trường cộng với khấu hao của nền kinh tế

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Đo lường toàn bộ sản lượng cuối cùng mà nền kinh tế sản xuất ra.

  Không tính giá trị sản phẩm trung gian.

  Thường tính cho thời hạn một năm.

  Tính theo giá thị trường hiện hành.

  Cho biết yếu tố nào sau đây không phải là tính chất của GDP danh nghĩa?

  check_box

   Tính theo giá thời kỳ gốc

  Đo lường toàn bộ sản lượng cuối cùng mà nền kinh tế sản xuất ra.

  Thường tính cho thời hạn một năm.

  Không tính giá trị sản phẩm trung gian.

  Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

  Chỉ có chính sách tài khoá mới có cơ chế tự ổn định.

  Tất cả các chính sách kinh tế vĩ mô đều có cơ chế tự ổn định.

  Trong thực tế, chỉ có một số chính sách kinh tế vĩ mô mới có cơ chế tự ổn định.

  Chọn câu trả lời đúng nhất. Trong mô hình AD – AS đường tổng cầu phản ảnh mối quan hệ giữa.

  GDP danh nghĩa và mức giá chung.

  Thu nhập thực tế và GDP thực tế.

  Tổng chỉ tiêu dự kiến và GDP thực tế.

  Tổng lượng cầu và mức giá chung.

  Chính sách tài khóa

  Chính sách tiền tệ

  Lạm phát.

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Giáo dục

  May mặc, giày dép, mũ nón.

  Phương tiện đi lại, bưu điện.

  Tất cả các nhóm hàng trên đều có cùng một tác động

  Cung tiền tệ giảm sẽ làm cho

  check_box

   Tăng lãi suất và giảm đầu tư

  Tăng lãi suất và tăng đầu tư.

  Giảm lãi suất và tăng đầu tư

  Giảm lãi suất và giảm đầu tư.

  Đầu tư tăng thì:

  check_box

   Mức giá chung tăng và GDP tăng

  Mức giá chung tăng và GDP giảm

  Mức giá chung giảm và GDP tăng

  Mức giá chung giảm và GDP giảm

  Để kiềm chế lạm phát, NHTƯ cần:

  Giảm lãi suất ngân hàng

  Giảm tốc độ tăng của cung tiền

  Mua trái phiếu trên thị trường mở

  Tăng tốc độ tăng của cung tiền

  Để nâng cao mức sống cho người dân của một quốc gia, thì chính phủ nên làm điều gì sau đây:

  Khuyến khích tiết kiệm và đầu tư

  Mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế.

  Phát triển giáo dục

  Tất cả các đáp án đều đúng

  Để tính được phần đóng góp của một doanh nghiệp vào GDP, ta phải lấy giá trị tổng sản lượng của doanh nghiệp trừ đi:

  Chi tiêu cho các sản phẩm trung gian

  Khấu hao.

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Toàn bộ thuế gián thu.

  Để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia qua các thời kỳ, người ta sử dụng:

  Chỉ tiêu GDP danh nghĩa.

  Chỉ tiêu GDP sản xuất.

  Chỉ tiêu GDP theo giá thị trường.

  Chỉ tiêu GDP thực tế.

  Các doanh nghiệp dự tính mức giá sẽ giảm mạnh trong tương lai

  Giá các yếu tố đầu tăng

  Tiến bộ công nghệ

  Tổng cầu giảm

  Sự thay đổi kỳ vọng về triển vọng thị trường trong tương lai.

  Sự thay đổi lãi suất danh nghĩa

  Sự thay đổi lãi suất thực tế.

  Sự thay đổi lạm phát dự tính.

  Nền kinh tế suy thoái.

  Phụ nữ trước đây làm nội trợ bắt đầu tham gia vào thị trường lao động.

  Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng và ngành.

  Tiền công bị ấn định cao hơn mức cân bằng.

  Chi tiêu chính phủ mua hàng hóa và dịch vụ

  Chính phủ vay tiền bằng cách phát hành trái phiếu

  Chuyển giao thu nhập của chính phủ cho các hộ gia đình.

  Ngân hàng TW mua trái phiếu chính phủ

  Giá dầu thế giới tăng

  Giảm xu hướng tiêu dùng cận biên của các hộ gia đình

  Tăng chi tiêu chính phủ bằng cách phát hành tiền

  Tăng thuế giá trị gia tăng (VAT)

  Tăng chi tiêu chính phủ

  Tăng chi tiêu chính phủ & Tăng trợ cấp cho các hộ gia đình

  Tăng thuế

  Tăng trợ cấp cho các hộ gia đình

  Tăng chi tiêu chính phủ

  Tăng chi tiêu chính phủ & Tăng trợ cấp cho các hộ gia đình

  Tăng thuế

  Tăng trợ cấp cho các hộ gia đình

  Cầu về hàng hoá trong nước của người nước ngoài giảm.

  Cầu về hàng nước ngoài của dân cư trong nước tăng lên

  Cầu về hàng nước ngoài của dân cư trong nước tăng lên & Cầu về hàng hoá trong nước của người nước ngoài giảm.

