Xem Nhiều 5/2022 # Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Bảo Hiểm # Top Trend

Xem 63,756

Cập nhật thông tin chi tiết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Bảo Hiểm mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 63,756 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Bài Test Iq Tuyển Dụng Có Đáp Án Miễn Phí 100%
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dược Lý Từng Bài Có Đáp Án.
 • Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dược Lý
 • Trắc Nghiệm Có Đáp Án Môn Luật Doanh Nghiệp
 • Câu Hỏi Ôn Tập Hóa Dược 2 (Tài Liệu Dược Sĩ Đại Học)
 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN BẢO HIỂM

  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

  NHÓM 8 – KHOA E

  Câu 1: Điều gì không phải là nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm

  Câu 2: bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên được xuất hiện do sự cần thiết chính nào của bảo hiểm

  câu 3. Đặc điểm nào là đặc điểm của bảo hiểm xã hội

  Câu 4: Vai trò của bảo hiểm trong nền kinh tế

  Câu 5: chọn câu sai

  Câu 6: chọn câu đúng

  Câu 7: chọn câu sai

  Câu 8: Bảo hiểm lao động được hình thành xuất phát từ sự cần thiết khách quan nào của bảo hiểm?

  Câu 9: Bảo hiểm kinh doanh và bảo hiểm xã hội khác nhau cơ bản ở đặc điểm nào?

  Câu 10. Vì sao các công ty bảo hiểm tai nạn và tài sản lại đầu tư nhiều vào trái phiếu Địa phương, trong khi các công ty bảo hiểm sinh mạng lại không làm như thế

  Câu 11: Bảo hiểm thuộc loại:

  Câu 12: Quỹ tài chính của công ty bảo hiểm thương mại KHÔNG hình thành từ

  câu 13: Bảo hiểm là cách thức con người :

  A.ngăn ngừa rủi ro

  B.Loại trừ rủi ro

  C.Tránh rủi ro

  D.Đối phó với rủi ro

  Câu 14: Hạn mức trách nhiệm của người bảo hiểm có thể lấy từ

  A.Luật định

  B.Thỏa thuận của 2 bên

  C.Công ước

  D.Cả 3 đáp án trên

  Câu 15: Chức năng chính của bảo hiểm là

  A.Thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp

  B.Giải quyết các vấn đề xã hội

  C.Làm giàu cho các DN

  D.Bồi thường tổn thất.

  Câu 17: Quỹ bảo hiểm xã hội dùng để?

   A) Chi trả cho người nghèo

  B)chi trả cho bộ máy BHXH

  1. C) Chi trả cho người thất nghiệp
  2. D) Chi đầu tư phát triển quỹ

  câu 18: hình thức bảo hiểm mà các chủ thể tham gia bảo hiểm tự thành lập các quỹ dự trữ để bù đắp những tổn thất có thể xảy ra là

  A.Bảo hiểm thông qua các tổ chức

  B Tự bảo hiểm

  C.Bảo hiểm xã hội

  D.Bảo hiểm kinh doanh

  câu 19: hoạt động của bảo hiểm kinh doanh hướng đến:

  A.mục tiêu lợi nhuận

  B.mục tiêu từ thiện

  C.mục tiêu xã hội

  D.con người

  Câu 20: những người làm nghề tự do sẽ được tham gia bảo hiểm?

  A.bảo hiểm bắt buộc

  B.bảo hiểm kinh doanh

  C.bảo hiểm thất nghiệp

  D bảo hiểm tự nguyện

  Câu 21: Đặc diểm nào sau đây không phải là đặc điểm của bảo hiểm kinh doanh

  1. Hoạt động vì mục đích lợi nhuận
  2. bảo hiểm kinh doanh vừa mang tính chất bồi hoàn vừa mang tính chất không bồi hoàn
  3. Mục đích hoạt động không vì lợi nhuận

  D.Mức độ bồi hoàn của bảo hiểm kinh doanh thường lớn hơn rất nhiều so với mức phí bảo hiểm

  Câu 22 Trường hợp nào sau đây không được nhận tiền bồi hoàn bảo hiểm

  Câu 23 Trong các đáp án sau đáp án nào đúng

  Câu 24: sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội không dùng cho mục đích:

  câu 25: đặc điểm nào không phải là đặc điểm của nhóm đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc?

  câu 26: bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm

  câu 27: nghiệp vụ nào thuộc về bảo hiểm tài sản?

  câu 28: chọn câu sai

  câu 29: dựa vào căn cứ nào để chia thành bảo hiểm rủi ro và bảo hiểm y tế?

  câu 30: chọn câu sai

  Chương 6: Bảo hiểm

  Câu 1: Bảo hiểm là cách thức con người:

  1. Ngăn ngừa rủi ro c. Loại trừ rủi ro
  2. Tránh rủi ro d. Đối phó với rủi ro

  Đáp án: d

  Câu 2: Chức năng chính của bảo hiểm là:

  Đáp án: d

  Câu 3: Bảo hiểm ô tô, xe máy là loại hình bảo hiểm nào?

  Đáp án: b

  Câu 4: Hiện nay ở nước ta, chế độ bảo hiểm nào vẫn chưa được áp dụng?

