Xem Nhiều 3/2023 #️ 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Tin Học Đại Cương Eg12 # Top 4 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 3/2023 # 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Tin Học Đại Cương Eg12 # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Tin Học Đại Cương Eg12 mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?? Chọn phát biểu đúng:? Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?? 1. Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì? a. Đóng các cửa sổ đang mở b. Tạo đường tắt để truy cập nhanh (Đ) c. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền d. Tất cả đều sai 2. Chọn phát biểu đúng: a. Hình trên cho thấy có 1 máy in tên là Add Printer đã được cài đặt b. Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers. d. Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer (Đ) 3. Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì? a. Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi b. Bật hoặc tắt chỉ số dưới c. Bật hoặc tắt chỉ số trên (Đ) d. Trả về dạng mặc định 4. Danh sách các mục chọn trong thực đơn được gọi là gì? a. Menu options b. Đáp án khác c. Menu bar (Đ) d. Menu pad 5. a. Biểu tượng của tệp tin Game.txt b. Biểu tượng của thư mục Game c. Biểu tượng lối tắt cho tệp tin chúng tôi (bên phải) (Đ) d. Biểu tượng lối tắt cho thư mục Game 6. Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tuợng của tập tin và chọn Properties là để làm gì? a. Sao chép tập tin b. Đổi tên tập tin c. Xem thuộc tính tập tin (Đ) d. Xoá tập tin a. nhắp chọn tệp tin cần đổi tên (Đ) b. nhắp chọn thực đơn File c. nhắp chọn thực đơn View d. nhắp chọn thực đơn Edit 8. Trong mục Paragraph của thẻ Home, chọn Numbering để ký hiệu số đề mục. Nếu muốn chọn thông số khác ta chọn mục Define New Number Format. Hộp thoại Define New Number Format sẽ được hiện ra. Mục Number Format trong hộp thoại này dùng để: a. Thêm văn bản ở trước, sau dấu hoa thị b. Thay đổi font chữ c. Hiệu chỉnh ký hiệu của Bullets d. Hiệu chỉnh ký hiệu của Number (Đ) 9. Giáo dục và đào tạo qua internet thường được gọi là… a. Học trực tuyến (e-learning) (Đ) b. Kết nối mạng xã hội c. Giáo dục tại gia đình d. Phát thanh qua web (podcasting) 10. Thành phần phần cứng nào bảo vệ máy tính của bạn khỏi nguy hại do điện khi chuyển đổi giữa các hệ thống điện. a. Bộ nguồn b. Bộ chuyển đổi c. Bộ triệt sóng d. Bộ lưu điện UPS (Đ) 11. Trong hệ điều hành Windows, trong hộp thoại “Display properties”, thẻ nào trong các thẻ sau dùng để thay đổi chế độ màn hình chờ (chế độ bảo vệ màn hình)? a. Settings b. Screen Saver (Đ) c. Background d. Desktop 12. Hệ điều hành nào được sử dụng cho hệ điều hành mạng? a. Novell Netware b. Tất cả đều đúng c. UNIX d. Windows NT Server (Đ) 13. Làm thế nào để xóa bỏ tệp tin? a. mở cửa sổ My Computer. (Đ) b. mở cửa sổ Files Manager c. nhắp chọn Internet Explorer. d. mở cửa sổ tìm kiếm tệp tin Search 14. Để thoát khỏi Windows và tắt hẳn máy tính ta nhấn vào nút Start/Shutdown hoặc Tunrn off Computer) và chọn … a. Restart b. Stanby c. Log off d. Shutdown (Đ) a. NotePad là phần mềm soạn thảo văn bản. b. MS-Windows là phần cứng (Đ) c. Winzip là phần mềm để nén và giải nén tệp tin và thư mục. d. Hệ điều hành phải được cài đặt trước khi cài đặt phần mềm ứng dụng. 16. Biểu tượng Caculator dùng để làm gì? a. Tất cả đều đúng (Đ) b. Thực hiện các phép tính số muc, logarit, lượng giác c. Thực hiện các phép toán số học d. Thực hiện các phép toán so sánh, chuyển đổi các số thập phân, thập phân, nhị phân 17. Những gì có thể xảy ra sau khi bạn thay đổi thiết lập Control Panel? a. Các thiết lập hiện tại sẽ không được ghi lại vì chúng không tương thích với hệ thống (Đ) b. Máy tính có thể bị khóa, và do đó các thay đổi trong Control Panel không thể thực hiện được (The computer can become “locked” so that no futher Control Panel changes can be made) c. Thiết lập hiện thời của máy tính có thể gây ra vấn đề d. Khả năng các thiết lập mặc định ban đầu có thể bị vô hiệu 18. Phím tắt Windows + Pause/Break có tác dụng gì? a. Đăng xuất windows (Log Off…) b. Mở hộp thoại (System Properties) c. Giống như phím tắt Alt + F4 d. Đáp án khác (Đ) 19. Trước khi in nếu muốn đặt lề cho trang in ta thực hiện chọn Page Layout, trong mục Page Setup tiếp tục chọn: a. Margins (Đ) b. Layout c. Page break d. Normal view 20. Khi đang soạn thảo, muốn thay đổi màu chữ ta thực hiện thao tác nào? a. View/Font và chọn màu phù hợp b. Page Layout/Font và chọn màu phù hợp c. Home/Font/Font color và chọn màu phù hợp (Đ) d. Insert/Font và chọn màu phù hợp 21. Trong MS Word 2013, khi bạn đang thực hiện các thao tác trộn thư, nút Preview Results có chức năng gì? a. Lưu các bức thư đã trộn b. Hiển thị tất cả các bức thư đã trộn được c. Xem trước cấu trúc bức thư (Đ) d. Thay thế các trường (merge fields) trong văn bản bằng dữ liệu thực từ danh sách người nhận đã chọn 22. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,… ta thực hiện: a. View – Custom Animation, rồi chọn Add Effect b. Animation, rồi chọn Add  Animation (Đ) c. Insert – Custom Animation, rồi chọn Add Effect d. Format – Custom Animation, rồi chọn Add Effect 23. Muốn chèn một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa vào trong slide ta chọn d. Picture 24. Lựa chọn trong trường học: lý do hợp lệ để hạn chế truy cập của sinh viên với các mạng và Internet? a. Tất cả các đáp án trên b. Giảm sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc c. Xác định một người dùng cụ thể trên mạng d. Ngăn chặn việc xem hoặc chỉnh sửa các tập tin hoặc thư mục nhất định, màn hình và các hoạt động trực tuyến bộ lọc (Đ) 25. Thiết bị nào chịu được nguy hại do từ tính? a. Đĩa cứng mở rộng b. Bộ nhớ Flash c. Đĩa cứng trong d. DVD ROM (Đ) 26. Người truy cập trái phép vào máy tính của bạn và lấy cắp thông tin được gọi là gì? a. Docker b. Hacker (Đ) c. Staker d. Cracker 27. Hãy chỉ ra đặc điểm của tin nhắn tức thời? a. Có thể có nhiều thông điệp cùng một lúc, tức thời (Đ) b. Có thể gửi tin nhắn bảo mật c. Có thể gửi tin nhắn sử dụng mã số d. Có thể lưu trữ hoặc lưu các tin nhắn 28. Loại tài liệu bằng văn bản có thể được sử dụng mà không cần sự cho phép của bản quyền? a. Tài liệu phạm vi công cộng (Đ) b. Tài liệu chưa được công bố c. Các tài liệu thương hiệu d. Tài liệu có bản quyền 29. Làm thế nào để tắt máy tính đúng cách? a. Nhấn nút Start ở góc dưới bên trái màn hình nền, chọn mục Shutdown (Đ) b. Tắt nguồn điện c. Bấm nút Power trên hộp máy d. Bấm nút Reset trên hộp máy 30. Loại tập tin nào thường được ẩn? a. Tập tin tài liệu b. Tập tin nén c. Tập tin tải về d. Tập tin hệ thống (Đ) a. nhấn nút số 1 để nhanh chóng trở về màn hình nền Desktop b. nhấn nút số 3 để mở My Documents (Đ) c. nhấn nút số 2 để mở chương trình duyệt Web d. nhấn nút số 4 để mở chương trình MS-Word 32. Khi một máy in mới một trang thử nghiệm sau khi nó được bật, điều này có nghĩa rằng … a. trình điều khiển máy in là chính xác / hiện tại (Đ) b. máy in là máy móc chức năng c. cài đặt trình điều khiển in đã thành công d. máy in trực tuyến với máy tính 33. Nếu bạn muốn chuyển toàn bộ phần văn bản được chọn sang định dạng viết hoa đầu mỗi từ thì bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây? a. Home/ Change Case/ UPPERCASE b. Home/ Change Case/ lowercase c. Home/ Change Case/ Capitalize Each Word (Đ) d. Home/ Change Case/ Sentence case 34. Trong MS Word 2016, để xoá bỏ toàn bộ định dạng kiểu chữ của văn bản đang chọn, ta nhấn tổ hợp phím gì? a. Ctrl+ Space (Đ) b. Ctrl+ Delete c. Shift+ Space d. Ctrl+ Enter 35. Trong MS Word 2013, chức năng nào sau đây cho phép chọn danh sách người nhận thư khi trộn thư? a. Preview Results b. Start Mail Merge c. Insert Merge Field d. Select Recipients (Đ)

