Xem Nhiều 5/2022 # Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Tế # Top Trend

Xem 15,939

Cập nhật thông tin chi tiết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Tế mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 15,939 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • 21 Câu Trắc Nghiệm Có Đáp Án Môn Luật Kinh Tế
 • Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 2 (Có Đáp Án)
 • Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 8 (Có Đáp Án)
 • Bộ Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh 10 Bài 11 (Có Đáp Án)
 • 70 Câu Đố Tiếng Anh Thú Vị Nhất
 • Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật kinh tế

  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

  16. Doanh nghiệp tư nhân là

  1. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ
  2. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
  3. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu
  1. Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành chứng khoán
  2. Đúng B. Sai

  18. Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân

  19. Trường hợp nào sau đây được phép mở doanh nghiệp tư nhân

  1. Sĩ quan, hạ sĩ quan trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân VN
  2. Cá nhân người nước ngoài
  3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các DN 100% vốn sở hữu nhà nước
  4. Người đang chấp hành hình phạt tù

  20. Điều kiện nào kô có trong điều kiện đăng ký kinh doanh

  1. Phải có logo của doanh nghiệp
  2. Tên doanh nghiệp tư nhân phải viết được bằng tiếng Việt
  3. Kô được đặt tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

  D, Tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp phải được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch

  1. Khi một doanh nghiệp muốn giải thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc thông qua quyết định giải thể, nếu pháp luật yêu cầu đăng báo điện tử hoặc 1 tờ báo thì phải đăng
  2. Trong 1 số
  3. Trong 2 số liên tiếp
  4. Trong 3 số liên tiếp
  5. Tất cả đều sai

  22. Doanh nghiệp tư nhân không có quyền

  1. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
  2. Phát hành chứng khoán
  3. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định
  4. Tất cả các quyền trên

  23. Đặc điểm hộ kinh doanh tr 160

  24. Phát biểu nào sau đây là sai

  1. Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm hữu hạn trong hoạt động kinh doanh
  2. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp
  3. Hộ kinh doanh thường tồn tại với quy mô nhỏ
  4. Tất cả các phát biểu trên

  25. Những người nào kô được đăng ký hộ kinh doanh

  26. Phát biểu nào sau đây là đúng

  1. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã được đăng ký trong phạm vi tỉnh
  2. Tên riêng hộ kinh doanh không bắt buộc phải viết bằng tiếng việt
  3. Tên riêng hộ kinh doanh phải phát âm được
  4. Tên riêng hộ kinh doanh kô được kèm theo chữ số và ký hiệu
  5. Trong thời gian bao lâu, kể từ ngày nhận hồ sơ xin đăng ký kinh doanh, nếu kô hợp lệ, cơ quan kinh doanh phải gửi văn bản yêu cầu bổ sung sửa đổi cho người thành lập
  6. 3 ngày
  7. 5 ngày
  8. 7 ngày
  9. 10 ngày
  10. Vào thởi điểm nào, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký cho phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và sở chuyên ngành
  11. Tuần thứ 1 hằng tháng
  12. Tuần thú 2 hằng tháng
  13. Tuần thứ 3 hằng tháng
  14. Tuần thứ 4 hằng tháng

  29. Thời gian tạm ngừng kinh doanh của hô kinh doanh không quá d43 nd88

  1. 1 tháng
  2. 3 tháng
  3. 6 tháng
  4. 1 năm
  5. Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn địa điểm để đăng ký kinh doanh
  6. Đăng ký hộ khẩu thường trú
  7. Địa điểm thường xuyên kinh doanh
  8. Địa điểm thu mua giao dịch
  9. Tất cả đều đúng
  10. Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân là chủ sở hữu.Tính chất một chủ này thể hiện ở tất cả các phương diện nên có thể nói, doanh nghiệp tư nhân có sự độc lập về tài sản.Phát biểu này:
  11. Đúng.
  12. Sai.

  11. Cá nhân có thể đăng ký kinh doanh (làm chủ doanh nghiệp) hiện nay là:

  b.Sai.

  1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi.
  2. Công dân Việt nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
  3. Cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, trừ một số trường hợp do pháp luật quy định.
  4. Cả a,b,c.
  5. Một trong những quyền cơ bản của doanh nghiệp tư nhân là “chiếm hữu, định đoạt tài sản của doanh nghiệp”

  b.10 ngày.

  a.Đúng.

  1. Cơ quan đặng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng bao nhiêu ngày? D20 nd88
  2. 1 tuần(7 ngày).

  14. Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được quy định như thế nào? D33ldn

  1. Vợ (là một cán bộ công chức) của một cán bộ lãnh đạo trong một doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước có được thành lập doanh nghiệp không:
  2. Có.
  3. Không.

