Xem Nhiều 5/2022 # Đáp Án Đề Thi Môn Tiếng Anh Vào Lớp 10 Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Năm 2012 # Top Trend

Xem 19,998

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Đề Thi Môn Tiếng Anh Vào Lớp 10 Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Năm 2012 mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 19,998 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Đề Thi Vào Lớp 10 Trường Chuyên Lê Hồng Phong Năm 2013
 • Tuyển Tập 50+ Đề Thi Tiếng Anh Vào Lớp 10 Năm 2022 Theo Mẫu Sở Gd&đt Tp. Hcm
 • Chữa Đề Thi Lên Lớp 10 Tiếng Anh Hà Nội 2022 Phần 2
 • Cần Học Gì Để Làm Tốt Bài Thi Tiếng Anh Lên Lớp 10 Năm 2022
 • Tổng Hợp Các Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Của Cô Quỳnh Trang
 • Share bài viết lên Link hay

  Đáp án đề thi môn tiếng anh vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm 2012

  PART A: PHONETICS

  Khoanh trßn vµo tõ mµ phÇn g¹ch ch©n cã c¸ch ph¸t ©m kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i. ( 1.0®)

  PART B: VOCABULARY AND GRAMMAR

  I. Chän 1 ph­¬ng ¸n ®óng trong sè A,B,C hoÆc D ®Ó ®iÒn vµo chç trèng. (1.0®)

  II. Cho d¹ng ®óng cña tõ trong ngoÆc.(0.5®)

  III. Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc.(1.0®)

  III. §iÒn vµo chç trèng 1 giíi tõ thÝch hîp ®Ó hoµn thµnh nh÷ng c©u sau.(0.5®)

  PART C: READING COMPREHENSION

  I. §äc kÜ ®o¹n v¨n vµ lµm theo yªu cÇu. ( 1.6® )

  On December 26, 2004 there was a terrible disaster. Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, Malpes and other places were struck by the disaster. This tsunami killed over 300.000 people. Indonesia suffered the most damage and the greatest loss of lives. “Tsunami” is a Japanese word. This word means “harbor wave”. Tsunami is now used internationally to refer a series of waves traveling across the ocean with extremely long wavelengths. When these waves approach shore, the speed of the wave decreases as they begin to feel the bottom. It is at this time that the height of the wave drastically increases.

  When the earth’s crust under or near the ocean suddenly rises or falls, this creates a rise or fall in the level of the ocean. This rise or fall in sea level is the initial formation of a tsunami wave. Tsunamis can also be created by volcanic activity and landslides occurring above or below the sea surface.

  A. Trả lời các câu hỏi sau.

  1. What disaster occurred on December 26, 2004?

  2. Which country was most seriously affected?

  3. Where does the word “tsunami” come from?

  4. What causes tsunami waves?

  B. Khoanh tròn vào đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D.

  5. How many countries were affected by the tsunami occurred on December 26, 2004?

  A. 1 B. 3 C. 5 D. More than 5

  6. What is “tsunami”?

  A. A wave in the sea.

  B. waves that do not cause destruction.

  C. A series of waves traveling across the ocean with extremely long wavelengths.

  D. A rise or fall in the level of the ocean.

  7. What happened when the waves approach shore?

  A. Their speed and height increase.

  B. Their speed increases and their height reduces.

  C. They slow down but rise dramatically.

  D. They become much faster because they feel the bottom.

  8. Which of the following best replace the word ” drastically ” in the passage?

  A. seriously B. dangerously C. considerably D. slightly

  II. §iÒn vµo chç trèng 1 tõ thÝch hîp. ( 1.4® )

  Switzerland is a small country (0) ……in…… Central Europe. The total land area of this tiny (1)…………. is only 15,941 square miles (41,288 km2 ). Its estimated population in 1984 was 6,392,000. Because thhis nation is small, you might think that there is only one national (2)………………. However, you would be wrong because there are three official languages which (3) ………….. German, French and Italian. As a result, Switzerland has three official names: Schweiz (in German), Suisse (in French), (4) …………… Swizzera (in Italian). All national laws are published in these languages. If you look on Swiss coins (5) …………. Postage stamps, you (6) chúng tôi find the name for this country in any of the national languages. (7)………………., you will find the word Helvetia, the Latin name for this country.

  PART D: WRITING

  I. ViÕt l¹i c¸c c©u sau b¾t ®Çu b”ng tõ gîi ý sao cho c©u thø hai cã cïng nghÜa víi c©u thø nhÊt. ( 2.0®)

  1. People don’t use this dictionary very often.

  2. I don’t have time to help you do this work.

  3. Is spite of taking a taxi, he was still late for the party.

  4. We spent a whole day looking for these old pictures.

  5. I haven’t visited my parents for three months.

  6. It’s very convenient to wear jeans at work.

  7. “Do you have many friends?” she asked.

  8. She isn’t old enough to decide for herself.

  9. Why don’t you meet him to discuss the pay order?

  10. There is too much traffic so the air is polluted.

  II. ViÕt thµnh c©u hoµn chØnh sö dông nh÷ng tõ vµ côm tõ gîi ý cho s½n. ( 1.0®)

  1. His car / run / fast / than mine.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. I / used / go / bed / early / when / I / a boy.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3. She / wish / she go / theater / me / tonight.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  4. It / a month / since / write / you.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  5. you / able / get / good job / if / you / speak English / fluent.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  THE END

  Bài cùng chuyên mục

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Tỉnh Bình Thuận 2013
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Bình Định 2012
 • Đề Thi, Đáp Án Môn Tiếng Anh Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tại Hà Nội
 • Tổng Hợp 20 Đề Thi Công Chức Kế Toán Các Năm (Đề Chính Thức)
 • Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Cấp Xã Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán Đầy Đủ Nhất
 • Bạn đang xem bài viết Đáp Án Đề Thi Môn Tiếng Anh Vào Lớp 10 Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Năm 2012 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100