1 like nếu bạn thấy thông tin này hữu ích với bạn ! #tinhocdaicuongeg12

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Like

Loading…

Related

35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Pháp Luật Đại Cương Eg04

Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:? Năng lực pháp luật của chủ thể:? Ở Việt Nam hiện nay:? 1. Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:a. Là năng lực mà cá nhân nào cũng có.b. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình. (Đ)c. Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.d. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.2. Năng lực pháp luật của chủ thể:a. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.b. Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.c. Chỉ phát sinh khi cá nhân đạt đến một độ tuổi nhất định.d. Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật. (Đ)3. Ở Việt Nam hiện nay:a. Đảng cộng sản Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.b. Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật. (Đ)c. Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.d. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.4. Hình thức thực hiện chức năng của nhà nước gồm có:a. Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức không mang tính pháp lý.b. Các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý.c. Các hình thức mang tính pháp lý.d. Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý (Đ)5. Biện pháp tác động của nhà nước là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:a. Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật. (Đ)b. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.c. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.d. Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.6. Quan hệ pháp luật là:a. Quan hệ giữa người và người trong xã hội.b. Quan hệ giữa nhà nước và công dân.c. Quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh. (Đ)d. Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các cá nhân.7. Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:a. Đại hội chi đoàn D bầu N làm Bí thư chi đoàn.b. Ủy ban nhân dân xã A cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho B và C. (Đ)c. X và Y yêu nhau dự định sẽ kết hôn vào mùa xuân tới.d. Đại hội chi bộ M bầu T làm Bí thư chi bộ.8. Trong số các sự kiện sau, sự kiện pháp lý là:a. Đảng viên C vi phạm Điều lệ Đảng nên bị khai trừ ra khỏi Đảng.b. A và B ký kết hợp đồng mua bán xe máy. (Đ)c. Đại hội Công đoàn Trường đại học M bầu chị N làm Chủ tịch công đoàn Trường.d. Gia đình anh K đến gia đình chị H xin cưới chị H cho anh K.9. Ở Việt Nam hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật:a. Chỉ gồm các đạo luật do Quốc hội ban hành.b. Chỉ gồm các nghị định do Chính phủ ban hành.c. Bao gồm hai loại văn bản luật và văn bản dưới luật do nhiều cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương ban hành. (Đ)d. Chỉ gồm các văn bản do Quốc hội và Chính phủ ban hành.10. Cơ quan quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:a. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. (Đ)b. Tất cả các cơ quan nhà nước.c. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.d. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.11. Xét về bản chất, nhà nước là:a. Một hiện tượng tự nhiên.b. Một hiện tượng xã hội.c. Một hiện tượng siêu nhiên.d. Một hiện tượng xã hội luôn thể hiện hai tính chất: tính giai cấp và tính xã hội. (Đ)12. Chức năng của nhà nước là:a. Những hoạt động của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nó. (Đ)b. Vai trò và nhiệm vụ của nhà nước.c. Nhiệm vụ của nhà nước.d. Vai trò của nhà nước.13. Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, Nhà nước giữ vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng bởi vì:a. Nhà nước là tổ chức có cơ sở xã hội và phạm vi tác động rộng lớn nhất.b. Nhà nước là tổ chức có sức mạnh lớn nhất trong hệ thống chính trị bảo đảm cho việc thực hiện quyền lực nhân dân.c. Nhà nước có một hệ thống cơ quan đại diện từ trung ương tới địa phương bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.d. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)14. Ở Việt Nam hiện nay, chủ quyền quốc gia do:a. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nắm giữ và thực hiện.b. Đảng cộng sản Việt Nam nắm giữ và thực hiện.c. Cả hệ thống chính trị cùng nắm giữ và thực hiện.d. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nắm giữ và thực hiện. (Đ)15. Nhà nước quản lý dân cư theo:a. Mục đích, chính kiến, lý tưởngb. Giới tínhc. Độ tuổid. Đơn vị hành chính lãnh thổ (Đ)16. Ở Việt Nam hiện nay:a. Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể quy định và thu thuế. (Đ)b. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể quy định và thu thuế.c. Đảng cộng sản Việt Nam có thể quy định và thu thuế.d. Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể quy định và thu thuế.17. Ở Việt Nam hiện nay:a. Đoàn thanh niên cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.b. Mặt trận cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.c. Chỉ Nhà nước mới có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội. (Đ)d. Đảng cộng sản cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.18. Viện kiểm sát nhân dân các cấp:a. Là cơ quan quyền lực nhà nước.b. Là cơ quan quản lý nhà nước.c. Là cơ quan xét xử của nước ta.d. Là cơ quan công tố của nước ta. (Đ)19. Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:a. Văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành theo một trình tự thủ tục nhất định.b. Được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống.c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)d. Văn bản có chứa đựng các quy phạm được nhà nước bảo đảm thực hiện.20. Đặc trưng của pháp luật là:a. Có tính xác định về hình thức.b. Có tính quy phạm phổ biến.c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)d. Do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện21. Ủy ban nhân dân:a. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.b. Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. (Đ)c. Là cơ quan công tố ở địa phương.d. Là cơ quan xét xử ở địa phương.22. Hội đồng nhân dân:a. Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.b. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. (Đ)c. Là cơ quan xét xử ở địa phương.d. Là cơ quan công tố ở địa phương.23. Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:a. Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.b. Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.c. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.d. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định. (Đ)24. Giả định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:a. Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.b. Biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc khi vi phạm pháp luật.c. Biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.d. Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật. (Đ)25. Một tổ chức có thể được công nhận là pháp nhân khi:a. Được thành lập một cách hợp pháp và có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.b. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)d. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật nhất định một cách độc lập.26. Sự kiện pháp lý là:a. Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống.b. Sự biến pháp lý.c. Sự kiện, sự việc thực tế xảy ra trong cuộc sống được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật. (Đ)d. Hành vi pháp lý.27. Chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân:a. Gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú ở Việt Nam. (Đ)b. Chỉ có công dân Việt Nam.c. Gồm công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.d. Gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.28. Sự kiện pháp lý bao gồm:a. Các hành vi thực tế.b. Các hành vi pháp lý và sự biến pháp lý. (Đ)c. Các hành vi và sự kiện thực tế.d. Các sự biến pháp lý.29. Trong các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật được trình bày theo cách:a. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)b. Các bộ phận của một quy phạm pháp luật có thể được trình bày trong các điều khoản khác nhau của cùng một văn bản quy phạm pháp luật.c. Một hoặc nhiều quy phạm pháp luật được trình bày trong một điều của một văn bản quy phạm pháp luật.d. Tất cả các bộ phận của một quy phạm có thể được trình bày trong cùng một điều, khoản của một văn bản quy phạm pháp luật.30. Cơ cấu của quy phạm pháp luật:a. Bao gồm các bộ phận khác nhau tùy theo từng loại quy phạm, quy phạm điều chỉnh khác với quy phạm bảo vệ và khác với quy phạm xung đột. (Đ)b. Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.c. Bao gồm hai hoặc ba bộ phận tùy từng quy phạm.d. Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước.31. Nội dung của quan hệ pháp luật:a. Bao gồm quyền pháp lý của các chủ thể.b. Bao gồm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.c. Bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện. (Đ)d. Bao gồm nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể.32. Quan hệ pháp luật:a. Chỉ thể hiện ý chí của nhà nước.b. Chỉ thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó.c. Luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền.d. Vừa thể hiện ý chí của nhà nước vừa thể hiện ý chí của các chủ thể cụ thể tham gia vào quan hệ đó. (Đ)33. Quy phạm pháp luật:a. Là quy phạm xã hội nên hoàn toàn giống với đạo đức và phong tục tập quán.b. Chỉ khác với quy tắc đạo đức ở tính xác định về hình thức.c. Chỉ khác với phong tục tập quán ở tính quyền lực nhà nước.d. Vừa có đặc điểm giống với đạo đức, phong tục tập quán vừa có những đặc điểm của riêng nó. (Đ)34. Chủ thể của quan hệ pháp luật:a. Là tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ trong xã hội.b. Chỉ gồm các cơ quan nhà nước.c. Là tổ chức hoặc cá nhân có đủ những điều kiện do pháp luật quy định. (Đ)d. Chỉ gồm các cá nhân nhất định.35. Cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:a. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. (Đ)b. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.c. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.d. Tất cả các cơ quan nhà nước.

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Like

Loading…

Related

Câu Hỏi Thường Gặp Về Chương Trình Đại Học

Dành cho sinh viên nhập học kỳ thu năm 2020 (Cập nhật ngày 28/9/2020)

(Q101) Tôi sẽ nhập học vào kỳ thu năm 2020, nhưng tôi sống ở một quốc gia hoặc khu vực hiện nằm trong danh sách các khu vực bị hạn chế nhập cảnh của chính phủ Nhật Bản. Tôi có thể nhập cảnh vào Nhật Bản vào tháng 9 này không?

