Xem Nhiều 3/2023 #️ Đáp Án Mo Dun 3 Môn Mĩ Thuật # Top 7 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 3/2023 # Đáp Án Mo Dun 3 Môn Mĩ Thuật # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Mo Dun 3 Môn Mĩ Thuật mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Rate this post

Đáp án mo dun 3 môn Mĩ thuật, Đáp án modul 3 môn Mĩ thuật

Đáp án module 3 môn Mĩ thuật

Đáp án mo dun 3 môn Mĩ thuật

Câu 1: Dấu hiệu “Học sinh thể hiện được tình yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018? Đáp án: Yêu nước

Câu 2: Dấu hiệu “học sinh không bao giờ tự tiện lấy đồ vật, tiền bạc của người thân, bạn bè, thầy cô và những người khác thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018? Đáp án: Trung thực

Câu 4: Dấu hiệu “Học sinh thực hiện đúng kế hoạch học tập, lao động, không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học và các việc khác” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018? Đáp án: Tự chủ và tự học

Câu 5: Dấu hiệu “Học sinh nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh, không e ngại nêu ý kiến các nhân, trước các thông tin khác nhau về sự vật, hiện tượng, sẵn sàng thay đổi khi nhận ra sai sót” thể hiện phẩm chất nào sau đây được quy định trong CTGD PT 2018? Đáp án: Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Câu 8: Dấu hiệu “Học sinh mô tả được một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lý tạo hình

Câu 9: Trong tài liệu này, quy định đánh giá quan sát được thực hiện qua mấy bước?

Đáp án: 3 bước

Câu 10: Trong tài liệu này, việc “xác định thời gian quan sát”, “xác định địa điểm quan sát” nằm trong bước thứ mấy trong quy trình đánh giá quan sát.

Link tải xuống Đáp án mo dun 3 môn Mĩ thuật

Tải xuống (link google)

Thầy Hoàng – Giáo viên trường PTDTBT THCS Nậm Ban. Facebook:https://www.facebook.com/netsinh Fanpage:https://www.facebook.com/Blogtailieu Youtube:https://www.youtube.com Nhóm Vui học mỗi ngày

Đáp án, hướng dẫn bài tập modul 3 

Đáp Án Câu Hỏi Môn Thể Dục Mo Dun 2 Thcs

ĐÁP ÁN CÂU HỎI MÔN NGỮ VĂN MO DUN 2 BẬC THCS

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

a. Phương pháp sử dụng lời nói.

c. Phương pháp thực hành

d. Phương pháp trò chơi.

e. Phương pháp thi đấu.

g. Kỹ thuật mảnh ghép.

h. Kỹ thuật ô bi.

Tìm hiểu mối quan hệ giữa yêu cầu cần đạt với nội dung dạy học và PP, KTDH trong môn GDTC ở THCS

Yêu cầu cần đạt

– Tiếp nhận và hình thành được biểu tượng kỹ thuật động tác bổ trợ nhảy xa kiểu ngồi

Học sinh quan sát tranh và tìm cách tập thử.

– PP sử dụng lời nói.

– Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ luyện tập được giao và hỗ trợ bạn học trong nhóm cùng tập luyện.

– Đ ảm bảo an toàn trong quá trình tập luyện.

Năng lực vận động cơ bản.

Năng lực hoạt động thể dục thể thao

– Tập các động tác bổ trợ kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

– PP thực hành

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng một số PP, KTDH phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong môn GDTC ở THCS

– Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ luyện tập được giao. và hỗ trợ bạn học trong nhóm cùng tập

Khởi động các khớp, ép cơ

– PP Thực hành

– Tiếp nhận và hình thành được biểu tượng kỹ thuật động tác bổ trợ nhảy xa kiểu ngồi

Học sinh quan sát tranh và tìm cách tập thử.

– PP sử dụng lời nói.

– Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ luyện tập được giao và hỗ trợ bạn học trong nhóm cùng tập luyện.

-Tập các động tác bổ trợ kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

– PP thực hành

– Phát triển thể lực

Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

Đưa cơ thể từ trạng thái hoạt động TDTT về trạng thái bình thường

Một động tác thả lỏng

PP thực hành

– Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

– Hướng dẫn vận dụng

a. Phương pháp sử dụng lời nói.

b. Phương pháp trực quan.

c. Phương pháp thực hành

d. Phương pháp trò chơi.

e. Phương pháp thi đấu.

f. Phương pháp chia nhóm quay vòng.

g. Kỹ thuật mảnh ghép.

h. Kỹ thuật ô bi.