  Đáp án: C

  Câu 5: Người được bảo hiểm có thể thu được 1 khoản tiền bồi thường lớn hơn giá trị bảo hiểm của đối tượng bảo hiểm khi:

  Đáp án : D

  Câu 6: Hạn mức trách nhiệm của người bảo hiểm có thể lấy từ:

  Đáp án: D

  Câu 7: Khi người được bảo hiểm vi pham nguyên tắc trung thực tuyệt đối, hợp đồng bảo hiểm có thể vãn có hiêu lực nếu người được bảo hiểm:

  Đáp án:A

  Câu 8: Vai trò nào sau đây không phải là vai trò của bảo hiểm:

  A.Góp phần ổn định sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống xã hội trước những rủi ro bất ngờ

  B.Góp phần cung ứng nguồn tài chính cho quỹ tiền tệ

   Góp phần thiết lập hệ thống an toàn xã hội,hỗ trợ và thực hiện biện pháp đề phòng, ngắn ngừa, hạn chế tổn hại

  D.Góp phần cung ứn vốn cho phát triển kinh tế xã hội

  Đ/a: B

  Câu 9: Hoạt động của loại bảo hiểm nào sau chịu chi phối bởi quy luật kinh tế của cơ chế thị trường:

  A.Bảo hiểm kinh doanh

  B.Bảo hiểm y tế

  C.Bảo hiểm rủi ro

  D.Không phải cả ba loại trên

  Đ/a: A

  Câu 10: Đối tượng nào sau đây bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội:

   Những người làm nghề tự do

  B.Những người làm theo hợp đồng lao động có thời hạn !-3tháng

  C.Người lao động được đi học, công tác,thực tập trong và ngoài nước mà vẫn được hưởng lương

  D.Những người làm công việc có tính chất tạm thời

  Đ/a C

  Câu 11: Nguồn thu nào sau đây không phải nguồn thu cho bảo hiểm xã hôi:

  A.Thu từ người lao động đúng bằng 22% tiền lương cơ bản

   Tiền lại thu từ việc thực hiện các phương án bảo toàn và phát triển quỹ bảo hiểm xã hội

  D.Ngân sách nhà nước hỗ trợ đảm bảo thực hiện các chế dộ đối với người lao động.

  Đ/a A

  Đáp án: B

  Câu 13: Đặc điểm nào là đặc điểm chung của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm doanh nghiệp:

  Đáp án: A

  Câu14: Đối tượng nào không được nhận bảo hiểm rủi ro:

  Đáp án: C

  Câu 15: Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm là:

  Đáp án: C

  Câu 16: Vai trò của bảo hiểm trong nền kinh tế là:

  Đáp án: D

  Câu 17: Loại bảo hiểm nào bắt buộc theo luật kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam

  Đáp án: D

  Câu 18: Nguyên tắc góp phần và thế quyền không được áp dụng cho loại hình bảo hiểm:

  a. Tài sản b. Trách nhiệm dân sự

  c. Con người d. Không có câu nào đúng

  Đáp án: c

  Câu 19: Chức năng chính của bảo hiểm là:

  a. Thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp

  b. Giúp giải quyết các vấn đề xã hội

  c. Kinh doanh và xuất khẩu vô hình

  d. Bồi thường tổn thất

  Đáp án: d

  Câu 20: Nhận định nào sau đây đúng:

  Đáp án: A

  Câu 21: Căn cứ vào đâu để phân loại hoạt động bảo hiểm:

  Đáp án: D

  Câu 22: Căn cứ vào phương thức hoạt động, người ta chia ra làm mấy loại bảo hiểm:

  Đáp án: B

  Câu 23: loại bảo hiểm nào sau đây thuộc loại bỏa hiểm rủi ro:

  Đáp án: D

  Câu 24: Câu nào sau đây không đúng về vai trò của bảo hiểm rủi ro:

  Đáp án: C

  Câu 24: Năm 1952, tổ chức lao động quốc tế ICO ra công ước đầu tiên về bảo hiểm xã hội gồm mấy chế độ:

  Đáp án: C

  Câu 25: Hiện nay, ở nước ta có mấy chế độ bảo hiểm xã hội áp dụng cho các đối tượng bắt buộc:

  Đáp án: A

  Câu 26: Giá trị bảo hiểm (V) là khái niệm áp dung cho loại hình:

  a. Bảo hiểm tài sản

  b. Bảo nhiểm nhân thọ

  c. Bảo hiểm TNDS

  d. Cả ba loại hình trên

  Đáp án: a

  Câu 27: Bảo hiểm con người bao gồm các nghiệp vụ nào? Chọn câu trả lời đúng nhất:

  Đáp án: D

  Câu 28: Hình thành quỹ bảo hiểm xã hội từ các nguồn nào sau đây:

  Đáp án: D

  Câu 29: Ở nước ta, hoạt động bảo hiểm xã hội được triển khai từ năm nào:

  Đáp án: A

  Câu 30: Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm xã hội là:

  Đáp án: D

  Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

  --- Bài cũ hơn ---

 • 840 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Có Đáp Án
 • Mã Hóa, Nhập Liệu, Xử Lý Câu Hỏi Nhiều Lựa Chọn Trong Spss
 • 20 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 6 Có Đáp Án
 • Gợi Ý Đáp Án Mô Đun 3 Môn Toán Thcs
 • Đáp Án Trắc Nghiệm Tập Huấn Mô Đun 1 Chương Trình Tập Huấn Sgk Mới Môn Tiếng Việt Trên Chương Trình Tổng Thể
 • Bạn đang xem bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Bảo Hiểm trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100