Nếu quốc gia hoặc khu vực mà bạn cư trú nằm trong danh sách các khu vực bị chính phủ Nhật Bản hạn chế nhập cảnh, bạn không thể nhập cảnh vào Nhật Bản cho đến khi hạn chế được dỡ bỏ và bạn đã có được thị thực du học hợp lệ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tham gia các lớp học và khóa định hướng trực tuyến cho kỳ thu năm 2020. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch mở thêm một giai đoạn cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU vào tháng 11/2020. Sau khi quy định hạn chế nhập cảnh được dỡ bỏ đối với quốc gia hoặc khu vực mà bạn cư trú, bạn có thể nhập cảnh vào Nhật Bản và chuyển đến kí túc xá sau trong học kỳ. Hãy đảm bảo thường xuyên kiểm tra mọi thông tin được gửi đến bạn từ APU.

(Q102) Tôi đã nhận được COE từ APU. Khi nào tôi nên đến Đại sứ quán / lãnh sự quán để xin visa du học?

Nếu quốc gia hoặc khu vực bạn cư trú nằm trong danh sách các khu vực bị hạn chế nhập cảnh của chính phủ Nhật Bản:

Tính đến cuối tháng 8, chính phủ Nhật Bản vẫn chưa dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh, khiến sinh viên từ các khu vực được liệt kê khó có thể nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian diễn ra Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU giai đoạn tháng 9. Do đó, bạn có thể bắt đầu học kỳ mùa thu năm 2020 bằng cách tham gia các lớp học trực tuyến từ nhà của bạn và chuẩn bị đến APU trong thời gian Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU tiếp theo (26-28/11/2020), với điều kiện là tại thời điểm đó, chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ các hạn chế.

Đối với hồ sơ xin thị thực du học, nếu quốc gia hoặc khu vực mà bạn cư trú nằm trong danh sách các khu vực bị hạn chế nhập cảnh của chính phủ Nhật Bản, hồ sơ của bạn có thể không được chấp nhận ngay lập tức. Ngoài ra, ngay cả khi đơn xin thị thực sinh viên của bạn được chấp nhận, thị thực sinh viên có thể không được cấp cho đến khi hạn chế nhập cảnh được dỡ bỏ. Nếu Đại sứ quán / lãnh sự quán không chấp nhận đơn xin thị thực, vui lòng gọi cho Đại sứ quán / lãnh sự quán hàng tuần để biết khi nào họ bắt đầu tiếp nhận đơn xin thị thực trở lại. Khi họ tiếp tục xử lý thị thực, vui lòng gửi đơn của bạn. Trong thời gian chờ đợi, vui lòng liên hệ với Đại sứ quán / lãnh sự quán của bạn để hỏi về các giấy tờ bổ sung cần thiết để xin thị thực du học và chuẩn bị trước chúng để sẵn sàng nộp đơn xin thị thực.

Nếu quốc gia hoặc khu vực bạn cư trú không nằm trong danh sách các khu vực bị hạn chế nhập cảnh của chính phủ Nhật Bản:

Có thể mất hơn hai tuần để thị thực sinh viên được cấp. Nếu bạn chưa nộp đơn xin thị thực sinh viên của mình, bạn sẽ khó có thể nhận được thị thực trong giai đoạn Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU tháng 9 (16-20/9/2020). Trong trường hợp này, bạn có thể bắt đầu học kỳ mùa thu năm 2020 bằng cách tham gia các lớp học trực tuyến tại nhà của bạn và chuẩn bị đến APU trong giai đoạn Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU tiếp theo (26-28/11/2020).

(Q103) Tôi đã quyết định hoãn nhập học từ mùa thu năm 2020 sang mùa xuân năm 2021, nhưng tôi đã nhận được COE từ APU. Bây giờ tôi có nên xin visa du học không? Tôi có cần đăng ký COE một lần nữa để đăng ký vào kỳ xuân năm 2021 không?

Nếu quốc gia hoặc khu vực bạn cư trú không nằm trong danh sách các khu vực bị hạn chế nhập cảnh của chính phủ Nhật Bản, bạn có thể sử dụng COE mà chúng tôi đã gửi cho bạn để nộp đơn xin thị thực du học của bạn sau này. Tuy nhiên, hãy đợi đến tháng 2/2021 để nộp hồ sơ nhập cảnh vào Nhật Bản cho kỳ học tháng 4 năm 2021. Nếu vào tháng 2/2021, quốc gia hoặc khu vực bạn đang cư trú được thêm vào danh sách hạn chế nhập cảnh, vui lòng liên hệ ngay với Văn phòng Tuyển sinh (Quốc tế) tại địa chỉ applied@apu.ac.jp.

Nếu quốc gia hoặc khu vực mà bạn cư trú hiện nằm trong danh sách các khu vực bị hạn chế nhập cảnh của chính phủ Nhật Bản, nhưng hạn chế được dỡ bỏ trong tháng 9/2020, COE của bạn sẽ hết hạn trước kỳ nhập học mùa xuân năm 2021. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh (Quốc tế) theo địa chỉ applied@apu.ac.jp, vì APU sẽ cần gửi lại COE của bạn cho Cục Nhập cư Nhật Bản để xin COE mới.

(Q104) COE mà tôi nhận được cho thấy nó có giá trị trong 3 tháng kể từ ngày phát hành. Tôi có thể sử dụng COE này để xin thị thực du học không?

Theo thông báo của Cục Nhập cư Nhật Bản vào ngày 26/6/2020, COE được cấp từ ngày 1/10/2019 đến 29/1/2021 sẽ có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày hạn chế nhập cảnh được dỡ bỏ hoặc cho đến ngày 30/4/2021 nếu đến lúc đó quy định hạn chế nhập cảnh không thay đổi. Do đó, bạn có thể sử dụng COE trong khoảng thời gian nêu trên để xin thị thực du học đến Nhật Bản cho học kỳ mùa thu năm 2020 hoặc học kỳ mùa xuân năm 2021.

Nếu quốc gia hoặc khu vực bạn cư trú không nằm trong danh sách các khu vực bị hạn chế nhập cảnh của chính phủ Nhật Bản, COE của bạn có giá trị đến ngày 30 tháng 4 năm 2021. Do đó, bạn có thể sử dụng COE để xin thị thực du học vào Nhật Bản cho học kỳ mùa thu năm 2020 hoặc học kỳ mùa xuân năm 2021.

Xin lưu ý rằng không giống như COE, thị thực sinh viên sẽ chỉ có hiệu lực trong 03 tháng kể từ ngày cấp và bạn cần phải nhập cảnh vào Nhật Bản khi cả COE và thị thực sinh viên của bạn còn hợp lệ.

(Q105) Tôi có cần phải xét nghiệm COVID-19 trước khi lên đường sang Nhật Bản không?

Mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng một khi chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh, rất có thể những người xin thị thực du học và dự định nhập cảnh vào Nhật Bản sẽ phải xét nghiệm COVID-19. Việc xét nghiệm phải được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ thời gian khởi hành từ quốc gia hoặc khu vực bạn sinh sống và phải có “Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính”. Chính phủ Nhật Bản sẽ quy định định dạng của “Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính”. APU sẽ cung cấp thêm thông tin về việc xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành sau khi chính phủ Nhật Bản đưa ra thông báo chính thức.

(Q106) Hiện tại, chỉ có một số chuyến bay từ quốc gia hoặc khu vực cư trú của tôi đến Nhật Bản và những chuyến bay đó không đến nơi trong giai đoạn Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU của trường. Tôi có thể đến APU ngoài giai đoạn Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU không?

Hiện tại, những người nhập cảnh bị cấm sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển từ sân bay đến điểm đến của họ. Ngoài ra, APU khó có thể thu xếp dịch vụ xe buýt ngoài thời gian của giai đoạn Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU. Về nguyên tắc, điều này có nghĩa là học sinh sẽ không được phép chuyển đến kí túc xá ngoài thời gian của Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể cần phải chuyển đến kí túc ngoài thời gian của Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU, vui lòng tham khảo ý kiến với Văn phòng ký túc tại ssc_bo@apu.ac.jp càng sớm càng tốt.

(Q107) Làm cách nào để đến APU nếu tôi đến một sân bay ở Nhật Bản mà không phải là Sân bay Fukuoka hoặc Sân bay Kansai?

Hiện tại, những người nhập cảnh từ bên ngoài Nhật Bản bị cấm sử dụng các phương tiện giao thông công cộng bao gồm tàu hỏa, xe buýt, taxi và các chuyến bay nội địa nối chuyến. Nếu bạn đến một sân bay ở Nhật Bản không phải là Sân bay Fukuoka hoặc Sân bay Kansai, bạn sẽ phải cách ly 14 ngày tại một khách sạn gần đó mà bạn phải tự đặt phòng. Tại sân bay, trạm kiểm dịch sẽ chỉ định dịch vụ xe buýt hoặc xe hơi mà bạn có thể sử dụng để đến khách sạn. Bạn cần chi trả mọi chi phí đi lại và ăn ở trong khoảng thời gian này. Sau 14 ngày tự cách ly, bạn sẽ có thể sử dụng Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU tại Sân bay Fukuoka hoặc Sân bay Kansai hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến kí túc xá.

Xin lưu ý rằng để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, bạn sẽ không được phép vào kí túc ngoài thời gian Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể cần phải chuyển đến kí túc ngoài thời gian của Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU, vui lòng tham khảo ý kiến với Văn phòng ký túc tại ssc_bo@apu.ac.jp càng sớm càng tốt.