Đánh giá nội dung 2 (Tính vào công thức điểm) Quy trình lựa chọn phương

(1) Xác định yêu yêu cầu cần đạt ứng với mỗi thành phần NL của NL thể chất

Xác định mục tiêu dạy học

Xác định thời lượng từng hoạt động học

· Tham khảo thông tin từ nhiều nguồn tin cậy (SGK đã được Bộ GD&ĐT thẩm định, giới thiệu; tài liệu học tập đảm bảo tính khoa học; công bố khoa học; các dữ liệu của cơ quan thống kê; tin tức truyền hình; bản tin khoa học, công nghệ…). Cần ghi chú và lưu trữ nguồn gốc thông tin tham khảo, trích dẫn.

GV có thể linh hoạt trong hình thức trình bày tiến trình tổ chức hoạt động

chọn, sử dụng PP, KTDH được trình bày trong một KHDH cụ thể

, cần tập trung vào 4 tiêu chí

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương

pháp dạy học được sử dụng.

· Các hoạt động học đáp ứng nội dung dạy học không?

: Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

· Mục tiêu hoạt động học có được mô tả rõ ràng không?

· Yêu cầu về sản phẩm học tập có được mô tả rõ ràng và phù hợp vớimục tiêu của hoạt động học không?

· Phương thức hoàn thành sản sản phẩm trong nhiệm vụ học tập có được mô tả rõ ràng, phù hợp và hiệu quả đối với sản phẩm học tập không?

· Phương thức hoàn thành sản sản phẩm trong nhiệm vụ học tập có được mô tả rõ ràng, phù hợp và hiệu quả và phù hợp với các đối tượng HS không?

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức

· Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập không?

· Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với cách thức HS hoạt động không?

· Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu có được mô tả cụ thể, rõ ràng và phù hợp với kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng không?

: Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của HS.

· Phương thức đánh giá sản phẩm học tập có được mô tả không?

· Phương án kiểm tra đánh giá hoạt động học tập và sản phẩm học tập có được mô tả rõ, bao gồm các tiêu chí cần đạt không?

· Phương án kiểm tra đánh giá sản phẩm học tập trung gian có được mô tả rõ không?

· Phương án kiểm tra đánh giá có phù hợp với sản phẩm học tập thông qua các hoạt động học có vận dụng PP, KTDH đã lựa chọn không?

đánh giá việc lựa chọn, sử dụng PP, KTDH thể hiện trong KHDH, GV cũng cần lưu ý

đánh giá việc lựa chọn, sử dụng PP, KTDH thể hiện trong quá trình tổ chức dạy

học trên lớp. GV có thể vận dụng 8 tiêu chí còn lại trong bảng tiêu chí được

giới thiệu trong công văn 5555/BGDĐT-GDTrH, trong đó nhấn mạnh sự tích

cực, chủ động sáng tạo và hiệu quả của HS, việc sử dụng phù hợp

các PP, KTDH chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hỗ trợ, đánh giá HS phù

hợp. Có thể sử dụng một số câu hỏi cần đặt ra khi đánh giá về

tính hiệu quả của việc sử dụng PP, KTDH trong hoạt động học như sau:

– Các hoạt động học đáp ứng nội dung dạy học

– Mục tiêu hoạt động học được mô tả rõ ràng

– Yêu cầu về sản phẩm học tập được mô tả rõ ràng và phù hợp với mục tiêu của hoạt động học

– Phương thức hoàn thành sản sản phẩm trong nhiệm vụ học tập được mô tả rõ ràng, phù hợp và hiệu quả và phù hợp với các đối tượng HS

– Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập

– Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với cách thức HS hoạt động

– Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu được mô tả cụ thể, rõ ràng và phù hợp với kĩ thuật dạy học tích

Tiêu chí 4: Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của HS.

– Phương án kiểm tra đánh giá hoạt động học tập và sản phẩm học tập được mô tả rõ, bao gồm các tiêu chí cần đạt

– Phương án kiểm tra đánh giá sản phẩm học tập trung gian được mô tả rõ

– Phương án kiểm tra đánh giá phù hợp với sản phẩm học tập thông qua các hoạt động học có vận dụng PP, KTDH đã

và hạn chế sử dụng PP, KTDH trong video minh hoạ.-

+ Phù hợp để phát triển năng lực phẩm chất.

+ Đáp ứng yêu cầu cần đạt.

+Thực hiện được tinh thần đổi mới PP, KTDH

+ Lượng vận động của học sinh ít

+ GV khó bao quát, sửa sai cho học sinh…

Đáp Án Heo Đi Thi Momo Hôm Nay

Web Tin Học Trường Tín có bài: Đáp án Heo đi thi MoMo hôm nay Chương trình Cho heo đi học hay Heo đi thi trên ví MoMo hiện đang được nhiều người quan tâm và tham gia chương trình. Heo đi thi diễn ra vào thứ 5 hàng tuần để tất cả những ai có tài khoản MoMo đều có thể tham gia được.