  Người ta dự đoán đồng nội tệ sẽ lên giá mạnh trên thị trường ngoại hối trong thời gian tới.

  Điều nào sau đây không làm dịch chuyển đường tổng cung AS

  check_box

   Chi phí nguyên vật liệu tăng.

  Giảm thuế.

  Công nghệ sản xuất

  Giảm chỉ tiêu chính phủ.

  Điều nào sau đây là nguyên nhân gây ra lạm phát do cầu kéo:

  check_box

   Tăng chi tiêu hộ gia đình

  Tăng thuế

  Giá dầu thế giới tăng

  Nhập khẩu tăng

  Điều nào sau đây là nguyên nhân gây ra lạm phát do chi phí đẩy:

  check_box

   Giá dầu thế giới tăng

  Đầu tư của doanh nghiệp tăng

  Tăng chi tiêu hộ gia đình

  Tăng chi tiêu chính phủ

  Điều nào sau đây là ví dụ về chính sách tiền tệ mở rộng?

  check_box

   Tăng mức cung tiền

  Tăng lãi suất

  Tăng tiết kiệm

  Tăng thuế

  Điều nào sau đây sẽ khiến cho CPI tăng nhiều hơn so với chỉ số điều chỉnh GDP

  Giá giáo trình tăng

  Giá máy kéo sản xuất tại Việt Nam tăng

  Giá xe máy bán ở Việt Nam tăng.

  Giá xe tăng mà quân đội mua tăng

  Doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam tăng thì trong tương lai:

  Đầu tư nước ngoài gián tiếp ở Việt Nam tăng

  GDP của Việt Nam sẽ tăng chậm hơn GNP

  GDP của Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn GNP

  Tất cả các đáp án đều sai

  Dọc đường 45 độ trên hệ trục AE-Y:

  Mức thu nhập cân bằng tăng bất kỳ khi nào thu nhập thực tế tăng

  Sản lượng luôn bằng tổng chi tiêu dự kiến

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Thu nhập tăng bất kỳ khi nào tiêu dùng tăng

  Đối với người cho vay thì lãi suất đại diện cho.

  check_box

   Chi phí giám sát các khoản đầu tư nhằm đảm bảo chúng được an toàn

  Chi phí tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác.

  Phần thưởng cho việc chấp nhận một mức sống vĩnh viễn thấp hơn trước

  Phần thưởng cho việc trì hoãn tiêu dùng

  Đường cong Phillips mô tả mối quan hệ giữa:

  Tỉ lệ lạm phát với tỉ lệ thất nghiệp

  Tỉ lệ lạm phát với tốc độ tăng của tiền lương danh nghĩa

  Tỉ lệ lạm phát với tốc độ tăng trưởng

  Tỉ lệ thất nghiệp với tốc độ tăng trưởng

  Đường Phillips biểu diễn:

  Mối quan hệ giữa mức giá và mức thất nghiệp

  Mối quan hệ giữa mức tiền lương và mức thất nghiệp

  Mối quan hệ giữa sự thay đổi của tỉ lệ lạm phát và sự thay đổi của tỉ lệ thất nghiệp

  Mối quan hệ giữa tốc độ tăng giá và tỉ lệ thất nghiệp

  Đường Phillips minh hoạ

  Mối quan hệ thuận chiều giữa lạm phát và thất nghiệp

  Mối quan hệ thuận chiều giữa sản lượng và thất nghiệp

  Sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn

  Sự đánh đổi giữa sản lượng và thất nghiệp.

  Đường Phillips phản ánh mối quan hệ đánh đổi giữa tỉ lệ lạm phát và tỉ lệ thất nghiệp:

  Khi nền kinh tế phi đối phó với các cú sốc từ phía tổng cầu

  Khi nền kinh tế phi đối phó với các cú sốc từ phía tổng cung

  Trong ngắn hạn

  Trong ngắn hạn & Khi nền kinh tế phi đối phó với các cú sốc từ phía tổng cầu

  Đường Phillips trong dài hạn có phương trình sau:

  check_box

   + gp*

  gp = u – u*

  gp = gp* (u – u*)

  Đường Phillips trong ngắn hạn có phương trình sau:

  check_box

   

  gp = gp* (u – u*)

  gp = u – u*

  gp = -u + gp*

  Đường tiêu dùng mô tả mối quan hệ giữa:

  Mức tiết kiệm và mức thu nhập khả dụng của các hộ gia đình.

  Mức tiêu dùng của các hộ gia đình và mức GDP thực tế

  Mức tiêu dùng và mức thu nhập khả dụng của các hộ gia đình

  Mức tiêu dùng và mức tiết kiệm của các hộ gia đình

  GDP danh nghĩa sẽ tăng:

  Chỉ khi cả mức giá chung và lượng hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra đều tăng.

  Chỉ khi lượng hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra nhiều hơn.

