Xem Nhiều 5/2022 # Cách Tính Điểm,cấu Trúc Đề Thi Jlpt Tháng 7/2021 Trình Độ N5 # Top Trend

Xem 72,567

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Tính Điểm,cấu Trúc Đề Thi Jlpt Tháng 7/2021 Trình Độ N5 mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 72,567 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Jlpt N3/tháng 12 Năm 2022
 • Khám Phá Cách Học Tiếng Nhật
 • Thông Báo Và Đăng Ký Thi Năng Lực Tiếng Nhật (Jlpt) Các Cấp Độ N1, N2, N3, N4, N5 Tháng 7/2018
 • Đáp Án Kỳ Thi Jlpt Tháng 7 Năm 2022 (Kì Thi “nô” Lệ Tiếng Nhật)
 • Thông Báo Và Đăng Ký Thi Năng Lực Tiếng Nhật (Jlpt) Các Cấp Độ N1, N2, N3, N4, N5 Tháng 7/2017
 • I.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N5 JLPT 2022

  1. Cấu trúc đề thi JLPT N5-N1

  N5 được chia thành 3 phần, kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng), kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và đọc và nghe. Bạn có 25 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng) và 50 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và phần đọc.

  Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng) – Tổng cộng 25 phút, thời gian kiểm tra 3 phút

  2. Cách tính điểm thi JLPT tiếng Nhật N5

  Điểm từ vựng+đọc hiểu: trên 38 điểm (điểm tối đa 120)

  Điểm nghe hiểu: trên 19 điểm (điểm tối đa 60)

  Cách tích điểm từ vựng N5 JLPT (tham khảo)

  Mondai 1: Gồm 8 câu, mỗi câu 1 điểm (8*1 = 8 điểm)

  Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 1 điểm (6*1= 6 điểm)

  Mondai 3: Gồm 11 câu, mỗi câu 1 điểm (11 * 1= 11 điểm)

  Mondai 4: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5*1= 5 điểm)

  Mondai 5: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5*1= 5 điểm)

  Cách tích điểm ngữ pháp N5 JLPT (tham khảo)

  Mondai 1: Gồm 13 câu, mỗi câu 1 điểm (13 * 1 = 13 điểm)

  Mondai2: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

  Mondai 3: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

  Tổng ~ 23 điểm

  Cách tích điểm đọc hiểu N5 JLPT

  Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 = 12 điểm)

  Mondai 5: Gồm 6 câu, mỗi câu 4 điểm (6 * 4 = 24 điểm)

  Mondai 6: Gồm 4 câu, mỗi câu 4 điểm (4 * 4 = 16 điểm)

  Mondai 7: Gồm 2 câu, mỗi câu 4 điểm (2 * 4 = 8 điểm)

  Tổng ~ 60 điểm

  Cách tính điểm nghe hiểu N5 JLPT

  Mondai 1: Gồm 6 câu, mỗi câu 3 điểm (6 * 3 = 18 điểm)

  Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 2 điểm (6*2 = 12 điểm)

  Mondai 3: Gồm 3 câu, mỗi câu 3 điểm (3 * 3 = 9 điểm)

  Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 =12 điểm)

  Mondai 5: Gồm 9 câu, mỗi câu 1 điểm (9 * 1 = 9 điểm)

  Tổng ~ 60 điểm

  II. Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N4 JLPT 2022

  1. Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật N4

  Cấp độ N4 tăng tốc mọi thứ lên một chút.

  N4 vẫn được chia thành 3 phần, kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng), kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và đọc và nghe. Bạn có 30 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng) và 60 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và phần đọc.

  2.Cách tính điểm thi JLPT N4

  a. Cách tính điểm thi JLPT N4 phần từ vựng

  Mondai 1: Gồm 8 câu, mỗi câu 1 điểm (8 * 1 = 8 điểm)

  Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 1 điểm (6 * 1 = 6 điểm)

  Mondai 3: Gồm 11 câu, mỗi câu 1 điểm (11 * 1 = 11 điểm)

  Mondai 4: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

  Mondai 5: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

  Tổng ~ 35 điểm

  b.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần ngữ pháp

  Mondai 1: Gồm 13 câu, mỗi câu 1 điểm (13 * 1 = 13 điểm)

  Mondai 2: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

  Mondai 3: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

  Tổng ~ 23 điểm

  c.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần đọc hiểu

  Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 = 12 điểm)

  Mondai 5: Gồm 6 câu, mỗi câu 4 điểm (6 * 4 = 24 điểm)

  Mondai 6: Gồm 4 câu, mỗi câu 4 điểm (4 * 4 = 16 điểm)