(Q108) Tôi sẽ nhập học vào mùa thu năm 2020. Tôi nên bay thẳng đến Nhật Bản hay bay nhiều chuyến?

Bạn có thể nhập cảnh vào Nhật Bản nếu quốc gia hoặc khu vực mà bạn hiện đang cư trú không nằm trong danh sách các khu vực bị hạn chế nhập cảnh của chính phủ Nhật Bản tại thời điểm bạn đi. Vui lòng đảm bảo chỉ đến trong thời gian diễn ra Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU. Giai đoạn 1 của Dịch vụ Hỗ trợ Đến là từ ngày 16-20/9 và Giai đoạn 2 là từ ngày 26-28/11. Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU chỉ được cung cấp tại Sân bay Fukuoka và Sân bay Kansai.

Nếu bạn bay thẳng đến Sân bay Fukuoka hoặc Sân bay Kansai trong thời gian Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU, vui lòng đi xe buýt mà APU sẽ sắp xếp đi từ sân bay đến APU. Bạn không thể sử dụng phương tiện công cộng.

Nếu bạn phải quá cảnh tại một quốc gia hoặc khu vực nằm trong danh sách các khu vực bị hạn chế nhập cảnh của chính phủ Nhật Bản, hãy lưu ý rằng nếu bạn đi qua cửa khẩu và nhập cảnh vào quốc gia đó, bạn sẽ phải làm bài kiểm tra COVID-19 khi đến Sân bay Fukuoka hoặc Sân bay Kansai ở Nhật Bản. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên đi qua cửa khẩu kiểm tra nhập cảnh hoặc nhập cảnh vào quốc gia nơi bạn quá cảnh.

Ngoài ra, Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU sẽ không được cung cấp tại các sân bay khác ngoài Sân bay Fukuoka hoặc Sân bay Kansai, và những người nhập cảnh từ bên ngoài Nhật Bản bị cấm sử dụng phương tiện giao thông công cộng bao gồm tàu hỏa, xe buýt, taxi và các chuyến bay nội địa nối chuyến. Điều này có nghĩa là nếu bạn đến một sân bay ở Nhật Bản không phải là Sân bay Fukuoka hoặc Sân bay Kansai, bạn sẽ phải cách ly trong 14 ngày tại một khách sạn gần đó mà bạn phải tự đặt phòng. Tại sân bay, trạm kiểm dịch sẽ chỉ định dịch vụ xe buýt hoặc xe hơi mà bạn có thể sử dụng để đến khách sạn. Bạn cần chi trả mọi chi phí đi lại và ăn ở trong khoảng thời gian này.

Vì vậy, vui lòng cố gắng hết sức có thể để đặt vé máy bay đến Sân bay Fukuoka hoặc Sân bay Kansai trong thời gian Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU. Bạn có thể đăng ký Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU bằng cách gửi email cho Văn phòng kí túc tại ssc_bo@apu.ac.jp.

Vui lòng tham khảo email được gửi cho bạn vào ngày 7/8 để biết thêm chi tiết về Dịch vụ Hỗ trợ Đến APU.

(Q109) Tôi là người sinh viên nhập học kỳ tháng 9/2020, nhưng tôi không thể nhập cảnh vào Nhật Bản. Cho đến khi nào tôi có thể vào sống trong kí túc?

Để hỗ trợ sinh viên thích nghi với cuộc sống mới ở đây, các sinh viên đăng ký nhập học kỳ tháng 9/2020 nhập cảnh vào Nhật Bản vào tháng 11/2020 hoặc tháng 3/2021 sẽ có thể sống trong kí túc cho đến cuối tháng 8/2021.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng một số sinh viên đăng ký nhập học kỳ tháng 9/2020 chưa thể chuyển đến ngay. Đối với những sinh viên sẽ chuyển đến sau tháng 9/2021, thời gian cư trú tại kí túc sẽ được gia hạn cho đến tháng 2/2022.

Mặc dù chúng tôi ước gì có thể gia hạn cư trú vô thời hạn cho các sinh viên, kí túc được thành lập để đảm bảo rằng các sinh viên mới nhập học có được sự hỗ trợ cần thiết để giúp họ thích nghi với cuộc sống mới tại Nhật Bản. Sau khi sinh viên làm quen với cuộc sống ở đây bằng cách học tiếng Nhật và phát triển kỹ năng sống của bản thân, họ sẽ không còn nhu cầu sống trong kí túc và sẽ chuyển đến trung tâm thành phố Beppu để nhường chỗ cho các sinh viên mới nhập học.

Dành cho sinh viên tương lai của kỳ tuyển sinh năm 2021

(Q201) Tôi không thể lấy bảng điểm học tập chính thức. Liệu tôi có thể nộp đơn không?

Có. Thay vào đó, bạn có thể tải lên bất kỳ tài liệu nào có thể được sử dụng để xác nhận năng lực học tập của mình. Ví dụ, chúng tôi sẽ chấp nhận ảnh chụp bảng điểm hoặc ảnh chụp màn hình điểm đã được công bố trên mạng của bạn ngay cả khi nó không có con dấu chính thức. Tuy nhiên, khi bạn đã được nhận vào APU, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về ngày bạn cần nộp lại bản sao bảng điểm chính thức. Chúng tôi sẽ cố gắng linh hoạt với những thời hạn này tùy theo tình hình của bạn, nhưng đơn đăng ký của bạn sẽ được coi là chưa hoàn thành nếu bạn không thể nộp chúng trước thời hạn cuối cùng. Xin lưu ý rằng thời hạn nộp đơn sẽ không được gia hạn nếu bạn không thể lấy và tải lên các tài liệu học tập của mình.

(Q202) Trường của tôi đã chuyển từ điểm chữ cái sang đánh giá qua môn / trượt. Điều này có ảnh hưởng đến hồ sơ đăng ký của tôi không?

Không, bạn sẽ không gặp bất lợi ngay cả khi phương pháp chấm điểm của trường bạn đã thay đổi. Xin lưu ý rằng khi chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký của bạn, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để biết thêm chi tiết về điểm của bạn.

(Q203) Các kỳ kiểm tra / kỳ thi chuẩn hóa để tốt nghiệp của tôi (bao gồm cả Chứng chỉ IB và GCE A Level) đã bị hủy bỏ. Liệu tôi có thể nộp đơn không?

Ngay cả khi bạn không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp / các kỳ thi chuẩn hóa, bạn vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký miễn là bạn đã hoàn thành hoặc dự kiến sẽ hoàn thành chương trình giáo dục tiêu chuẩn 12 năm tại quốc gia / khu vực bạn cư trú. Có thể có những trường hợp khác mà bạn vẫn có thể nộp đơn. Để biết chi tiết, vui lòng gửi email tới welcome@apu.ac.jp.

* Nếu bạn sẽ hoàn thành chương trình giáo dục tiêu chuẩn 11 năm, vui lòng gửi email tới welcome@apu.ac.jp trước khi đăng ký.

(Q204) Kỳ thi năng lực ngoại ngữ mà tôi dự định thi đã bị hủy bỏ. Tôi nên làm gì?

Đối với ứng viên đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:Bạn có thể gửi điểm của mình trong các kỳ thi trực tuyến sau đây để chứng minh trình độ tiếng Anh của mình.• IELTS Indicator • iBT® Special Home Edition • Duolingo English Test* * Nếu bạn muốn đăng ký với điểm của Duolingo English Test, bạn cũng phải nộp Mẫu đánh giá năng lực tiếng Anh. Truy cập trang Cách đăng ký của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đối với ứng viên đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Nhật:Bạn có thể gửi điểm của mình trong kỳ thi trực tuyến sau để chứng minh năng lực tiếng Nhật của mình. • Bài kiểm tra thích ứng trên máy tính của Nhật Bản (J-CAT) Hãy truy cập trang Cách đăng ký của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

(Q205) Tôi không thể lấy chứng chỉ tốt nghiệp / chứng chỉ tốt nghiệp dự kiến. Liệu tôi có thể nộp đơn đăng ký không?

Nếu bạn đã tốt nghiệp, hãy tải lên bản sao bằng tốt nghiệp của bạn hoặc một tài liệu tương tự. Nếu bạn chưa tốt nghiệp và gặp khó khăn trong việc nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp dự kiến tại thời điểm nộp đơn, vui lòng nộp trước hạn nộp hồ sơ sau khi bạn đã được nhận vào trường.

(Q206) Tôi nên hỏi xin Thư giới thiệu từ giáo viên của mình hoặc nhờ giáo viên điền vào Mẫu Đánh giá Năng lực Ngôn ngữ của tôi như thế nào?

Vui lòng đưa giáo viên của bạn các biểu mẫu có sẵn trong hệ thống đăng ký trực tuyến để điền vào và gửi trực tiếp cho chúng tôi bằng Adobe Sign.

(Q207) Tôi không thể thanh toán phí đăng ký bằng chuyển khoản ngân hàng. Có những tùy chọn thanh toán nào khác?

Bạn cũng có thể trả phí đăng ký bằng thẻ tín dụng. Xin lưu ý rằng phí chuyển sẽ thay đổi khi thanh toán bằng thẻ tín dụng. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng, vui lòng gửi email tới welcome@apu.ac.jp trước thời hạn nộp đơn.