  Chỉ khi mức giá chung tăng

  Khi mức giá chung tăng và/hoặc lượng hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra nhiều hơn

  GDP danh nghĩa:

  Được sử dụng để phản ánh sự thay đổi của phúc lợi kinh tế theo thời gian.

  Được tính theo giá cố định

  Được tính theo giá của năm gốc

  Được tính theo giá hiện hành

  GDP thực tế tăng thể hiện

  check_box

   Quy mô sản lượng nền kinh tế tăng

  Giá cả hàng hóa tăng

  Cơ cấu kinh tế thay đổi

  Xuất khẩu tăng

  Giá dầu lửa giảm xuống thì:

  Mức giá sẽ giảm và GDP thực tế giảm.

  Mức giá sẽ giảm và GDP thực tế tăng.

  Mức giá sẽ tăng lên và GDP thực tế tăng.

  Mức giá sẽ tăng và GDP thực tế giảm.

  Giả sử các yêu tố khác không đổi, nguồn lực vốn tăng thì:

  check_box

   Mức giá chung tăng và GDP giảm

  Mức giá chung tăng và GDP tăng

  Mức giá chung giảm và GDP giảm

  Mức giá chung giảm và GDP tăng

  Giả sử hệ thống NHTM phải duy trì tỷ lệ dữ trữ bắt buộc ở mức 10% và một ngân hàng thành viên nhận được khoản tiền gửi dưới dạng tiền mặt là 1000 triệu đồng. Lượng tiền tối đa mà hệ thống NHTM đó có thể tạo thêm ra là:

  10000

  1100

  90

  9000

  Giả sử hệ thống NHTM phải duy trì tỷ lệ dữ trữ bắt buộc ở mức 10% và một ngân hàng thành viên nhận được khoản tiền gửi dưới dạng tiền mặt là 2000 triệu đồng. Lượng tiền tối đa mà hệ thống NHTM đó có thể tạo thêm ra là?

  check_box

   18000

  4000

  22000

  2000

  Giả sử ngân hàng trung ương và chính phủ theo đuổi những mục tiêu trái ngược nhau đối với tổng cầu. Nếu chính phủ tăng thuế, thì ngân hàng trung ương phải:

  Bán trái phiếu chính phủ

  Mua trái phiếu chính phủ.

  Tăng lãi suất cơ bản

  Yêu cầu chính phủ giảm chi tiêu.

  Giả sử trong tiến trình hội nhập xuất khẩu của Việt Nam tăng nhiều hơn nhập khẩu của Việt Nam, thì trên thị trường ngoại hối chúng ta có thể dự đoán rằng:

  Cả đường cung, đường cầu ngoại tệ dịch phải, làm đồng ngoại tệ giảm giá.

  Cả đường cung, đường cầu ngoại tệ dịch phải, làm đồng ngoại tệ lên giá.

  Cả đường cung, đường cầu ngoại tệ dịch phải, nhưng tỷ giá hối đoái không thay đổi.

  Đường cầu ngoại tệ dịch phải

  Đường cung ngoại tệ dịch phải

  Giá trị gia tăng của một công ty được tính bằng:

  Bằng 0 xét trong dài hạn

  Doanh thu của công ty đó

  Giá trị tổng sản lượng trừ đi chi tiêu mua các sản phẩm trung gian

  Lợi nhuận của công ty đó

  Giá trị hao mòn của các trang thiết bị trong quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ được gọi là:

  Đầu tư

  Hàng hoá trung gian

  Khấu hao

  Tiêu dùng

  Hai bộ phận của tiết kiệm quốc dân trong nền kinh tế đóng là.

  check_box

   Tiết kiệm tư nhân và cán cân ngân sách

  Chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu đầu tư

  Thuế và cán cân ngân sách

  Tiết kiệm tư nhân và thuế

  Hệ thống tài chính nối kết.

  Công nhân và chủ doanh nghiệp

  Người sản xuất và người tiêu dùng.

  Người tiết kiệm và người đi vay.

  Người xuất khẩu và người nhập khẩu.

  Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định là hệ thống trong đó:

  Cán cân thanh toán của quốc gia đó luôn cân bằng

  NHTW các nước phải thường xuyên can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá hối đoái danh nghĩa cố định.

  Tiền của quốc gia đó phải có khả năng chuyển đổi với vàng tại một mức giá cố định.

  Tỷ giá hối đoái thực tế luôn cố định

  Hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi là hệ thống trong đó:

  Các chính phủ xác định giá trị đồng tiền của nước mình theo đồng tiền của một nước khác, sau đó họ sẽ duy trì mức tỷ giá đã xác định

  Các nhà kinh doanh chỉ quan tâm đến giá hàng hóa mà không quan tâm đến cung cầu tiền

  Tỷ giá hối đoái được xác định theo quan hệ cung cầu tiền trên thị trường ngoại hối chứ không phải do NHTW qui định.