Chương trình Cho heo đi học hay Heo đi thi trên ví MoMo hiện đang được nhiều người quan tâm và tham gia chương trình. Heo đi thi diễn ra vào thứ 5 mỗi tuần để tất cả những ai có tài khoản MoMo đều có thể tham dự được. Người chơi sẽ thật cần trả lời 7 câu hỏi liên tục với những bộ câu hỏi không trùng lặp đầy đủ lĩnh vực trong cuộc sống. MoMo sẽ thống kê thành tích của người chơi vào trong ngày cuối cùng của tháng và trao 5 suất học bổng cho 5 tài khoản MoMo nào có thành tích cao nhất. Mỗi lần trả lời lời giải đáp đúng sẽ được được gram thức ăn để nuôi heo. Dưới này là hướng dẫn tham dự Heo đi thi và bộ đáp án Cho heo đi thi.

Đáp án ngày Heo đi thi ngày bữa nay

Câu 1 . 27/2 là ngày gì?

Đán án A . Ngày bác sĩ Việt Nam

Câu 2 . Điều Bác Hồ đã căn dặn trong thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế ngày 27/02/1955 là gì?

Đán án D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Xung quanh Heo đất Momo không có thứ gì?

Đán án C. Vòi hoa sen

Câu 4 . Xem bản kê trọng trách Việc làm tốt mỗi ngày nhận điểm sống tốt nâng cấp Heo ở đâu?

Đáp án A . Nhấn vào nút lên cấp

Câu 5 . Từ 24/2 đến 10/3, hoàn thành cả 4 nhiệm vụ Việc tốt mỗi ngày, bạn sẽ không nhận được gì?

Đáp án D . 3 lượt Lắc xì

Câu 6 . Sự kiện tản bộ nhận iphone 12 pro max mang tên là gì?

Đáp án B . Đi bộ 9999 bước – Rước Iphone 12 Promax

Câu 7. Đâu là trọng trách trong Heo Đất?

Đáp an C . Cho heo đi học

Hướng dẫn tham dự Heo đi thi MoMo

Bước 1:

Trước hết bạn đăng nhập tài khoản MoMo rồi nhấn vào chương trình Heo đất MoMo. Sau đó, bạn bấm vào banner chương trình Heo đi thi. Bạn nhấn vào Đi thi ngay để tham gia vào chương trình.

Bước 2:

Ngay sau đó bạn sẽ cần trả lời nhanh các câu hỏi hiển thị trên màn hình. Với mỗi lần trả lời đúng bạn sẽ nhận được đồ ăn cho heo.

Sau khi trả lời xong, hệ thống sẽ hoạch toán thành tích của bạn và phần thưởng mà người chơi nhận được. Hãy cố gắng lấy được rất nhiều đồ ăn để nuôi Heo và đổi được không ít phần quà.

Bước 3:

Cách đặt vé phi cơ qua điện thoại bằng ví Momo

Cách tạo liên kết chuyển tiền trên MoMo

Cách đóng phí trước bạ ô tô, xe gắn máy ở tại nhà

Cách xác minh danh tính ví điện tử

Ví MoMo là gì?

heo đi thi,heo đi thi momo,cho heo đi thi,đáp án heo đi thi,đáp án cho heo đi thi,cho heo đi học momo,heo đi học học momo,câu hỏi heo đi thi,cho heo đi học

Nội dung Đáp án Heo đi thi MoMo hôm nay được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. chúng tôi tks.

Đáp Án Trắc Nghiệm Mô Dun 2 Gdcd Thcs

u hướng hiện đại được hiểu là khuynh hướng, chiều hướng mang tính mới, tiên tiến. Xu hướng hiện đại về PP, KTDH phát triển phẩm chất, năng lực được xem xét là chiều hướng lựa chọn và sử dụng các PP, KTDH mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực. Xu hướng hiện đại về PP, KTDH phát triển phẩm chất, năng lực

Vận dụng linh hoạt các PP/KT dạy học.

Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học

Góp phần phát triển phẩm chất chủ yếu thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập.

Giúp HS ghi nhớ hệ thống tri thức bài học.

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

Thầy/cô dựa vào những tiêu chí đánh giá nào để lựa chọn, sử dụng PP, KTDH của một bài học trong môn gdcd?

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

Trả lời:

Các PP/KTDH vừa tìm hiểu trong thực tiễn nhà trường:

Trong dạy học theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, học sinh vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư duy tích cực, sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.

*Phương pháp dạy học + Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề. +Phương pháp hoạt động nhóm

+ Kĩ thuật vấn đáp, đặt câu hỏi

*Kĩ thuật dạy học

+ Kĩ thuật thuyết trình vấn đáp

Bạn đang xem bài viết Đáp Án Mo Dun 3 Môn Mĩ Thuật trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!