(Q208) Ngày tốt nghiệp của tôi đã bị hoãn. Tôi vẫn có thể đăng ký / ghi danh được không?

Bạn sẽ được yêu cầu nộp các tài liệu để chứng minh rằng bạn đã hoàn thành chương trình giáo dục tiêu chuẩn 12 năm tại quốc gia / khu vực nơi bạn cư trú trước ngày 31/3/2021 đối với các sinh viên nhập học kỳ tháng 4 và trước ngày 20/9/2021 đối với sinh viên nhập học kỳ tháng 9. Nếu ngày tốt nghiệp của bạn đã thay đổi và bạn sẽ không thể tốt nghiệp trước những ngày này, vui lòng liên hệ welcome@apu.ac.jp.

* Nếu bạn sẽ hoàn thành chương trình giáo dục tiêu chuẩn 11 năm, vui lòng gửi email tới welcome@apu.ac.jp trước khi đăng ký.

Đối với sinh viên nhập học trong năm 2021

(Q301) Tôi không thể thanh toán phí ghi danh bằng chuyển khoản ngân hàng. Có những tùy chọn thanh toán nào khác?

Bạn có thể thực hiện thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng thông qua Western Union GlobalPay cho sinh viên. Xin lưu ý rằng phí xử lý sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn chọn trong dịch vụ này.

(Q302) Tôi không thể nhận được bằng tốt nghiệp bản gốc. Tôi nên làm gì?

Vui lòng tải lên bản sao bằng tốt nghiệp của bạn hoặc tài liệu tương tự mà bạn có lên trên Hệ thống đăng ký trực tuyến để chứng minh bạn đã tốt nghiệp. Khi bạn đã lấy được chứng chỉ gốc, vui lòng gửi chứng chỉ đó cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Nếu bạn không thể gửi được, vui lòng gửi email tới địa chỉ applied@apu.ac.jp với thông tin sau: 1. Mã số đăng ký, 2. Họ và tên, 3. Quốc gia / khu vực cư trú, 4. Quốc tịch, 5. Lý do tại sao bạn khó có thể gửi tài liệu.

Xin lưu ý rằng bạn vẫn sẽ phải nộp chứng chỉ gốc cho APU trước ngày đăng ký.

(Q303) Tôi nên nộp hồ sơ ghi danh như thế nào (bao gồm cả hồ sơ chứng nhận đủ điều kiện)?

Bạn có thể tải lên và gửi bản sao kỹ thuật số các tài liệu của mình thông qua Hệ thống Thủ tục Ghi danh Trực tuyến. Vui lòng gửi bản gốc của các tài liệu tới Văn phòng Tuyển sinh APU ngay khi bạn có thể làm như vậy. Nếu gặp khó khăn trong việc lấy hoặc gửi tài liệu gốc của bạn trước thời hạn nộp tài liệu, vui lòng gửi email tới địa chỉ apply@apu.ac.jp kèm theo thông tin sau: 1. Mã số đăng ký, 2. Họ và Tên, 3. Quốc gia / khu vực cư trú, 4. Quốc tịch, 5. Lý do tại sao bạn không thể lấy / gửi tài liệu gốc của mình. Xin lưu ý rằng bạn vẫn sẽ được yêu cầu nộp các tài liệu gốc cho APU trước ngày nhập học.

(Q304) APU có thể thay mặt tôi đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện (COE) bằng các tài liệu tôi gửi trực tuyến không?

Về nguyên tắc, tất cả các tài liệu yêu cầu bản chính phải được gửi qua đường bưu điện. Tuy nhiên, xem xét tình hình COVID-19, chúng tôi sẽ thay mặt bạn tiến hành đăng ký COE bằng các tài liệu bạn gửi trực tuyến. Chúng tôi sẽ chỉ gửi COE cho bạn sau khi chúng tôi nhận được bản gốc các tài liệu của bạn, vì vậy vui lòng gửi chúng cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Nếu không thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện, vui lòng gửi email tới địa chỉ apply@apu.ac.jp với thông tin sau: 1. Mã số đăng ký, 2. Họ và tên, 3. Quốc gia / khu vực cư trú, 4. Quốc tịch, 5. Lý do tại sao bạn khó có thể gửi tài liệu.

(Q305) Tôi có thể xin visa du học Nhật Bản ngay bây giờ không?

Vui lòng liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật Bản tại địa phương của bạn để biết thêm chi tiết về việc liệu thị thực có được cấp hay không.

(Q306) Tôi nên chuẩn bị như thế nào để đi tới Nhật Bản?

(Q307) Tôi sống ở một quốc gia / khu vực hiện đang bị giới hạn nhập cảnh của Nhật Bản. Tôi vẫn có thể ghi danh vào APU chứ?

Có. Những ứng viên nhập học vào kỳ tháng 4 / tháng 9 năm 2020 đã có thể đăng ký và tham gia các lớp học trực tuyến từ bên ngoài Nhật Bản. Tương tự, sinh viên được nhận vào kỳ nhập học tháng 4 / tháng 9 năm 2021 cũng sẽ có thể đăng ký vào APU bằng cách tham gia các lớp học trực tuyến ngay cả khi họ không thể nhập cảnh vào Nhật Bản. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi theo dõi tình hình COVID-19 mới nhất và các hướng dẫn do chính phủ Nhật Bản ban hành.

(Q308) Tôi có thể thay đổi kỳ nhập học của mình không?

Chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu hoãn nhập học của bạn do COVID-19 theo từng trường hợp (ví dụ: vì bạn không thể nhập cảnh Nhật Bản do hạn chế đi lại). Bạn sẽ có thể yêu cầu hoãn tối đa 2 học kỳ. Để yêu cầu hoãn lại, vui lòng gửi email tới địa chỉ applied@apu.ac.jp với thông tin sau: 1. Mã số đăng ký, 2. Họ và tên, 3. Quốc gia / khu vực cư trú, 4. Quốc tịch, 5. Đề nghị hoãn nhập học, 6. Lý do tại sao bạn muốn hoãn nhập học. Để đủ điều kiện hoãn nhập học, bạn phải hoàn thành cả hai khoản thanh toán Phí Ghi danh 1 và Phí Ghi danh 2 trước thời hạn thanh toán. Xin lưu ý rằng tùy thuộc vào từng trường hợp, yêu cầu hoãn lại của bạn có thể không được chấp nhận.

Các câu hỏi khác (Cập nhật ngày 28/9/2020)

(Q401) Với tư cách là sinh viên nhập học kỳ tháng 4 / tháng 9 năm 2020, tôi dự định vào kí túc trong thời gian Hỗ trợ Đến APU vào tháng 11. Từ tháng nào tôi sẽ bắt đầu phải trả tiền thuê nhà?

Bạn sẽ không bị tính tiền thuê trước khi chuyển đến kí túc. Đối với những người sẽ đến APU trong thời gian Hỗ trợ Đến APU vào tháng 11, việc thanh toán tiền thuê nhà sẽ bắt đầu từ tháng 12. Ngoài ra, tiền thuê nhà trong 2 tháng đầu tiên (đối với sinh viên nhập học tháng 4) hoặc 1,5 tháng đầu (đối với sinh viên nhập học tháng 9) sẽ được chi trả bằng khoản thanh toán phí ghi danh của bạn. Do đó, những người nhập học tháng 4 sẽ được yêu cầu thanh toán bắt đầu từ tháng 2, trong khi những người nhập học tháng 9 sẽ phải thanh toán từ giữa tháng 1.

(Q402) Tôi nghe nói rằng tôi sẽ cần phải cách ly trong 2 tuần sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Tôi có thể cách ly trong kí túc không?

Hiện tại, những người nhập cảnh vào Nhật Bản phải xét nghiệm COVID-19 trước khi rời khỏi đất nước của họ và khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Những sinh viên nhập học có kết quả âm tính sẽ được cách ly trong kí túc. Xin lưu ý rằng kế hoạch này có thể thay đổi về sau.

(Q403) Tôi đã nhập học vào tháng 4 năm 2020 nhưng vẫn chưa thể nhập cảnh vào Nhật Bản. Cho đến khi nào tôi có thể vào sống trong kí túc?

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng một số sinh viên đăng ký nhập học kỳ tháng 4/2020 chưa thể chuyển đến ngay. Đối với những sinh viên sẽ chuyển đến sau tháng 3/2021, thời gian cư trú tại kí túc sẽ được gia hạn cho đến tháng 8/2021.

Mặc dù chúng tôi ước gì có thể gia hạn cư trú vô thời hạn cho các sinh viên, kí túc được thành lập để đảm bảo rằng các sinh viên mới nhập học có được sự hỗ trợ cần thiết để giúp họ thích nghi với cuộc sống mới tại Nhật Bản. Sau khi sinh viên làm quen với cuộc sống ở đây bằng cách học tiếng Nhật và phát triển kỹ năng sống của bản thân, họ sẽ không còn nhu cầu sống trong kí túc và sẽ chuyển đến trung tâm thành phố Beppu để nhường chỗ cho các sinh viên mới nhập học.

(Q404) APU phản ứng như thế nào với COVID-19, chẳng hạn như có chương trình hỗ trợ sinh viên nào không?