  Tỷ giá sẽ luôn biến động tương ứng với sự thay đổi lạm phát tương đối giữa các nước

  Hoạt động bán trái phiếu trên thị trường mở của NHTW sẽ dẫn đến:

  check_box

   Lãi suất có xu hướng tăng và sản lượng giảm

  Sản lượng giảm

  Sản lượng tăng

  Lãi suất có xu hướng giảm và sản lượng tăng

  Hoạt động mua trái phiếu trên thị trường mở của NHTW sẽ dẫn đến:

  Hạn chế các khoản tiền vay và lãi suất có xu hướng tăng.

  Tăng dự trữ của NHTM và lãi suất có xu hướng giảm.

  Tăng mức cung tiền và tăng nợ quốc gia

  Tỉ lệ dự trữ của các NHTM giảm và số nhân tiền tăng.

  Hoạt động nào sau đây sẽ làm tăng thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam:

  Nhật mua sữa của Hà Lan

  Nhật mua trái phiếu của chính phủ Việt Nam

  Trung Quốc mua than của Việt Nam

  Việt Nam bán hải sản cho Nhật

  Việt Nam mua xe ô tô của Nga

  Hoạt động NHTW mua trái phiếu sẽ dẫn đến

  check_box

   Lãi suất giảm và GDP tăng

  Lãi suất tăng và GDP giảm

  Lãi suất tăng và GDP tăng

  Lãi suất giảm và GDP giảm

  Khi bạn đầu tư $1000 vào một công ty sử dụng tiền huy động được để mua cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường, thì bạn đã:

  Đầu tư vào một quỹ đầu tư chứng khoán

  Đầu tư vào một trung gian tài chính

  Đầu tư vào thị trường cổ phiếu

  Đầu tư vào thị trường trái phiếu

  Khi Chính phủ giảm chi tiêu cho quốc phòng thì

  Mức giá chung giảm Là GDP giảm

  Mức giá chung giảm và GDP tăng

  Mức giá chung tăng và GDP giảm

  Mức giá chung tăng và GDP tăng

  Khi chính phủ giảm thuế đánh vào các đầu vào nhập khẩu.

  check_box

   Đường tổng cung dịch chuyển sang phải.

  Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.

  Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.

  Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.

  Khi chính phủ giảm thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu

  check_box

   Đường tổng cầu dịch chuyển xuống dưới

  Đường tổng cung dịch chuyển lên trên

  Đường tổng cung dịch chuyển xuống dưới

  Đường tổng cầu dịch chuyển lên trên

  Khi chính phủ tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu.

  Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.

  Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.

  Đường tổng cung dịch chuyển sang phải.

  Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.

  Khi đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam tăng thì

  check_box

   GDP của Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn GNP

  Xuất khẩu tăng

  GDP của Việt Nam sẽ tăng chậm hơn GNP

  Xuất khẩu giảm

  Khi kiểm soát thị trường tiền tệ thì NHTW cần:

  Kiểm soát lãi suất (giữ i = const)

  Kiểm soát MS để thị trường điều tiết i.

  Kiểm soát mức cung tiền (MS = const)

  Khi nền kinh tế nóng, lạm phát cao, chính sách áp dụng phù hợp là:

  check_box

   Chính sách tài khóa chặt và chính sách tiền tệ thắt chặt

  Chính sách tài khóa chặt

  Chính sách tài khóa lỏng và chính sách tiền tệ mở rộng

  Chính sách tài khóa lỏng

  Khi nền kinh tế quá nóng, tổng cầu ở mức cao, lạm phát tăng, cần:

  Giảm mức cung tiền và giảm lãi suất.

  Giảm mức cung tiền và tăng lãi suất.

  Tăng mức cung tiền và giảm lãi suất

  Tăng mức cung tiền và tăng lãi suất.

  Khi nền kinh tế suy thoái, chính sách áp dụng phù hợp là:

  check_box

   Chính sách tài khóa lỏng và chính sách tiền tệ mở rộng

  Chính sách tài khóa chặt

  Chính sách tài khóa lỏng

  Chính sách tài khóa chặt và chính sách tiền tệ thắt chặt

  Khi nền kinh tế suy thoái, sản lượng thấp cần:

  Giảm mức cung tiền và giảm lãi suất.

  Giảm mức cung tiền và tăng lãi suất.

  Tăng mức cung tiền và giảm lãi suất

  Tăng mức cung tiền và tăng lãi suất.

  Khi nền kinh tế suy thoái:

  Chính phủ giảm chi tiêu và giảm thuế

  Chính phủ giảm chi tiêu và tăng thuế.

  Chính phủ tăng chi tiêu và giảm thuế

  Chính phủ tăng chi tiêu và tăng thuế.

  Khi sản lượng nền kinh tế tăng nếu mức cung tiền không đổi thì:

  Lãi suất cũng không đổi

  Lãi suất giảm

  Lãi suất tăng.

  Séc du lịch

  Tiền gửi rút theo yêu cầu

  Tiền mặt.

  Tiền tiết kiệm.

  Không giống các trung gian tài chính khác

  Các ngân hàng có khả năng phát hành tiền

  Các ngân hàng thương mại tạo ra một phương tiện trao đổi

  Các ngân hàng thương mại tạo ra phương tiện cất trữ giá trị.