  Mondai 7: Gồm 4 câu, mỗi câu 2 điểm (4*2 = 8 điểm)

  d.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần nghe hiểu

  Mondai 1: Gồm 6 câu, mỗi câu 3 điểm (6 * 3 = 18 điểm)

  Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 2 điểm (6 * 2 = 12 điểm)

  Mondai 3: Gồm 3 câu, mỗi câu 3 điểm (3 * 3 = 9 điểm)

  Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 = 12 điểm)

  Mondai 5: Gồm 9 câu, mỗi câu 1 điểm (9*1 = 9 điểm)

  Tổng ~ 60 điểm

  III.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N3 JLPT 2022

  Mọi thứ bắt đầu tăng tốc bắt đầu từ bài thi N3. Đây là cấp độ cuối cùng mà bài thi được chia làm 3 phần riêng biệt với 2 lần nghỉ ở giữa.

  Phần bài đọc sẽ yêu cầu bạn phải suy nghĩ logic hơn và bạn phải đọc và trả lời các câu hỏi với một tốc độ tốt, bạn không cần phải phá kỉ lục làm nhanh gì cả, đơn giản hãy giữ vững mốc thời gian cho từng phần thi.

  Bạn sẽ vẫn có 30 phút cho phần từ vựng và có thêm 10 phút ở phần thi đọc hiểu và ngữ pháp nên phần thi này sẽ kéo dài 70 phút.Từ vựng: 30 phút, 4 phút để kiểm tra lại (26 phút làm bài)

  2.Cách tính điểm thi JLPT N3

  a.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần từ vựng

  Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm

  Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

  Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm

  Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  b.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần ngữ pháp

  Mondai 1: 13 câu * 1 điểm = 13 điểm

  Mondai 3: 4 câu * 1 điểm ~ 4 điểm

  c.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần đọc hiểu

  Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

  Mondai 5: 6 câu * 4 điểm = 24 điểm

  Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

  Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

  d.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần nghe hiểu

  Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm

  Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

  Mondai 3: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm

  Mondai 4: 4 câu * 2 điểm = 8 điểm

  Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm

  IV.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N2 JLPT 2022

  Than phiền nhiều nhất về bài thi N2 là bạn có vẻ không thể có đủ thời gian để trả lời các câu hỏi. Bài thi sẽ yêu cầu bạn phải là người đọc có tốc độ.

  Điều này chỉ thực hiện được khi bạn có một lượng Kanji và từ vựng tốt, điều đó sẽ giúp cho bạn đọc nhanh qua các câu hỏi từ vựng và phần kanji nhanh chóng cũng như đọc đoạn văn nhanh hơn.

  Bài thi N2 sẽ có 2 phần Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe. Giữa 2 phần thi có một thời gian nghỉ. Phần thi đầu tiên kéo dài trong 105 phút và phần thi thứ hai là 50 phút. JLPT N2 yêu cầu bạn phải kiểm soát và phân phối thời gian tốt.

  Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu : 105 phút, 5 phút để kiểm tra lại (100 phút làm bài)

  2.Cách tính điểm thi JLPT N2

  Cách tính điểm TỪ VỰNG – KANJI N2 JLPT

  Mondai 1: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  Mondai 2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  Mondai 3: 3 câu * 1 điểm = 3 điểm

  Mondai 4: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm

  Mondai 5: 4 câu * 1 điểm = 4 điểm

  Mondai 6: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

  Cách tính điểm NGỮ PHÁP N2 JLPT

  Mondai 7: 12 câu * 1 điểm = 12 điểm

  Mondai 8: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

  Mondai 9: 4 câu * 1 điểm = 4 điểm

  Các điểm chung của phần từ vựng + ngữ pháp : 60 điểm ( gọi là A )

  Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: A:60 * 60 = SỐ ĐIỂM CỦA BẠN

  Điểm cho phần DOKKAI-N2

  Mondai 10: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

  Mondai 11: 9 câu * 3 điểm = 27 điểm

  Mondai 12: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm

  Mondai 13: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm

  Mondai 14: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm

  Các điểm chung của phần đọc hiểu : 61 điểm ( gọi là B )

  Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: B:61 * 60 = SỐ ĐIỂM CỦA BẠN

  Cách tính điểm NGHE HIỂU N2 JLPT

  Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: C:56 * 60 = SỐ ĐIỂM CỦA BẠN

  Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N2

  • Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
  • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
  • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
  • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

  V.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N1 JLPT 2022

  Bài thi N1 là bài thi ở cấp độ cao nhất và sẽ yêu cầu khả năng đọc hiểu cũng như nghe hiểu tiếng Nhật của bạn tới giới hạn cao nhất.