Vui lòng kiểm tra trang chủ của APU để biết thông tin chi tiết và các thông báo mới nhất.

Câu Hỏi Thường Gặp Về Du Học Mỹ

Với kinh nghiệm về Hồ sơ Du học Mỹ lâu năm, Tập đoàn Việt Nam Hiếu Học luôn giúp được rất nhiều hồ sơ xin visa cho học sinh, kể cả visa Du lịch thăm thân nhân, thăm học sinh của nhiều khách hàng. Bài viết sau đây tạm đúc kết những thắc mắc thường gặp của quý vị và các bạn khi chọn Mỹ để du học, du lịch.

* Xin cho em một vài lý do để chọn Mỹ khi du học, cám ơn.

Đầu tiên, tất cả chúng ta đều công nhận rằng tuy đang suy thoái Kinh tế (toàn cấu) nhưng Mỹ vẫn là một cường quốc, đầu tàu kinh tế, chính trị, văn hóa của thế giới. Họ sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến “phần còn lại” của thế giới trong thời gian rất dài sau này. Bằng cấp của các trường Cao đẳng, Đại học Mỹ được công nhận trên toàn thế giới. Hoàn tất chương trình học từ Mỹ sinh viên có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn khi trở về quê hương hay các quốc gia khác. Hơn nữa, kinh nghiệm sống tại Mỹ cho sinh viên lợi thế để tìm việc làm với các công ty toàn cầu có chi nhánh tại đất nước của họ.

* Một năm học ở Mỹ bắt đầu khi nào?

Ở các trường Trung học luôn có 2 học kỳ (semester) một năm và khai giảng vào mùa Thu cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, học kỳ 2 sẽ vào tháng 1 hoặc đầu tháng 2 mỗi năm (khác với Úc, New Zealand, có 4 học kỳ/ năm) Ở bậc Cao đẳng và Đại học bắt đầu vào đầu của một trong bốn kỳ khai giảng: tháng 9, tháng 1, tháng 4 hoặc tháng 6. Thông thường học kỳ tháng 6 dành cho những lớp học lại hoặc những chương trình Tiếng Anh. Cũng xin nói thêm: các lớp Anh văn luôn rất linh hoạt cho ngày nhập học, thường bắt đầu vào mỗi đầu tháng, tùy trường.

* Khi Du học Mỹ, các yêu cầu về độ tuổi cho học sinh Phổ thông thế nào?

Các trường Trung học sẽ nhận học sinh cho các lớp 10, 11, và 12 từ 15 – 16 tuổi. Tuy nhiên nếu các em hs ở bậc học Tiểu học, việc xin visa sẽ khó khăn hơn. Nếu các em ở độ tuổi tương đối hơn (13, 14, …) việc xin visa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

* Du học Mỹ, khi đã chọn môn học trong một năm thì mình có phải tuân thủ nghiêm ngặt theo sự chọn lựa đó không? Hay có thể linh hoạt thay đổi thời gian nào học môn nào, miễn sao thích hợp với chuyên ngành và đảm bảo yêu cầu của trường?

Còn tùy. Một số chương trình lấy bằng thì có cấu trúc môn học nghiêm ngặt. Một số bằng đại học thì linh hoạt các môn học và thỉnh thoảng cho phép bạn tự tạo ra chương trình học của riêng mình, năm mấy thì học môn gì, miễn đúng với yêu cầu chung của chuyên ngành và trường.

* Nếu đã chọn chuyên ngành rồi thì có đổi được hay không?

Được, nhưng trễ nhất là đến cuối năm hai đại học, vì năm 3, năm 4 là thời điểm bạn bước vào chương trình học chuyên ngành rồi.

* Thang điểm đại học ở Mỹ được tính như thế nào?

Điểm được tính bằng việc trả lời câu hỏi của sinh viên trên lớp, kết quả kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, bài luận, dự án, chuyên cần và tham gia các hoạt động của lớp học. Điểm trung bình học thuật của GPA được tính trên thang điểm 4.0.

* Du học Mỹ, sinh viên quốc tế được phép làm thêm hay không?

Sinh viên chỉ có thể làm thêm trong khuôn xá của trường tối đa 20h/tuần.

* Ở Mỹ, một số nghề có tiêu chuẩn cao như luật sư, y khoa, bác sĩ, đòi hỏi sinh viên ngoài bằng đại học cần có bằng chuyên môn (professional degree) để hành nghề. Có thể tham gia chương trình học lấy văn bằng chuyên môn mà không cần có bằng đại học không?

Được, nhưng bạn phải thật xuất sắc, có thâm niên làm việc nghề và nghiên cứu trong ngành tổng cộng 6 năm.

* Những chi phí phải trả trước khi được nhận học?

Phí ghi danh (tùy trường, trung bình khoản 150 usd) và phí chuyển thư (khoảng 20 usd) và một phần học phí/ đặt cọc (tùy trường và nếu trường có yêu cầu) Phí dịch vụ của Tập đoàn Việt Nam Hiếu Học

* Những chi phí phải trả sau khi được nhận học? và Gói hỗ trợ tài chính là gì?

Sau khi nhận được visa, khách hàng sẽ đóng Học phí, Homestay, Bảo hiểm y tế, vé máy bay, … Về “Gói hỗ trợ tài chính”: Mỗi trường học hay có chương trình hỗ trợ tài chính, nó có thể là Học bổng, chương trình làm việc trong khuôn viên trường dành cho sinh viên, … các chương trình này giúp sinh viên trang trải một phần chi phí. Đa số các trường đại học đều có học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Tiêu chuẩn xét học bổng là điểm bài kiểm tra và kết quả học tập của bạn. Điều này phụ thuộc vào từng trường đại học.

* IELTS, TOEFL có phải là tiêu chuẩn bắt buộc với sinh viên quốc tế đăng ký học đại hoc ?

Chính xác là vậy, TOEFL, IELTS là điều kiện bắt buộc phải có khi sinh viên quốc tế vào học chính khóa. Điều này không có nghĩa là nếu HS chưa có TOEFL hay IELTS, bạn đó sẽ không được nhận học, bạn Hs đó có thể đăng ký một khóa học tiếng Anh (ESL) trước khi học khóa chính. Du học Mỹ rất linh động, nện có nhiều trường không yêu cầu TOEFL, IELTS cho đầu vào, trường chỉ yêu cầu một bài kiểm tra tiếng Anh (Slep Test) mà thôi.

* Các trường ĐH Mỹ đều chấp nhận bằng cao học VN?

Về nguyên tắc và thực tế hầu hết trường đại học ở Mỹ đều chấp nhận bằng cao học ở Việt Nam. Để xin học cao học ở Mỹ, bạn cần thi TOEFL và GRE, viết bài luận về mục đích chí hướng chuyên ngành học.

* Yêu cầu về độ tuổi cho Học sinh Sinh viên (HSSV) bậc Cao đẳng, Đại học ra sao ?

Các trường Cao đẳng Cộng đồng, Tư thục hay ĐH đều nhận sinh viên tối thiểu 16 tuổi cho chương trình văn bằng kép (Dual programs) các bạn cũng có thể đã xong, tốt nghiệp PTTH tại VN, hay Cao đẳng. Các trường Đại học nhận sinh viên đã tốt nghiệp Trung học và những sinh viên hoàn tất chương trình Cao đẳng cộng đồng trong độ tuổi từ 18 – 20.

* Tôi nghe nói ở Mỹ có “Chương trình Hoàn tất Trung học” đó là gì ?

Chương trình này không phổ biến tất cả tại Mỹ, chỉ một số trường Cao đẳng Cộng đồng được chọn cung cấp chương trình học dành cho các sinh viên đủ 16 tuổi với cơ hội vừa học các lớp của chương trình trung học và các môn học của chương trình cao đẳng đáp ứng các yêu cầu của bậc trung học.

Chương trình này còn gọi la “Dual programs”. Ví dụ: Olympic College, Seattle Communitiy College ở bang Washington, mà Tập đoàn Việt Nam Hiếu Học làm đại diện tuyển sinh tại VN chẳng hạn. HSSV sẽ hoàn tất các yêu cầu của chương trình PTTH, nhận được bằng PTTH và bằng Cao đẳng (tương đương bằng cấp Đại học đại cương) trong 2 năm học. Theo chương trình này, HSSV có điểm số TB năm 11 từ 6.5 trở lên, tiết kiệm 1 năm chi phí học tập, ăn ở tại Mỹ.

* Yêu cầu về trình độ tiếng Anh khi Du học tại Mỹ?

Ở bậc Trung học thường thì các trường không có chương trình tiếng Anh cho sinh viên quốc tế, vì thế học sinh thường phải có đủ khả năng tiếng Anh để được nhận vào học. Tuy nhiên, các trường Phổ thông Tư thục không yêu cầu trình độ AV của Hs.

Tại các trường Cao đẳng Cộng đồng, Đại học: đa số có những yêu cầu về trình độ tiếng Anh. Nếu khả năng tiếng Anh của HSSV chưa đáp ứng tốt yêu cầu của trường, trường sẽ có chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế (ESL) nhằm giúp sinh viên nâng cao khả năng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu tối thiểu để học chương trình cao đẳng hoặc đại học.