  Các ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động cho vay

  Kinh tế học nghiên cứu:

  Cách thức xã hội giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản là sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai.

  Cơ chế hoạt động của nền kinh tế.

  Sự vận động của nền kinh tế.

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Kinh tế vĩ mô nghiên cứu, ngoại trừ

  check_box

   Doanh thu

  Tỷ lệ thất nghiệp

  Tỷ lệ lạm phát

  Cán cân thương mại quốc tế

  Kinh tế vĩ mô nghiên cứu:

  Mức giá chung và tỷ lệ lạm phát.

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Tổng sản lượng hàng hoá và dịch vụ.

  Tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng thực tế.

  Tỷ lệ thất nghiệp và cán cân thanh toán.

  Lãi suất giảm thì

  check_box

   Đường tổng cầu dịch chuyển lên trên

  Đường tổng cung dịch chuyển lên trên

  Đường tổng cầu dịch chuyển xuống dưới

  Đường tổng cung dịch chuyển xuống dưới

  Lạm phát do cầu kéo sẽ làm

  Thất nghiệp giảm và lạm phát giảm

  Thất nghiệp giảm và lạm phát tăng

  Thất nghiệp tăng và lạm phát giảm

  Thất nghiệp tăng và lạm phát tăng

  Lạm phát do chi phí đẩy sẽ làm

  Thất nghiệp giảm và lạm phát giảm

  Thất nghiệp giảm và lạm phát tăng

  Thất nghiệp tăng và lạm phát giảm

  Thất nghiệp tăng và lạm phát tăng

  Lực lượng lao động:

  Bao gồm những người trưởng thành có khả năng lao động.

  Bao gồm những người trưởng thành có nhu cầu làm việc.

  Chỉ bao gồm những đang làm việc

  Không bao gồm những người đang tìm việc.

  Lượng nhập khẩu của một quốc gia phụ thuộc vào:

  Tất cả các đáp án đều đúng

  Thu nhập của nước ngoài

  Thu nhập của quốc gia đó

  Thu nhập của quốc gia đó & Xu hướng nhập khẩu cận biên

  Xu hướng nhập khẩu cận biên

  Lý do làm cho đường tổng cầu có độ dốc âm là:

  Dân cư trở nên khá giả hơn khi mức giá giảm và do đó sẵn sàng mua nhiều hàng hơn.

  Giống với lý do làm cho đường cầu đối với một hàng hóa có độ dốc âm.

  Khi mức giá tăng mọi người sẽ chuyển từ tiêu dùng hàng ngoại sang tiêu dùng hàng sản xuất trong nước.

  Mọi người tìm thấy những hàng hóa thay thế khi giá cả của một mặt hàng mà họ đang tiêu dùng tăng.

  Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp là

  check_box

   Không có mối quan hệ trong dài hạn

  Thuận chiều trong dài hạn

  Nghịch chiều trong dài hạn

  Không đổi trong dài hạn

  Một nền kinh tế có hiệu quả khi:

  Để tăng sản lượng hàng hoá này thì buộc phải giảm sản lượng hàng hoá khác.

  Nằm bên ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất.

  Nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất.

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Nền kinh tế có tương tác với thế giới bên ngoài được gọi là:

  Nền kinh tế có nhập khẩu

  Nền kinh tế có thương mại cân bằng

  Nền kinh tế có xuất khẩu

  Nền kinh tế đóng

  Nền kinh tế mở

  Nền kinh tế trao đổi hiện vật đòi hỏi:

  Có sự trung khớp nhu cầu

  Sử dụng tiền hàng hóa.

  Sử dụng tiền quy ước.

  Tiền phải đóng vai trò dự trữ giá trị, nhưng không cần phải là phương tiện trao đổi.

  Ngân hàng trung ương tăng cung tiền thì

  Thất nghiệp sẽ giảm và lạm phát sẽ giảm

  Thất nghiệp sẽ giảm và lạm phát sẽ tăng

  Thất nghiệp sẽ tăng và lạm phát sẽ giảm

  Thất nghiệp sẽ tăng và lạm phát sẽ tăng

  Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế là do:

  Sự gia tăng của số lượng và chất lượng nguồn tài nguyên

  Sự gia tăng của số lượng và chất lượng tư bản

  Sự gia tăng của số lượng và chất lượng vốn nhân lực

  Tất cả các đáp án đều đúng

  NH thương mại giảm tỉ lệ dự trữ thực tế sẽ dẫn đến

  check_box

   Mức giá tăng và sản lượng tăng

  Mức giá giảm và sản lượng tăng.

  Mức giá tăng và sản lượng giảm

  Mức giá giảm và sản lượng giảm

  NH Thương mại tăng tỷ lệ dự trữ thực tế sẽ dẫn đến

  check_box

   Số nhân tiền giảm thất nghiệp tăng

  Số nhân tiền tăng và lãi suất tăng

  Số nhân tiền tăng và thất nghiệp giảm

  Số nhân tiền tăng và thất nghiệp tăng

  Nhà đầu tư lạc quan vào nền kinh tế thì

  check_box

   Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.

  Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.

  Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.

  Đường tổng cung dịch chuyển sang phải.

  Nhận định nào sau đây chính xác

  check_box

   Hệ thống tài chính thể hiện nối kết giữa người tiết kiệm và người đi vay

  Chỉ doanh nghiệp mới cần vay tiền trên thị trường tài chính

  Doanh nghiệp trong nước cần vốn hơn doanh nghiệp nước ngoài

  Thị trường tài chính do các doanh nghiệp cần vốn và thừa vốn gặp nhau

  Nhận định nào sau đây về GDP không chính xác

  check_box

   Hàng hoá trung gian được tính vào GDP

  Chỉ tính những hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra trong thời kỳ nghiên cứu

  Tính giá trị hàng hoá và dịch vụ được sản xuất trên phạm vi lãnh thổ quốc gia đó

  GDP chỉ tính giá trị hàng hoá cuối cùng

  Nhận định nào sau đây về GNP không chính xác

  check_box

   Tính giá trị hàng hoá và dịch vụ được sản xuất trên phạm vi lãnh thổ quốc gia đó

  GNP chỉ tính giá trị hàng hoá cuối cùng

  Chỉ tính những hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra trong thời kỳ nghiên cứu

  Tính giá trị hàng hoá và dịch vụ do công dân quốc gia đó sản xuất ra

  Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Đức tăng lên sẽ làm cho

  check_box

   Đồng Việt Nam giảm giá

  Đồng Việt Nam lên giá

  Đồng Việt Nam không thay đổi giá trị

  Cán cân thương mại trở nên thâm hụt

  NHTW giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ dẫn đến

  check_box

   Lãi suất tăng và GDP giảm

  Lãi suất giảm và GDP giảm

  Lãi suất tăng và GDP tăng

  Lãi suất giảm và GDP tăng

  Kỳ hạn của trái phiếu.

  Phương thức đánh thuế thu nhập từ tiền lãi.

  Việc người vay tiền có thể không có khả năng hoàn trả tiền lãi và gốc

  Số nhân tiền tăng sẽ dẫn đến

  check_box

   Mức cung tiền tăng và lãi suất giảm

  Mức cung tiền giảm

  Mức cung tiền tăng

  Mức cung tiền giảm và lãi suất tăng

  Sự kiện nào sau đây sẽ làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn nhưng không làm dịch chuyển đường tổng cung dài hạn.

  Sự thay đổi công nghệ

  Sự thay đổi cung về lao động.

  Sự thay đổi khối lượng tư bản

  Sự thay đổi tiền lương danh nghĩa.

  Sự tăng lên của tỉ lệ dự trữ bắt buộc do NHTW quy định sẽ:

  Dẫn tới việc mở rộng các khoản tiền gửi và cho vay

  Dẫn tới việc vay được ít hơn và dự trữ tiền mặt tăng lên.

  Không tác động đến những NHTM không có dự trữ dư thừa

  Tạm thời trao cho các NHTM những khoản dự trữ dư thừa

  Tăng trưởng kinh tế được xác định dựa trên

  check_box

   Chỉ tiêu GDP thực tế.

  Chỉ tiêu GDP danh nghĩa.

  Chỉ số điều chỉnh GNP

  Chỉ số giá tiêu dùng

  Thất nghiệp tăng và lạm phát tăng là đặc điểm của lạm phát

  check_box

   Do chi phí đẩy

  Trong dài hạn

  Trong ngắn hạn

  Do cầu kéo

  Thất nghiệp và lạm phát có mối quan hệ nghịch chiều khi

  check_box

   Lạm phát do chi tiêu chính phủ tăng

  Lạm phát trong ngắn hạn

  Lạm phát do chi phí sản xuất giảm

  Lạm phát trong dài hạn

  Thất nghiệp và lạm phát có mối quan hệ thuận chiều khi

  check_box

   Lạm phát do chi phí sản xuất tăng

  Lạm phát trong dài hạn

  Lạm phát do chi tiêu hộ gia đình giảm

  Lạm phát trong ngắn hạn

  Thị trường mà ở đó đồng tiền của nước này được trao đổi với đồng tiền của các nước khác được gọi là:

  Thị trường ngoại hối

  Thị trường tài sản

  Thị trường thương mại quốc tế.

  Thị trường tiền tệ

  Thị trường vốn.

  Tiền là:

  Một loại tài sản có thể dùng để giao dịch.

  Những đồng tiền giấy trong tay công chúng

  Phương tiện dự trữ giá trị, đơn vị hạch toán và phương tiện trao đổi.

  Tất cả các đáp án đều đúng

  Tổng cung theo trường phái cố điển, Chính phủ tăng chi tiêu sẽ làm cho

  check_box

   Mức giá tăng và sản lượng không thay đổi.

  Mức giá tăng và sản lượng tăng

  Mức giá giảm và sản lượng tăng.

  Mức giá không đổi và sản lượng tăng.

  Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của Việt Nam đo lường thu nhập:

  Của khu vực dịch vụ trong nước

  Do người Việt Nam tạo ra cả ở trong nước và nước ngoài

  Không phải những điều kể trên

  Tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam

  Trạng thái cân bằng nền kinh tế là trạng thái mà tại đó:

  check_box

   Tổng cầu bằng tổng cung

  Tiết kiệm bằng đầu tư

  Tiêu dùng bằng tiết kiệm

  Tiết kiệm bằng 0

  Trên thị trường ngoại hối giá 1 USD tăng từ 15.000 đồng lên 16.000 đồng thì

  check_box

   Đồng Việt Nam đã giảm giá

  Đồng Việt Nam có thể lên giá hay giảm giá. Điều này còn phụ thuộc vào sự thay đổi của giá tương đối giữa hàng Việt Nam và hàng Mỹ

  Đồng Việt Nam đã lên giá

  Tất cả các đáp án đều sai

  Trên thị trường tài chính, chủ thể đi vay bao gồm:

  Các công ty

  Các công ty và chính phủ

  Các hãng kinh doanh, chính phủ, hộ gia đình và người nước ngoài

  Các hộ gia đình

  Trên thị trường trao đổi giữa đồng USD và VND, nếu giá của USD càng thấp thì

  Lượng cầu USD càng cao

  Lượng cầu USD càng cao & Lượng cung USD càng thấp.

  Lượng cung USD càng cao

  Lượng cung USD càng thấp.

  Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, nếu cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tăng lên thì NHTW phải:

  Để thị trường tự điều chỉnh đến điểm cân băng mới

  Mua ngoại tệ.

  Thay đổi mức giá trong nước.

  Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, nếu xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, thì NHTW sẽ cần:

  Bán USD để giữ cho tỷ giá hối đoái cố định.

  Mua USD để giữ cho tỷ giá hối đoái cố định.

  Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ

  Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.

  Trong dài hạn, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp là:

  Không có mối quan hệ

  Nghịch chiều

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Thuận chiều

  Trong điều kiện ngân hàng thương mại dự trữ một phần thì mô hình cung ứng tiền tệ có:

  Ba biến số ngoại sinh là H, Ra và

  Ba biến số ngoại sinh là H, Rb và

  Hai biến số ngoại sinh là H và Rb

  Một biến số ngoại sinh là cơ số tiền.

  Trong mô hình AD – AS sự dịch chuyển sang trái của đường AD có thể gây ra bởi.

  Giảm chỉ tiêu chính phủ.

  Giảm thuế.

  Tăng cung tiền danh nghĩa.

  Tăng niềm tin của người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

  Trong mô hình AD – AS, công nghệ cải tiến, chi tiêu hộ gia đình giảm thì mức giá chung sẽ

  check_box

   Giảm

  Không đổi

  Tăng, giảm, không đổi phụ thuộc vào sự dịch chuyển cảu AD và AS

  Tăng

  Trong mô hình AD – AS, đường AS dịch chuyển sang phải của có thể gây ra bởi:

  check_box

   Công nghệ cải tiến

  Giảm chỉ tiêu chính phủ.

  Chi phí nguyên vật liệu tăng

  Tăng thuế

  Trong mô hình AD – AS, xuất khẩu tăng sẽ làm cho

  check_box

   Mức giá giảm và sản lượng giảm

  Mức giá tăng và sản lượng giảm

  Mức giá giảm và sản lượng tăng.

  Mức giá tăng và sản lượng tăng

  Trong mô hình nền kinh tế thị trường tự do, các vấn đề cơ bản của hệ thống kinh tế được giải quyết:

  Tất cả các đáp án đều đúng.

  Thông qua các kế hoạch của chính phủ.

  Thông qua thị trường và các kế hoạch của chính phủ.

  Thông qua thị trường.

  Trong nền kinh tế thị trường các định chế tài chính cơ bản bao gồm:

  Các doanh nghiệp

  Các ngân hàng

  Công ty phát hành trái phiếu

  Trung gian tài chính và thị trường tài chính

  Trong ngắn hạn, đường Phillips minh hoạ:

  check_box

   Mối quan hệ nghịch chiều giữa lạm phát và thất nghiệp

  Mối quan hệ nghịch chiều giữa sản lượng và giá cả

  Mối quan hệ thuận chiều giữa lạm phát và thất nghiệp

  Mối quan hệ thuận chiều giữa lạm phát và sản lượng

  Trong ngắn hạn, nếu nguyên nhân là lạm phát do cầu kéo thì mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp là:

  Không có mối quan hệ

  Nghịch chiều

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Thuận chiều

  Trong ngắn hạn, nếu nguyên nhân là lạm phát do chi phí thì mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp là:

  Không có mối quan hệ

  Nghịch chiều

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Thuận chiều

  Trong ngắn hạn, trên đường Phillips, khi tỷ lệ thất nghiệp giảm thì

  check_box

   Tỷ lệ lạm phát tăng

  Mức tiền lương giảm

  Lực lượng lao động giảm

  Xuất khẩu hàng hóa tăng

  Trung gian tài chính là người đứng giữa

  Công đoàn và doanh nghiệp

  Người đi vay và người cho vay

  Người mua và người bán

  Vợ và chồng

  Tỷ giá hối đoái có quản lý là chế độ trong đó NHTW:

  Cho phép các hãng kinh doanh được hưởng các mức tỷ giá khác nhau nhằm khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu.