  Câu 1: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là loại hình doanh nghiệp do bao nhiêu người làm chủ sở hữu?

  Câu 2: Trách nhiệm về tài sản của DNTN như thế nào ?

  Câu 3: DNTN được phát hành loại chứng khoán gì?

  Câu 4: Một cá nhân được thành lập tối đa bao nhiêu DNTN?

  Câu 5: Tài sản của DNTN bao gồm:

  Câu 6: Điều kiệu để cá nhân trở thành chủ doanh nghiệp:

  Câu 7: Điều kiện để chủ doanh nghiệp được phát động kinh doanh:

  Câu 8: Tên DNTN không được vi phạm những điều gì?

  Câu 9: Hồ sơ đăng ký kinh doanh của DNTN bao gồm những gì?

  Câu 10: Đặc điểm pháp lý của DNTN:

  Câu 11: Sau khi bán doanh nghiệp, chậm nhất là bao lâu chủ DNTN phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh?

  Câu 12: Trong quá trình hoạt động vốn đầu tư của doanh nghiệp có thể tăng giảm như thế nào?

  Câu 13: Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp , trách nhiệm của chủ doanh nghiệp như thế nào?

  Câu 14: Ai là người đại diện theo pháp luật của DNTN

  Câu 15: Sau khi bán doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ DNTN cũ như thế nào?

  1. Doanh nghiệp tư nhân được phát hành cổ phiếu.
  2. Đúng b. Sai
  3. Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân.
  4. Đúng b. Sai
  5. Những ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân.
  6. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự.
  7. Công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
  8. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị cấm thành lập doanh nghiệp.
  9. Cả a và b
  10. Chọn phát biểu đúng:

  a.Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập có thể đặt trùng tên với doanh nghiệp khác.

  A.Các gia đình sản xuất B.Các hộ gia đình sản xuất muối. nông-lâm-ngư nghiệp. C.Những người bán hàng rong. D.Tất cả các đối tượng trên. x nên anh A từ tự tay làm lấy mọi việc,anh thuê thêm 2 phụ bếp,4 phục vụ và 4 tạp vụ.Vậy hình thúc kinh doanh của anh A hiện nay được coi là: A.Hộ kinh doanh. x B.Cá nhân kinh doanh. chúng tôi mô kinh doanh. B.Số lượng cơ sở. C.Số lượng lao động thuê mướn. D.Cả 3 yếu tố trên. x đã đăng ký trong phạm vi: A.Xã,phường. B.Quận,huyện. x C.Tỉnh,thành phố. D.Toàn quốc. đủ hồ sơ: A.5 ngày. x B.1 ngày. C.1 tháng. D.Khác. A.30 ngày. B.3 tháng. C.6 tháng. D.1 năm.x A.Mức vốn pháp định. x B.Tư cách pháp nhân. chúng tôi mô. D.Phạm vi chịu trách nhiệm. A.Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy nhất. B.Hộ kinh doanh không phải đóng thuế.x C.Pháp luật hạn chế quy mô sử dụng lao đông của hộ kinh doanh. D.Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn.

  1. Có thể sử dụng tên cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội mà không cần có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị tổ chức đó.
  2. Cả a và b đúng.
  3. Cả a và b sai.
  4. Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bị thua lỗ kéo dài thì có thể:
  5. Giải thể doanh nghiệp.
  6. Xin phá sản.
  7. Cả a và b đúng.
  8. Cả a và b sai.
  9. Doanh nghiệp tư nhân được quyền kinh doanh xuất nhập khẩu.
  10. Đúng
  11. Sai
  12. Chủ doanh nghiệp có quyền:
  13. Tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh.
  14. Có quyền giảm vốn đầu tư kinh doanh xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký sau khi đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
  15. Cả a và b đúng.
  16. Cả a và b sai.
  17. Chọn phát biểu sai:
  18. Chủ doanh nghiệp có quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  19. Chủ doanh nghiệp có quyền sử dụnglợi nhuận sau khi đã nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật.
  20. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  21. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người quản lí, điều hành doanh nghiệp.
  1. Chọn phát câu đúng:
  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian cho thuê.
  3. a và b đúng.
  4. a và b sai.