* Xin cho biết vài nét chung về các chương trình học và ngành nghề tại Mỹ.

Mỹ có Hệ thống giáo dục tương tự như VN: có các cấp học từ Tiểu học, Trung học, Cao Đẳng, Đại Học và các bậc học sau Đại học như Cao học, Thạc Sỹ, Tiến sỹ. Về ngành nghề, hầu như tất cả các trường ở Mỹ là trường tổng hợp giảng dạy được tất cả các ngành nghề mà du học sinh quốc tế muốn theo học.

* Học sinh Tốt nghiệp hệ bổ túc có thể du học Mỹ?

Với Tổng lãnh sự quán Mỹ, Nhân viên xét Visa, Trường tại Mỹ là KHÔNG có sự phân biệt nào trong việc xét hồ sơ xin visa của các bạn về hệ đào tạo. Tại Mỹ, các trường Cao đẳng, ĐH có quy chế tuyển sinh, số lượng SV tuyển đầu vào, chương trình đào tạo cũng như mức học phí khác nhau. Theo Tập đoàn Việt Nam Hiếu Học, với kinh nghiệm làm Du học Mỹ trong nhiều năm qua, chúng tôi thấy rằng các bạn sinh viên cần phải hiểu biết ngành học của mình, biết mình muốn học gì, sẽ học bậc học nào, ở đâu và quan trọng nhất là tìm hiểu điều kiện xét tuyển. Các bạn nên tham khảo website của trường dự định theo học để có được sự chọn lựa phù hợp (về mặt tài chính lẫn học thuật).

* Thân nhân ở Mỹ có thể bảo lãnh cho sinh viên đi học không ?

Người bão trợ tài chính cho việc học của SV không quy định phải ở Mỹ. Người bảo trợ ở bất cứ nơi nào: Việt Nam, Canada, Úc, … nhưng bắt buộc phải có mối quan hệ “ruột thịt, họ hàng” với HS.

* Điều gì là quan trọng nhất khi đến buổi Phỏng vấn tại Sứ quán Mỹ ?

Ngoài Tài chính, kế hoạch học tập, theo chúng tôi điều quan trọng khác là sinh viên có chứng minh được với viên chức cấp Visa tại lãnh sự quán là sau khi học xong bạn sẽ trở về Việt Nam hay không. Xin lưu ý, đây là một trong những điều quan trọng, chứ không phải là điều quan trọng nhất trong hồ sơ xin visa.

* Bằng tốt nghiệp ĐH ở VN có được chấp nhận học MBA tại Mỹ ? Xin khẳng định, rất nhiều bằng ĐH chính quy của VN được nhiều quốc gia khác tôn trọng và chấp nhận. Riêng câu hỏi này: để học MBA tại Mỹ thì SV ngoài bằng cử nhân (B.A). còn phụ thuộc vào Bảng điểm 4 năm học của bạn. Đương nhiên nếu bạn có thêm các chứng nhận thành tích, kinh nghiệm làm việc, … kèm theo thư giới thiệu, tiến cử … thì đó là một lợi thế cho bạn, nhưng không bắt buộc phải có.

* Em nên đầu tư AV như thế nào trước khi Du học Mỹ ? Dựa theo tiêu chí, quy định nào để các trường ĐH Mỹ cấp học bổng?

Theo kinh nghiệm của Tập đoàn Việt Nam Hiếu Học chúng tôi qua nhiều năm qua và thực tế “mặt bằng” trình độ Anh văn của SV tại VN, để sang Mỹ du học (cũng như Canada, Úc, …) ì các bạn SV nên đầu tư nhiều cho AV, ít nhất khoảng 8 tháng – 1 năm song song với việc chuẩn bị khả năng tiếng Anh và hồ sơ.

* Làm thế nào để xin visa du học Mỹ?

Để có thể xin được visa, bạn phải được một trường ở Hoa Kỳ chấp nhận vào học và có thư chấp nhận của trường gửi về. Sau đó, bạn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về chứng minh tài chính, hồ sơ học, chứng chỉ TOEFL, GRE hoặc GMAT… Mỹ có nhiều chương trình học khác nhau cho mọi trình độ. Tùy thuộc vào trình độ và yêu cầu của mình, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm cho mình khóa học phù hợp. Có được cấp visa hay không bạn sẽ được thông báo ngay sau khi xong phần phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán.

* Khi phỏng vấn du học Mỹ, các câu hỏi nào thường được nhắc đến ?

Sẽ KHÔNG CÓ một khuôn mẫu nào cho câu hỏi/ trả lời phỏng vấn. Tại Tập đoàn Việt Nam Hiếu Học, chúng tôi huấn luyện, hướng dẫn HS-SV vượt qua vòng Phỏng vấn dựa trên: 1. Hồ sơ rõ ràng, minh bạch, đáp ứng tài chính 2. Kế hoạch học tập, thời gian, HS hiểu biết rõ mình sang Mỹ học gì? Học ở đâu ? học bao lâu? . 3. Cho Sứ quán thấy rõ sau khi hoàn thành khóa học, bạn quay về nước theo cam kết. Trên thực tế, HS theo đúng hướng dẫn của chúng tôi, tự tin và sự may mắn, thí visa cho bạn là hoàn toàn khả thi. Thường thì tại buổi phỏng vấn xin cấp Visa du học (kể cả Du lịch) Nhân viên cấp/ xét Visa của Sứ Quán Mỹ cần bạn làm rõ ba điều: 1. Bạn có thực sự muốn đi học khong ? Bạn có đủ khả năng, trình độ để học không ? 2. Bạn / gia đình/ người bảo trợ: có đủ khả năng tài chính để chi trả cho việc học và chi phí sinh hoạt suốt thời gian đó mà không gặp khó khăn gì, không cần đi làm thêm trên đất Mỹ ? 3. Bạn có quyết tâm / ý định trở về Việt Nam khi kết thúc khóa học hay không ? Thực tế thì các bạn HSSV thường không gặp rắc rối, khó khăn khi chứng minh, làm rõ câu 1 và 2. Nhưng với câu 3 thì khá khó khăn vì sự cảm tính của nó.

* Một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, tốt cho việc xin Visa du học Mỹ cần có gì ?

Theo chúng tôi, Bạn (gia đình và người bảo trợ tài chính) cần chứng minh rõ với SQ rằng: 1. Bạn có một nền tảng kiến thức văn hóa tốt, ham muốn hoàn thành khóa học ở Mỹ. 2. Bạn có sự hỗ trợ, chăm sóc lo chu đáo về mặt kinh tế, 3. Bạn có sự ràng buộc, “níu kéo”, trách nhiệm to lớn với chính gia đình và xã hội, với quê hương Việt Nam. Chúng tôi luôn nhắc nhỡ các bạn rằng bạn cần phải kê khai rõ trong bản đăng ký bất kỳ hoặc tất cả các mối quan hệ họ hàng của bạn ở Mỹ. Bạn không nên nói dối vì bất kỳ sự thiếu trung thực nào trong hồ sơ của bạn cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện.

* IELTS là một yêu cầu cho việc học, em nên học/ luyện thi như thế nào cho hiệu quả?

Rất tốt khi bạn xác định được IELTS là quan trọng, vì vậy để học và thi IELTS đạt được kết quả tốt, bạn nên lưu ý một số điểm sau: IELTS rất tốt cho mục đích Du học, Tự học là chính, Ghi danh học và luyện thi, Sách vở, Nghe / xem Băng đĩa, TV…,

Ngoài ra, tại Việt Nam Hiếu Học, chúng tôi có lớp đào tạo cũng như luyện thi IELTS cho các em học sinh, sinh viên, chuẩn bị tốt cho hành trang du học của các em.

* Chúng tôi có phải mở sổ tiết kiệm / gửi tiền ngân hàng trước 3 – 6 tháng?

Theo luật: Lãnh sự quán Mỹ sẽ xem / kiểm tra tất cả các nguồn tài chính của gia đình sinh viên gồm tiền gửi ngân hàng, thu nhập ổn định, bất động sản, xe cộ, v.v… để xem gia đình sinh viên có đủ điều kiện tài chính lo cho sinh viên đi học hay không thì mới có thể cấp visa. Việc này dựa trên nhiều yếu tố, nên việc bạn có tiền gửi ngân hàng chỉ là một trong những yêu cầu, bạn KHÔNG NHẤT THIẾT phải gửi 3-6 tháng, nhưng khoản thời gian sổ tiết kiệm mở càng lâu, càng tốt cho hồ sơ của bạn, cũng xin lưu ý: Phía Mỹ không chấp nhận việc vay du học ở ngân hàng. Nếu tiền gia đình bạn tiết kiệm từ lâu rồi, bạn cần giải trình được tiền đó tích lũy từ những nguồn nào, thì mới thuyết phục được viên chức phỏng vấn là tiền đó thật sự là của gia đình, không phải vay mượn.

* Các việc cần làm và chuẩn bị cho du học Mỹ ra sao ?

* Vấn đề ăn ở khi học tại Mỹ ra sao?