  Cố định tỷ giá ở mức đã được công bố trước.

  Đôi khi can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hạn chế sự biến động bất lợi của tỷ giá hối đoái.

  Không cho phép ngân hàng tư nhân được xác định tỷ giá mà can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối.

  Tỷ giá hối đoái danh nghĩa là tỉ lệ:

  Trao đổi giữa tiền của hai quốc gia.

  Trao đổi giữa tiền của một quốc gia với USD

  Trao đổi giữa tiền của nước này với hàng hóa của một nước khác.

  Trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

  Tỷ giá hối đoái danh nghĩa thực tế là tỉ lệ:

  check_box

   Trao đổi giữa tiền của một quốc gia với khác được niêm yết trên thị trường ngoại hối

  Giá tương đối của hàng hóa ở hai nước

  Trao đổi giữa tiền của nước này với hàng hóa của một nước khác.

  Trao đổi vàng giữa hai quốc gia.

  Tỷ giá hối đoái đồng ngoại tệ giảm thì dẫn đến

  check_box

   Xuất khẩu có xu hướng giảm và nhập khẩu có xu hướng tăng

  Xuất khẩu có xu hướng tăng và nhập khẩu có xu hướng tăng

  Xuất khẩu có xu hướng tăng và nhập khẩu có xu hướng giảm

  Xuất khẩu có xu hướng giảm và nhập khẩu có xu hướng giảm

  Tỷ lệ thất nghiệp (u) được xác định bằng số người thất nghiệp chia cho:

  check_box

   Số người trong lực lượng lao động.

  Số người trưởng thành.

  Số người mong muốn tìm việc làm

  Số người có khả năng lao động

  Tỷ lệ thất nghiệp bằng:

  Số người thất nghiệp chia cho dân số.

  Số người thất nghiệp chia cho số người có việc.

  Số người thất nghiệp chia cho số người trong lực lượng lao động.

  Số người thất nghiệp chia cho số người trưởng thành.

  Vào thời điểm 1/7/2004 tại Việt Nam, số người có việc làm là 41,6 triệu, số người thất nghiệp là 0,9 triệu. Tổng dân số là 82 triệu người. Số người ngoài tuổi lao động chiếm 45% dân số. Với dữ liệu này, hãy cho biết số người trong độ tuổi lao động bằng:

  36,9 triệu

  42,5 triệu

  45,1 triệu

  Không đủ dữ liệu.

  Vào thời điểm 1/7/2004 tại Việt Nam, số người có việc làm là 41,6 triệu, số người thất nghiệp là 0,9 triệu. Tổng dân số là 82 triệu người. Số người ngoài tuổi lao động chiếm 45% dân số. Với dữ liệu này, hãy cho biết tỷ lệ tham gia lực lượng lao động bằng:

  55%

  94,2%

  97,9%

  Không đủ dữ liệu.

  Vào thời điểm 1/7/2004 tại Việt Nam, số người có việc làm là 41,6 triệu, số người thất nghiệp là 0,9 triệu. Tổng dân số là 82 triệu người. Số người ngoài tuổi lao động chiếm 45% dân số. Với dữ liệu này, hãy cho biết tỷ lệ thất nghiệp bằng:

  16%

  2,00%

  2,12%

  Không đủ dữ liệu.

  Xét một nền kinh tế nhập khẩu dầu ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng tự nhiên. Giá dầu thô tăng mạnh trên thị trường thế giới. Điều gì sẽ xảy ra với mức giá và sản lượng trong ngắn hạn.

  Mức giá giảm sản lượng tăng.

  Mức giá không đổi sản lượng tăng.

  Mức giá tăng sản lượng giảm.

  Mức giá tăng sản lượng không thay đổi.

  Xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia tăng nhanh hơn so với nhập khẩu thì

  check_box

   Đồng nội tệ tăng giá

  Cán cân thương mại trở nên thâm hụt

  Đồng nội tệ giảm giá

  Đồng nội tệ không thay đổi giá trị

  Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố chi phí sản xuất:

  Thu nhập của chủ sở hữu doanh nghiệp.

  Tiền lương của người lao động.

  Tiền thuê đất đai

  Trợ cấp cho kinh doanh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 788 Câu Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô – P1
 • Đáp Án Trắc Nghiệm: Kinh Tế Vĩ Mô
 • Review 2 Cuốn Cambridge Ielts Trainer – Ielts Trainer 2 Academic Pdf+Audio
 • Tham Khảo Chữa Đề Writing Ielts Task 2 Ngày 21/11/2020
 • Family And Friends 4 Workbook Đáp Án
 • Bạn đang xem bài viết Đáp Án Môn Eg14 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100