  CÂU 2: Theo điều 141 luật doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp tư nhân là do. . . làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng . . . của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  a)cá nhân, một phần tài sản b) tổ chức, toàn bộ tài sản

  c)tổ chức ,toàn bộ tài sản d)cá nhân, toàn bộ tài sản

  CÂU 3 : câu nào sau đây là đúng:

   a) DNTN được quyền phát hành bất cứ loại chứng khoán nào

  b)mỗi cá nhân có thể được thành lập nhiều DNTN

  d)Người điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của DNTN nhất thiết phải là chủ của DNTN

  CÂU 4 : Chủ DNTN chịu trách nhiệm như thế nào về các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp :

   a) Chịu trách nhiệm vô hạn b)Chịu trách nhiệm hữu

  hạn

   c) Chịu trách nhiệm một phần d) Không phải chịu trách

  trách nhiệm

  CÂU 5: Trong các chủ thể sau đây ,chủ thể nào được quyền thành lập DNTN theo quy định tại luật doanh nghiệp 2005 :

  1. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ ,công chức
  2. Sĩ quan, hạ sĩ quan,quân nhân chuyên nghệp
  3. Công dân Việt nam và người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
  4. Chỉ có công dân Việt Nam

  CÂU 6: Sau khi chủ DNTN bán doanh nghiệp của mình cho người khác thì chậm nhất là bao nhiêu ngày thì chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh

  CÂU 7 : Chủ DNTNcó thể trở thành:

  b)Giám đốc của công ti Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. D9 nd139

  1. c) Chủ tịch HDQT của của công ti cổ phần
  2. d) Thành viên hợp danh công ti hợp danh .

  CÂU 8 : Chủ DNTN c ó các quyền nào sau đây:

  a)Tuyển dụng, thuê và sử dụng b)Kinh doanh xuất nhập

  theo yêu cầu kinh doanh khẩu

  c)Chiếm hữu, sử dụng định đoạt d)Cả a, b, c đều đúng

  tài sản của doanh nghiệp

  CÂU 9: Khi chủ DNTN muốn giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng kí thì đăng kí với cơ quan nào sau đây:

  CÂU 10 : Chọn câu sai :

  1. Chủ DNTN không có quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Chủ DNTN phải chịu các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện khi bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Trừ trường hợp thỏa thuận khác.
  3. Người mua doanh nghiệp tư nhân thì phải đăng kí kinh doanh lại theo quy định của pháp luật.

  CÂU 11: Khi chưa có giấy chứng nhận quyền đăng ký kinh doanh ,DNTN không được tự ý ký hợp đồng mua bán với các doanh nghiệp khác

  CÂU 12 : các hoạt động nào sau đây không bị cấm khi DNTN có quyết định giải thể:

  a) Bán doanh nghiệp cho người khác b)Cho thuê doanh nghiệp

  CÂU 13 : Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì loại hình đăng ký kinh doanh nào không có tư cách pháp nhân:

  1. Công ty TNHH 1 thành viên
  2. Công ty cổ phần
  3. Doanh nghiệp tư nhân
  4. Hộ kinh doanh

  Hộ kinh doanh phải đăng kí hinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp khi sử dụng:

  Đặc điểm pháp lý nào của hộ kinh doanh là sai:

  Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng kí kinh doanh cấp Huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

  Thời gian tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh không được vượt quá.

  Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân nào là không đúng:

  Cơ quan đăng kí kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng kí kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

  Chọn câu phát biểu sai

  Việc giải thể doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo mấy bước.

  Câu phát biểu nào không đúng về hộ kinh doanh

  1. Là do một cá nhân duy nhất hoặc một hộ gia đình làm chủ
  2. Phải đăng ký kinh doanh
  3. Kinh doanh sản xuất tại một địa điểm và phải có con dấu x
   Không sử dụng quá muời lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình

  Câu 12: Đặc điểm để phân biệt hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân là:

  Câu 1: Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì cá nhân nào sau đây không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam?

  1. Cá nhân người nước ngoài
  2. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi
  3. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp… x

  Câu 2: Doanh nghiệp tư nhân là loại hình không được công nhận là pháp nhân, đúng hay sai?

  Câu 3: Điều nào sau đây bị cấm khi đặt tên Doanh Nghiệp Tư Nhân?

  1. Tên viết bằng tiếng Việt kèm theo chữ số và kí hiệu.
  2. Sử dụng tên cơ quan Nhà nước. x

  Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Không Đáp Án (Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan)
 • Mua Bài Tập Tiếng Anh 8 Tập 2
 • Tổng Hợp Đề Và Ngân Hàng Câu Hỏi Luyện Nghe Ket
 • Giáo Án Môn Tin Học 11
 • Bạn đang xem bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Tế trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100