Chúng tôi thường xuyên viếng thăm, làm việc với tất cả trường đối tác tại Mỹ và các quốc gia khác như Canada, Úc, Anh, New Zealand, Mỹ, … Có thể nói hầu hết các trường Đại học và một số trường Cao đẳng Cộng đồng và trường Trung học Tư thục đều có ký túc xá cho HSSV. Tại các trường Cao đẳng Cộng đồng, Trung học Tư thục thì HSSV sẽ có chọn lựa cho việc ăn ở tại nhà gia đình người bản xứ (host family/ homestay) hoặc các trường này sẽ hợp tác với các công ty chuyên cung cấp dịch vụ nhà ở cho sinh viên để tuyển chọn các gia đình bản xứ đạt tiêu chuẩn, đây là nơi rất tốt cho các bạn HSSV dưới 18 tuổi khi du học Mỹ. Một chọn lựa khác Sinh viên có thể thuê căn hộ xung quanh trường, các bạn sẽ tự lo việc nấu ăn, chi phí tự quản lý. Giá tiền thay đổi tùy thuộc vào địa điểm và chất lượng của nơi ở. Về các bạn có thân nhân, bà con ở Mỹ: đây cũng là một điều kiện giúp cho các HSSV có thể giảm lại chi phí ăn ở sinh hoạt chẳng hạn.

* Tôi có quyền chuyển trường sau khi đã đến Mỹ không ?

Về nguyên tắc thì việc chuyển trường là được chấp nhận, tuy nhiên các bạn nên thực hiện đúng các chỉ dẫn của trường mình đang học và trường muốn chuyển đến, tuy nhiên rất có thể bạn sẽ bị mất số tiền đặt cọc ban đầu của trường cũ (nếu có). Chúng tôi vẫn tiếp tục hướng dẫn các bạn nếu có yêu cầu chuyển đổi này, tất cả nhằm mục đích giúp các bạn tránh những rắc rối có thể do việc chuyển đổi này, nhất là nó có thể ảnh hưởng đến việc gia hạn Visa sau này.

* Sau khi con tôi hoàn tất 2 năm học tại trường Cao đẳng Cộng đồng, chúng tôi sẽ làm thế nào để có thể chuyển sang một trường Đại học?

Do tính chất “Cộng đồng” của nước Mỹ và giáo dục cao, nên tất cả HSSV khi tốt nghiệp tại Cao đẳng Cộng đồng đều được chấp thuận chuyển tiếp vào các trường ĐH.

Tất cả Cao đẳng Cộng đồng bảo đảm có chương trình chuyển tiếp vào Đại học đã chọn, đảm bảo 100% sinh viên hoàn tất bằng Đại học đại cương tại một trường Cao đẳng Cộng đồng sẽ được nhận vào một trường Đại học để hoàn tất 2 năm tiếp theo của chương trình cử nhân. Một điều rất hay của các Trường Cao đẳng Cộng đồng là họ luôn có những cố vấn giúp sinh viên chọn trường Đại và nộp đơn nhập học vào trường Đại học đã chọn.

* Một HS có thể ở Mỹ trong bao lâu theo diện Visa F-1?

Bạn sẽ được ở Mỹ cho mục đích học tập trong thời gian bạn là sinh viên toàn thời gian (Fulltime student) tại một trường Cao đẳng hoặc Đại học đã cấp Thư nhận học (I-20) cho dù visa của bạn hết hạn. Việc xin gia hạn visa của bạn cũng sẽ là đơn giản sau này.

* Thời gian xin cấp/thư nhập học I.20 là bao lâu?

Thời gian xin/cấp thư nhận học I.20 tùy thuộc vào mỗi trường, trung bình là từ 3 ngày đến 2 hay 3 tuần (các trường Tư thường xét nhanh, linh động hơn)

Thông thường cho những hồ sơ xin visa du học, HSSV sau khi được cấp I.20 (thư nhận học) sẽ được đăng ký Phỏng vấn với Visa Officer của Lãnh Sự Quán Mỹ tại Viêt Nam (tp. HCM) Thời gian cho cuộc hẹn phỏng vấn tùy thuộc vào số lượng người đăng ký và lịch làm việc của Lãnh Sự. Thường là khoảng 2 tuần.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, qua nhiều cải cách, từ lúc bạn nộp hồ sơ xin I.20 đến lúc phỏng vấn, có hồ sơ chỉ mất khoản 45 ngày là nhận được visa Du học Mỹ. Nhìn chung thì khoảng 2 tháng là các bạn đã có câu trả lời. Thời gian xét hồ sơ nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào chất lượng và số lượng của các hồ sơ nộp vào

* Tôi có thể đi du lịch trong thời gian Du học tại Mỹ với Visa F-1?

Câu hỏi của bạn có 2 phần: bạn du lịch trong nước Mỹ hay du lịch ra ngoài nước Mỹ (như Canada, Anh, Úc,…) Bạn có thể đi du lịch bất kỳ nơi nào, Bang nào của nước Mỹ sau khi bạn được chấp nhận vào Mỹ thông qua Văn phòng Nhập Cư Mỹ nếu việc du lịch của bạn không cản trở việc học tại trường Cao đẳng hoặc Đại học đã cấp I-20 (Thư nhập học) cho bạn. Tuy nhiên, việc du lịch có thể gậy cản trở việc học thì chắc chắn việc gia hạn visa của bạn sẽ gặp khó khăn sau này. Việc bạn đi du lịch các quốc gia khác: bạn phải xin visa nhập cảnh mục đích du lịch, việc này không đơn giản vì bạn phải nộp đơn vào Lãnh sự quán nước bạn muốn đến thăm tại Việt Nam.

* Về Bảo hiểm Y tế cho Du học sinh ra sao ?

HSSV phải mua Bảo hiểm Y tế để trang trải chi phí chữa bịnh và tai nạn trong thời gian bạn ở Mỹ. Đây là lợi ích của chính bạn và gia đình. Tất cả các cơ sở giáo dục ở Mỹ, không riêng các trường Cao đẳng Cộng đồng và Đại học đều giúp HSSV trong việc mua BHSK. Họ luôn hợp tác với các công ty bảo hiểm chuyên cung cấp các chương trình bảo hiểm cho sinh viên quốc tế. Theo kinh nghiệm, chúng tôi không bao giờ khuyên HS của mình mua BHSK từ các Cty tại VN.

* HSSV có thể mua và lái xe ở Mỹ không?

Luật Giao thông cho phép SV quốc tế mua xe, chạy xe ở Mỹ. Bạn có toàn quyền sở hữu một (hay nhiều !) xe hơi và lái xe ở Mỹ, nếu bạn có khả năng tài chính và quan trọng là bạn phải có bằng lái xe. Theo luật, bạn có thể lái xe với Bằng Lái Xe Quốc Tế chỉ trong 90 ngày ở hầu hết các bang và bạn sẽ được yêu cầu thi bằng lái xe tại bang bạn đang học (xin lưu ý: một số Bang không chấp thuận thời gian này, mà chỉ là 30 ngày) Bạn cũng sẽ được yêu cầu mua bảo hiểm cho chiếc xe của bạn, thường thì giá Bảo hiểm xe dành cho sinh viên dưới 25 tuổi là rất đắt, trung bình khoản 2.500 usd/ năm.

* 1 năm học ở Mỹ, trung bình chi phí là bao nhiêu?

– Ở bậc Trung học chi phí khoản 20.000 USD – 35.000 USD một năm, tùy thuộc địa phương, loại trường, uy tín, …. bao gồm tiền học, sách vở, và chi phí ăn ở – Cao đẳng Cộng đồng: chi phí khoản 15.000 USD – 18.000 USD một năm, bao gồm tiền học, sách vở, và chi phí ăn ở. – Đại học: chi phí từ 25.000 USD – 30.000 USD một năm; bao gồm tiền học, sách vở, và chi phí ăn ở. Riêng đối với một số trường Đại học lớn ở New York, Washington, Boston, …. chi phí có thể cao hơn rất nhiều.

* Phụ huynh và Học sinh có những lợi ích gì khi chọn Tập đoàn Việt Nam Hiếu Học làm đại diện ?

Tập đoàn Việt Nam Hiếu Học được quản lý bởi Giám đốc Trương Trần Dũng, kinh nghiệm Tư vấn, chọn trường, làm hồ sơ xin visa cho hàng ngàn Du học sinh. Tập đoàn Việt Nam Hiếu Học có đội ngũ nhân viên tư vấn kinh nghiệm, xuất thân là các Du học sinh.

Chúng tôi sẽ giúp bạn gửi hồ sơ đăng ký với trường học bạn đã chọn để có được I-20 (Thư nhập học) sau đó giúp bạn làm hồ sơ xin Visa. Để đạt kết quả tốt, chúng tôi sẽ hướng dẫn, thực tập với HS và phụ huynh cho việc phỏng vấn Visa. HS sẽ có những buổi phỏng vấn thử với Cố vấn du học người Canada của chúng tôi.

* Cũng xin lưu ý rằng các Thông tin – Giải đáp – Chia sẽ cho các câu hỏi thường gặp của Chúng tôi có thể sẽ không chính xác về các Yêu cầu hồ sơ, Lệ phí, thời gian xét duyệt visa , v.v… vì trong vài thời điểm, có thể sẽ có những thay đổi từ phía Bộ Di Trú hay Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam.

Bạn đang xem bài viết 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Tin Học Đại Cương Eg12 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!