  Bạn buộc phải học cách đọc lướt đoạn văn, tổng hợp các ý bạn vừa đọc một cách nhanh chóng. Hiểu rõ và nhớ sâu Kanji là cách để bạn có thể thực hiện được những điều trên. Bài thi N1 sẽ có 2 phần Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe. Giữa 2 phần thi có một thời gian nghỉ.

  Phần thi đầu tiên kéo dài trong 110 phút và phần thi thứ hai là 60 phút. JLPT N1 yêu cầu bạn phải kiểm soát và phân phối thời gian cực kì tốt.

  Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu : 110 phút, 7 phút để kiểm tra lại (103 phút làm bài)

  Cách tính điểm TỪ VỰNG – KANJI N1 JLPT

  Mondai 1: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

  Mondai 2: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm

  Mondai 3: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

  Mondai 4: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

  Cách tính điểm NGỮ PHÁP N1 JLPT

  Mondai 5: 10 câu * 1 điểm = 10 điểm

  Mondai 6: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  Mondai 7: 5 câu * 2 điểm

  Các điểm chung của phần từ vựng + ngữ pháp : 60 điểm

  Điểm cho phần DOKKAI-N1

  Mondai 8: 4 câu * 2 điểm = 8 điểm

  Mondai 9: 9 câu * 2 điểm = 18 điểm

  Mondai 10: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

  Mondai 11: 3 câu * 3 điểm =6 điểm

  Mondai 12: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

  Mondai 13: 2 câu * 2 điểm = 4 điểm

  Các điểm chung của phần đọc hiểu : 60 điểm

  Cách tính điểm NGHE HIỂU N1 JLPT

  Tiếng Nhật không khó nếu bạn có 1 lộ trình học rõ ràng và cách học phù hợp cho bản thân.

  1.Khóa học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu tại Riki

  • Cơ sở 1: Số 8 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, P. Dịch Vọng , Hà Nội
  • Cơ sở 2: B78, Ngõ 54, Đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán Hà Đông
  • Cơ sở 3: Văn Phòng: B10, Ngõ 57, Nguyễn Khánh Toàn Cầu Giấy
  • Cơ sở 4: E8 ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng ,Hà Nội (Gần ngã tư Xã Đàn)
  • Cơ sở 5: Số 8B Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, P. Dịch Vọng , Hà Nội
  • Cơ sở 6 : 137 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 TP.HCM
  • Cơ sở 7: Số 9 ngõ 158, Nguyễn Sơn, Long Biên.
  • Cơ sở 8: 148/1, Hoàng Diệu 2, Thủ Đức.
  • Cơ sở 9: Số 20 ngõ 2, đường Nguyễn Văn Lộc Hà Đông.
  • Cơ sở 10: Số 17 đường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
  • Cơ sở 11: 20 Phan Liêm, Đa Kao, Quận 1.

  BẠN SẼ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO SAU KHÓA HỌC N5 TẠI RIKI?

  → Thành thạo bảng chữ cái Hiragana, Katakana, hơn 100 chữ Kanji cơ bản nhất cùng những mẫu ngữ pháp căn bản.

  → Giao tiếp được trong một số tình huống hội thoại ngắn cùng người Nhật.

  → Nắm được những kiến thức nền tảng cần thiết nhất để tiếp tục học lên các trình độ cao hơn trong tiếng Nhật.

  QUYỀN LỢI CỦA BẠN KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI RIKI:

  → MIỄN PHÍ thi thử và chữa đề tại trung tâm Riki Nihongo.

  → MIỄN PHÍ học lại trọn đời nếu học viên cảm thấy chưa hài lòng với kết quả khi kết thúc khóa học (điều kiện đi học đủ 80% số buổi).

  → XẾP LỊCH, ĐỔI LỊCH học bù cho học viên nếu bận buổi học nào không đến được.

  → HỖ TRỢ giải đáp tận tình mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề trong học tập cũng như du học Nhật Bản. ­

  Các học viên tại trung tâm cảm nhận về các giáo viên tại Riki:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Đề Thi Jlpt N3
 • Chia Sẻ Tuyển Tập Đề Thi Jlpt (N5
 • Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Jlpt Trực Tuyến Các Cấp Độ N5, N4, N3, N2, N1 Danh Sách Thí Sinh Dự Thi Nltn Tháng 7 Năm Thi
 • Đáp Án Kỳ Thi Jlpt Tháng 12 Năm 2022 (Kì Thi “nô” Lệ Tiếng Nhật)
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Thi Ioe Cấp Trường Năm Học 2022
 • Bạn đang xem bài viết Cách Tính Điểm,cấu Trúc Đề Thi Jlpt Tháng 7/2021 Trình Độ N5 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100