top

★ Đăng ký thương hiệu quốc gia ngoài Việt Nam và những điều cần biết - Xem 235

Giờ đây nhu cầu phát triển cho quy mô kinh doanh, cho nhãn hiệu không còn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp với định hướng và mục tiêu phát triển vượt trội. Họ có mong muốn đưa thương hiệu cùng những sản phẩm của mình tiếp [...]


★ Bia có được đăng ký bản quyền logo cá nhân hay không? - Xem 165

Thông thường người ta sẽ thường hay đăng ký bản quyền logo cho các sản phẩm bia dưới tư cách của một tổ chức, một công ty hay một doanh nghiệp. Vì thế tạo nên sự mặc định rằng các cá nhân thông thường không thể nào có thể đăng [...]